Departementet bes åpne for ytterligere jakt på ulveflokker

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber nå departementet om å tillate ytterligere felling av ulver i Julussa- og Osdalsflokkene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Bonde- og småbrukarlaget ber Klima- og miljødepartementet åpne for å skyte resten av ulvene i Julussa- og Osdalsrevirene.

– Da det nå viser seg at Osdalsreviret og Julussareviret består av flere ulver enn først antatt, ber vi om at kvoten økes med minimum fem ulver. Dette er i tråd med vedtakene som er gjort i saken tidligere. Det er viktig at revirene som er vedtatt tatt ut, tas ut i sin helhet, skriver leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i et brev til departementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) besluttet 1. desember i fjor at 16 ulver i de to revirene skal tas ut i jakten denne vinteren. Etter at lisensjakten innenfor ulvesonen startet 1. januar, er alle de 16 dyrene felt. Mens jaktlagene har skutt seks dyr fra Julussaflokken, er ti dyr felt i Osdalsflokken.

Minst 21 ulver

Jaktlagene har imidlertid fått ferten av tre ulver til innenfor revir- og jaktområdet i Osdalen. Det vil si at Osdalsflokken består av minimum tolv ulver. I tillegg har jaktleder for Julussaflokken, Arne Sveen, opplyst at det er ytterligere to-tre ulver i denne flokken.

Furuberg viser i brevet til at hensikten med kvotene var å ta ut alle ulvene i de to revirene, og at departementet konkluderte med at et uttak av de to familiegruppene ikke ville true bestandens overlevelse.

– Det er velkjent at restdyr av et revir vil begynne å vandre for å finne artsfrender, hvis disse fem-seks dyrene ikke tas ut, vil de utgjøre betydelig risiko i omliggende beiteområder. Vi vil ikke ha hadelandtilstander igjen, sier Furuberg.

Hun sikter da til at bønder på Hadeland, i Hurdal og Toten mistet over 300 sauer til ulv i fjor sommer. Før jul ble det kjent at de har fått 16,3 millioner kroner i erstatning.

Leder Arnfinn Nergård i Rovviltnemnda i Hedmark har imidlertid fått muntlig avslag av Fylkesmannen i Hedmark og departementet på en tilleggskvote for lisensfelling innenfor de to etablerte revirene.

Over bestandsmålet

Ifølge Rovdata, som leverer overvåkingsdata og bestandstall for ulv og andre rovdyr, er det registrert 13 ulvekull i Norge denne vinteren. Sju er helnorske og seks er grenseynglinger. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

– Vi vil også henstille nemnda til å gjøre tilleggskvote på enkeltulver/par utenom de ynglende revirene i vinter innenfor sonen så vi unngår nye pardannelser, da vi allerede ligger over det dobbelte av bestandsmålet, skriver Furuberg.

Totalt har regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter. I tillegg til ulvene i de to revirene, kan 12 ulver felles utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold og 14 i andre deler av landet.

(©NTB)

linus.rovik.hauge@ntb.no


Publisert: jan 14, 2018 @ 7:07 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • Fred Willy Alterstein

    Justisdepartementet?

  • ritavoss

    Ulven er straks utryddet i landet. Erna mumlet noe om at den nye regjeringen mente at nedslaktingen av 42 ulver skulle foregå pent og pyntelig. Skytes på en pen måte var vel budskapet. Jaja, sånn kan det også sies når man ikke vet hva man snakker om..

  • Sven007

    Noen som har et småbruk tilsalgs i et av de aktuelle områdene? Jeg går av med pensjon om noen år og kan godt tenke meg å drive litt jordbruk der. Til og med dyrehold tror jeg er fullt mulig.