Klimaloven er bare svada

Illustrasjonsbilde. FOTO : Berit Roald / SCANPIX

Jeg har vært opptatt av klima og miljø i 10 år. Klimaloven vedtatt 16.06.2017 og som ble iverksatt fra nyttår, ligger med en drøy side på nettet i Lovdata. Det er fullt av svada og helt upresise formuleringer i den.

Alt skal måles mot referanseåret 1990.  Hva, når, hvordan ble noe målt da? Det står det ingenting om. Klimagasser defineres eller forklares ikke. Metan (og andre) er eventuelt farligere enn CO2. Men i sommer var det noen som i fullt alvor mente at kupromp er skadelig for klimaet.

Klima defineres vanligvis over en 30-årsperiode hvor det tas hensyn til lufttrykksystem, derav vind, nedbør, og ikke minst geografiske forhold. Det uttales stadig vekk om klimaforandringer når det er værforhold det menes.  Enten vet de ikke bedre, eller så er det en systematisk del av en gigantisk hjernevask.

I lovens §5 står det at klimamålet skal gjennomgås hvert femte år. Påfølgende skal Stortinget oppdateres jfr §6.  Det er ikke noe krav om at mål skal basere seg på faktisk informasjon fra innhenting og bearbeidelse av klimagassmengder som følge av utslipp i den aktuelle perioden. Og derfor spør jeg igjen: hva, hvor, hvordan?

Vi betaler hundre(der) millioner kroner til «forskere» hos Cicero, Zero, Bjerknessenteret. Barna våre indoktrineres i skolen. Alle mulige tiltak iverksettes mot en effekt som ikke er dokumentert.

Når skal galskapen ta slutt?


Publisert: jan 14, 2018 @ 10:52 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Helge Hålåsæter

Otta

Latest posts by Helge Hålåsæter (see all)

 • Gunnar Sunde

  Takk til Hålåsæter for gode observasjoner om den politisk styrte kvasivitenskapen som ligger bak klimaloven. Klimalovens intensjoner er som alt annet i klimaindustriens kampanjer basert på en åpenbar (og like bevisst) sammenblanding av fagtermene miljø og klima, herunder ren kvasistatistikk og klimatolkede værforhold for å få «klimateateret» til å gå opp i fasit, og opererer følgelig også med helt meningsløse og uvitenskapelige «klimamål».
  Spørsmålet er hvor mye avsporende og fordyrende samfunns- og næringslivsskade som skal forvoldes før noen ser at vi står overfor keiserens nye klær også her.
  Men politikerne, akkurat som mediene, er dessverre gjennomgående ikke i faglig stand til å se hva de blir brukt til.

 • Tor Anders Engen

  Jeg er forkjemper som naturen og fornuft. At naturen skal ikke bli utnyttet av korrupte globalister og deres medløpere.

  Det som skjer er at kulturmarxister har lurt til seg makt og vil ødelegge vårt samfunn med tull og tøys.

  Man kan undre på hvorfor på denne måten? Kan det være for at de små skal vekk og de store skal kunne ta mer og mer av kaka. Vi ser at all form for lovverk tjener de store, selvsagt er det ofte dem eller personer tilknyttet dem som fremmer disse «gode» lovene.

 • AugustPetersen

  Galskapen tar naturligvis ikke slutt når man ansetter Kristin Halvorsen som direktør i CICERO: https://www.cicero.uio.no/no/om-oss/ansatte/42/kristin-halvorsen

  • John Magne Trane

   «Det var ikke jeg som ropte»(Drep jødene!). Halvorsen i 2009.

 • Henning Nielsen

  Flott at dette blir omtalt, og også fra en synsvinkel litt utenfor den vanlige klimadebatten, som ofte blir svært teknisk preget for menigmann.

  Den nåværende 30-års perioden som dagens vær og temperaturer blir vurdert opp mot, går fra 1960 til 1990. Neste periode starter i 2020, og i forhold til den forrige, har man da en noe høyere global temperatur som «norm». Dersom det nå blir en litt kjøligere periode fremover, som mange forskere forventer, vil man fort komme under normalen. Regner med at klima-alarmistene har grublet over dette i lang tid allerede, og tenkt ut eventuelle bortforklaringer.

  • John Bilberg

   Alle data som ikke stemmer med «Den Hellige Klimareligionen» blir avfeid med: «Dette er bare vær»

 • Per Olav Olsen

  Klimaloven og Parisavtalen er kun til for å finansiere FN, Stoltenberg foreslo dette i 2010 og slik er det blitt

 • Henning Nielsen

  «Når skal galskapen ta slutt?»
  Godt spørsmål. Sannsynligvis har den i stor grad tatt slutt allerede, når det gjelder beslutninger og tiltak som påvirker folk flest i vesentlig grad. På det nivået kan man kanskje si at den aldri riktig startet heller. Små symbolske saker som litt mer avgifter og restriksjoner, som lar folk føle en passe mengde ubehag i bytte mot en følelse av å være moralsk høyverdige og å «gjøre noe for klimaet», det går an. Men skal man ta «miljø»-organisasjonene på alvor, så må mye av olje- og gassutvinning stanse i Norge, og dette er politisk umulig. Det vet de aller fleste politikere utmerket godt, og sannsynligvis også organisasjonene selv.

  Når det gjelder selve «slutten», så tror jeg ikke det vil skje med noe smell, det blir heller i form av en flau fis. Allerede nå er «klima» så utvannet at ordet er like fleksibelt i bruk som poteten, på samme måte som «naturvern» og «miljø» ble det i sin tid. Dette er et problem for skeptikere, svært mye av det «offisielle» Norge, politikere, media, organisasjoner og deler av næringslivet, vil være tjent med at klimasaken dør sakte og stille ut. Og ettersom folk flest er grundig lei alt maset, vil det neppe komme noe folkekrav om opprydding av denne skandalen som hele «klimakrisen » er. Det blir opp til ivrige ildsjeler å holde saken varm, men det kan godt tenkes at det ikke kommer noe oppgjør før dagens klimaforskere er trygt og godt parkert som pensjonister.

  • Erik Pedersen

   Det europeiske «klimafyrtårnet» Tyskland har allerede gitt opp sitt primære klimamål i 2020 og har begynt prosesser for å skyve dette ut i fremtiden. Et lite tegn, men det er som korthuset det kollapser hvis ett element fjernes. Parisavtalen vi koste blod for ilandene som skal overføre nær 1000 mrd usd årlig til uland og samtidig selv satse på sol og vindmøller for egen energiforsyning. Dette er bransjer som i dag er sterkt subsidiert. Konkurranseevnen vil forvitre og en ny form for fattigdom vil bre om seg, energifattigdom i utallige husholdninger…

  • Petter Simonsen

   Tror du har helt rett, det kommer til å dø sakte ut, eventuelt erstattes med noe annet. Mikroplast er antakelig det neste, i det minste så er det målbart i alle fall.

   Fint at Al Gore fikk Fredsprisen, slik at fremtidige generasjoner kan ta lærdom av når forskning blir politisert og ødelagt.

   • Henning Nielsen

    Vi ser jo allerede at plastsaken kjøres for fullt. Det er helt greit, det er et reelt forurensning problem, og kan løses med forholdsvis enkle tiltak. Det aller meste av plast som ender i havet, kommer fra 10 elver i Asia og Afrika.

    Men for alarmistene er plast en dårlig erstatning for klima»kampen». Det er lite potensiale for global omfordeling eller noen form for global regjering, slik mange innen FN-systemet ønsker.

 • Comrade Pootie

  Overrasker meg ikke. Dette er en trend. Vi har for eksempel også en likestillingslov som allerede i første paragraf stadfester at lovens mål er å diskriminere.

  «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.»

  • kjellM

   Diskriminering er flott. Ekte likestilling.

 • Larkange

  «Klimagasser»…. får begynne å omtale Solen som «Klimasolen» også da kanskje?

 • John Bilberg

  Kupromp er en meget stor andel metan.

  • Olav Fossbakken

   De raper metan ; )

 • Svein Pedersen

  Det hysterikerene og de grådige bak klimahysteriet, ikke ser ut til å ta på alvor.
  Klimaet har alltid forandret seg, fra iskaldt, til ørkener over store områder. Holmestrand feks, var engang ørken.
  De som skriker høyest om global oppvarming, er de største hyklerene. For, om mennesket har noe som helst med den bittelille oppvarmingen på 0,07 grader å gjøre. Hvordan kan de da være for mer global handel med bruk og kast varer, som skipes rundt på de største og mest forurensende containerskip?
  Klimahysteriet er en pengemaskin, for de politisk korrekte. Der det er om å gjøre å flå mannen i gata, og la de største «skurkene» gå fri.

 • CMS

  Nå har jo folk som tilhører den internasjonale toppen av denne gigantsvindelen allerede innrømt at det hele egentlig handler om omfordeling (akkurat som mistenkt), så hvorfor diskuterer vi fortsatt dette?!!

  • Bjorn Ramstad

   Kanskje fordi NRK og TV2, alle aviser i Norge, Europa og Amerika, alle ledende politikere unntatt en, pluss en overveldende mengde halvt sovende folk fremdeles kjører et løp som er basert på at IPCC sin hypotese er riktig. De tror på det som for lengst er bevist som løgn av naturen selv. Hypotesen stemmer ikke med observasjoner gjennom snart 30 år. De fortsetter å pøse ut milliarder til ingen nytte.
   Derfor.

  • Henning Nielsen

   Bl.a. for å hjelpe de fattigste i verden, de som ikke har tilgang på billig elektrisitet. Det er bare kullkraft som kan forsyne dem med dette som basis-kraft, selv om sol og vind kan supplere. Men dette blir ofte for kostbart. Propagandaen om at kull ødelegger verdens klima er til direkte skade for de svakeste på kloden.

 • Erik Pedersen

  Klimagass var tidligere kalt drivhusgass, i en tid da saueflokken trodde at atmosfæren fungerte som et drivhus med glassvegger som holder varmen på plass. Etter hvert fant man ut at dette ikke stemte og at enorme mengder energi forsvant ut i verdensrommet i form av langbølget varmestråling. Etter hvert som klima kom på dagsorden ble sporgassene CO2 og metan kalt klimagasser i stedet i den tro at disse styrer klimautviklingen. I sin iver etter å definere gasser som klimasyndere overser man den egentlige klimagassen i atmosfæren, H2O, vanndamp. Det er denne gassen som kondenserer til skyer som skaper skygge og demper temperaturer. Jordklodens termostat.
  Når skal denne galskapen ta slutt, spør du. Det er ikke godt å si men global oppvarming gikk inn i en pause for ca 20 år siden og etter et par tre runder med værfenomenet El Niño er den satellittmålte temperaturen snart tilbake til utgangspunktet igjen. Solen er nå på vei mot sitt laveste aktivitetsnivå på svært lang tid som gir rom for øket kosmisk stråling og som i sin tur øker skydannelsen og demper globale temperaturer.
  Det er grunn til å tro at kloden nå er på vei inn i en kaldere periode med tiår med fallende temperaturer. Kanskje vi nå ser begynnelsen på en ny liten istid, om ikke like dyp som den vi hadde for ca 350 år siden…

  • Jalan Stesen

   Termodynamikken og andre fysiske lover ser ut til å være forkastet eller glemt, klima er ikke en vitenskap men en religion. Dagens avlat er klimakvoter i form av CO2 sertifikater. De som tør å si noe annet blir behandlet som kjettere og brent på elitens postmodernistiske bål godt hjulpet av de etablerte mediene og de såkalte klimaforskerne som er dagens yppersteprester.

 • bjørn brevik

  Vi bør fortsette å gjøre vårt beste, jeg prøver etter evne å presentere kortversjonen av jordens klima måned for måned – vi er med en ikke ubetydelig sannsynlighet på vei mot Dalton-minimum, noe i så fall vil være ugjendrivelig fastslått i løpet av 5 – 7 år, da har jo klima-«forskerne» allerede tappet våre skattepenger for det samme antall nye 100 millioner.

 • Jeg synes Prof. John Christy sin oppsummering i et foredrag om CO2 var meget klargjørende. Han skriver (noe omformulert):

  Hva er det vitenskapen og tallene viser oss?

  1) Den vitenskapelige metode demonstrerer at nåværende teori om CO2 som varmer planeten er i utakt med virkeligheten.

  2) Der finnes ingen endring i ekstreme vær-fenomener, hverken i intensitet eller frekvens.

  3) CO2 avgifter og andre CO2 straffetiltak vil ha null -0- beviselig effekt eller påvirkning på hva enn klima kommer til å gjøre.

  4) Kullindustrien vil fortsette å øke og styrke både rike og svake lands økonomi, uavhengig av hva vi sier.

  5) Hvis du verdsetter menneskers liv, kvalitet og utvikling så har vi en moralsk forpliktelse til å gi andre tilgang til billig energi i form av karbonbaserte energikilder.

  Jeg vil for egen regning tilføye at de som ikke godtar fysiske målinger som bevis, det er de som er de virkelig «deniers», «klimafornektere» eller «vitenskapsfornektere». – Helt enig i at denne galskapen om CO2-klimahysteriet må ta slutt. Tenk på hva penger vi heller kunne brukt til virkelige miljøtiltak som faktisk betyr noe positivt.

  https://youtu.be/ttNg1F7T0Y0

 • Hans Hansen

  Jepp kostbar svada. Klima er også karrierestige for våre femtekolonne-politikere. Rart ikke folk gjør opprør mot dette bedrageriet?

 • Lyn_Gordon

  Det er ekstremt frustrerende at alle resurser blir satt inn mot noe en ikke har peiling på hvordan en skal løse, og om det er i det hele tatt ett problem. Når kloden desperat trenger tiltak mot flere presserende «katastrofer» som forsøpling (spesielt i havet), at leveområder for planter og dyr blir fortrengt i større og større omfang. Overbefolkning er roten til de fleste av disse problemene, Og at den vestlige verden som har en befolkningsnedgang skal kaste så mye resurser inn i ett svart hull når det ikke er sikkert at det hjelper engang er trist.

 • Gangerolf Vandreren

  Det var vel også on lov som ble feiret med utslipp av balonger. Så lenge vi gjør jorda om til en større og større søppelfylling, så er det miljø det må tas tak i. Klima kommer av seg selv når jorda har ett godt miljø. Rydd først. Ikke de andre først, men alle på en gang.