SSB sensurerer egen forskning

Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det var bare en tilfeldighet som gjorde at jeg ramlet over et høyst tvilsomt styringsdokument i SSBs arkiver fra 2007. Dokument «Etikk og statistikk» er bekreftet fra SSBs side som fortsatt gyldig og førende for alle SSBs ansatte.

Hva slags produkter skal vi lage?

Hensikten med dokumentet er at «De etiske retningslinjene skal benyttes i arbeidet for å oppfylle SSBs oppgaver og mål slik de er formulert i statistikkloven og i SSBs strategier», som det heter.

Som et hovedprinsipp innenfor etikken pålegger SSBs ledelse sine ansatte å følge verdier som «åpenhet, lojalitet, rettferdighet, pålitelighet, at en bør behandle andre mennesker slik en selv ønsker å bli behandlet og at en følger gjeldende lover og regler», står det videre og som er ganske vanlig for de fleste bedrifter. Men, SSB tar det hele et skritt lenger:

«I tillegg til slike allmenne, rettslige og etiske standarder vil medarbeidere i SSB møte spesielle etiske problemstillinger knyttet til det faglige arbeidet med statistikk eller analyser. Det kan gjelde hva slags produkter vi skal lage eller hvordan oppgavene skal utføres. Etiske problemstillinger dreier seg ofte om dilemmaer hvor ulike hensyn må veies mot hverandre. Da er det viktig at både den enkelte og institusjonen har utviklet gode tradisjoner for diskusjon og avklaring», heter det i Etikk og statistikk.

Det sjokkerende
Så kommer selve rosinen i pølsen, som får stillheten til å senke seg for de aller fleste.

«Medarbeidere i SSB skal: Unngå å utarbeide undersøkelser eller formidle resultater slik at enkeltpersoner eller grupper blir skadelidende

Hvilke grupper er det etikk-heftet her tenker på? Finnes det en liste over grupper ansatte i SSB ikke skal forske på som et vedlegg? Eller er dette noe «noen» skal avgjøre fra gang til gang og etter eget forgodtbefinnende?

Forskere i tåken

I Norge finnes det enormt mange grupper. Vi har gruppen alenemødre, bilister, grønne kommunister, muslimer, nynazister, birøktere, forskere, hørselshemmede, musikere, voldtektsforbryter, samer, journalister, promillekjørere, homofile, høyrevelgere, uteliggere og fluefiskere for å nevne noen.
For å komme til bunns i hvilke grupper SSB ser for seg det ikke kan forskes på ble SSBs kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn oppfordret til å konkretisere:

– Det heter i dokumentet at medarbeidere i SSB skal unngå å utarbeide undersøkelser slik at grupper blir skadelidende. Ønsker å få oversendt konkret hvilke grupper det her snakkes om. 

Etter å ha sjekket en del timer svarte Bryn slik:

– Som du ser er det en kort brosjyre, og derfor svært overordnet. Det er derfor ingen konkretisering på grupper.

Hva er skade?

Selvfølgelig er det helt uvirkelig at SSB svært overordnet ekskluderer sine ansatte å forske på grupper som kan ta skade av det. Enda verre blir det når SSB ikke aner hvilke grupper dette er snakk om. Ei heller er det utesket hva «skade» betyr og innebærer.
At SSB-ansatte trenger et nytt og tillitsfullt etisk regelverk er så opplagt at det er en gåte at ikke Chrisine Meyer skjønte det og ryddet opp da hun hadde muligheten. Det må tydeligvis en Siv Jensen til for å skape orden i SSBs hus.

Ble brukt på tinget

At Meyer kjente til etikkheftet ble slående dokumentert under åpen høring i Stortinget nylig. Meyer brukte faktisk SSBs etikkhefte for å forsvare seg mot mistanken om at hun ikke ønsket forskning eller undersøkelser rundt våre nye landsmenn. Men hun gjorde langt mer enn dette, og måtte tåle den ene ørefiken etter den andre.

Hevnens time

Utgangspunktet for en høring i kontrollkomiteen er som alltid å avdekke om statsråden kan ha gjort noe kritikkverdig. Meyer ser ut til å mene at Siv Jensen har gitt henne sparken uten saklig grunn. Hun hadde derfor antakelig gledet seg til å kunne ta sin hevn over finansministeren i komitehøringen.

Men slik gikk det altså ikke. Som ventet fikk Meyer ingen støtte for sin versjon av saken fra Siv Jensen og Finansdepartementet. Mer oppsiktsvekkende var det at hun heller ikke fikk noen støtte fra styret i SSB.

Sjeføkonomene

Den sterkeste kritikken av Christine Meyer kom fra sjefsøkonomhold. Hverken sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO eller sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO gav henne støtte. Skarpest var Øystein Dørum:
– Det er bedre å tro at hun ikke har forstått enn at hun har forstått, sa Dørum om Meyer i Stortinget onsdag.

Dette viser at NHO, en organisasjon man i utgangspunktet skulle tro var positiv til en tidligere Høyre-politiker i sjefsstolen til SSB, er svært misfornøyd med Meyers innsats. Stridens eple er som kjent at Meyer nærmest ville utradere SSBs forskningsavdeling. LO og NHO er blant SSBs viktigste kunder ved at forskningsavdelingen leverer svært viktig tallgrunnlag som ligger til grunn for lønnsforhandlingene i Norge. Det er på denne bakgrunn Dørums uttalelse må forstås.

Når Meyer med hastverk ville presse gjennom en slik reduksjon i forskningsavdelingen, har NHO selvsagt god grunn til å spørre om Meyer i det hele tatt har forstått konsekvensene. Og ja: Det er bedre å anta at Meyer ikke har forstått konsekvensene enn at hun gjør endringene med vond vilje. At Dørum sier kraftig i fra på NHOs vegne er bare på sin plass.

Drar feministkortet

Det mest frapperende er likevel hvordan Meyer reagerer på kritikken hun har fått. Til Dagens Næringsliv 12.1. uttaler hun:
– Jeg hoppet i stolen da jeg hørte Øystein Dørum si dette. Det er rå og ubegrunnet personkarakteristikk. Jeg synes det er forferdelig ille. Det er en beskyldning jeg ikke kan forstå at NHO som arbeidsgiverorganisasjon kan stå inne for.

Tro det eller ei, men Meyer hadde enda mer på lager:
– Jeg synes uttalelsen til Dørum var mannssjåvinistisk. Han snakker meg ned i offentligheten. Det er en hersketeknikk.

Er det virkelig mulig?

Øystein Dørum har da ikke sagt ett eneste ord om kjønn her. Er det noen som virkelig prøver seg på hersketeknikk så er det Christine Meyer. Ved å dra feministkortet. Dette viser bare en ting. Christine Meyer har gravd sitt eget hull enda større.
Kontrasten er enorm fra november da hun skjøv den brautende Bergens-advokaten Dag Steinfeldt foran seg som skjelte ut kvinnelige journalister på sin pressekonferanse.
Se videoklipp her.

På tide med ro nå

Av respekt for kvinner som faktisk har blitt utsatt for trakassering burde Meyer se seg for god for dette. Det er vel ikke akkurat politisk korrekt å si at hun skal ta nederlaget som en mann. Like fullt bør hun innse at hun har tapt og bør roe seg ned. Det vil være best både for SSB, norsk statistikkproduksjon og ikke minst for henne selv.

PS: Les Etikk og statistikk her.

(Teksten er tidligere publisert på Jan Petter Sisseners blogg «Gullkorn fra finansnestor» hos Nettavisen.)


Publisert: jan 14, 2018 @ 12:03 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jan Petter Sissener

Finansnestor

Latest posts by Jan Petter Sissener (see all)

 • Fårkledd

  Sunt og sterkt fra Sissner!

  Og så denne go´biten,da:

  Selvfølgelig er det helt uvirkelig at SSB svært overordnet ekskluderer sine ansatte å forske på grupper som kan ta skade av det. Enda verre blir det når SSB ikke aner hvilke grupper dette er snakk om. Ei heller er det utesket hva «skade» betyr og innebærer.

 • oliver

  PÅ hvilket grunnlag SV skal stille mistillit til Siv Jensen skal event. bli interessant å se. Mest sannsynlig er det nok bare et kort Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen på Stortinget, spiller ut for å vise egen og SVs tilstedeværelse.

  • tomnico

   SVs ativistet vil alltid finne en anledning til å fremme sitt ekstreme tankegods og prøve dette som forslag i Stortinget. Deres årlige forslag om å avskaffe kongedømme viser hvor fjern partiets politikk er.

 • Rand

  Ja, utblåsningen mot Dørum i DN fra Meyer var utrolig pinlig (for henne). Nesten pute-TV. Jeg lurer faktisk på det samme som Dørum, men i et større perspektiv: Fremskutte akademikere, som Meyer, skjønner de ikke hva som beveger seg blant «vanlige» folk? Det er jo mulig å tenke seg at på steder hvor kun høyborgerskapet, adelen, de virkelig velstående, kongelige og den absolutte elite var de eneste som kunne ta utdanning og/eller komme til topps, så ville ikke en elite kunne forstå vanlige folk. Men i Norge, i 2018. Er det da så komplett umulig for akademikere i fremskutte posisjoner å ta en fot i bakken? For meg er denne disconnection uforståelig. Er «eliten» ikke i stand til å sette seg inn i vanlige folk sitt liv? Det virker merksnodig. De fleste akademikere i Norge kommer fra helt ordinære kår og vanlige familier. Det er kanskje bedre å tro at de ikke forstår enn at de har forstått, men står det til troende? Mest sannsynlig har de forstått og likevel går de videre på sin sti. I så fall er det muligens ren selvforhøyelse og ondskap vi er vitne til?

 • titt1tei

  Vel, Roger Bjørnstad kan heve stemmen mot SV, sånn at de ikke fremmer mistillitsforslag mot Siv Jensen. LO bør forklare denne saken for SV, sånn at de forstår. Venstresiden må til enhver tid holdes i ørene, ellers blir det kaos!

 • Richard Krogstad

  Veldig bra!
  Statistikk er å fremstille store mengder med informasjon på en oversiktlig og forståelig måte. Statistikk lyver ikke, og er objektivt såfremt tallmaterialet er samlet inn på en representativ måte, samt fremstilt uten forsøk på å overdrive en tendens eller forskjeller.

  Det er uhyre viktig at et statlig organ som SSB ikke legger føringer på hva som ikke skal kunne presenteres. Det er jo en form for løgn å utelate viktige trender for de som trenger informasjonen. Det blir litt som å la være å sette opp skiltet med «Broen har falt ned!».

  • Qweetry

   I dag så har vi egentlig teknologien som skal til for å «demokratisere» hele statistikk-avdelingen i SSB. I stedet for at de produserer statistikker, så kan de jobbe med å anonymisere og publisere tallgrunnlaget slik at tredjeparter kan gå gjennom og bruke dette om de ønsker det.

 • heimevernet

  «Det heter i dokumentet at medarbeidere i SSB skal unngå å utarbeide undersøkelser slik at grupper blir skadelidende.»

  Det høres kjent ut. Hvis SSB vurderer å utarbeide en undersøkelse og hvis SSB kan oppnå at grupper eller enkeltpersoner skades ved at SSB lar være, så lar de være. Feks har SSB forstått at de kan skade kvinner, barn og eldre ved å mørklegge omfanget og konsekvensene av innvandringen. Så da gjør de det.

 • spirild2

  Herborg Bryn, ex-nrk, alltid nrk.

 • Tore Halvorsen

  «Medarbeidere i SSB skal: Unngå å utarbeide undersøkelser eller formidle resultater slik at enkeltpersoner eller grupper blir skadelidende.»

  Foruten nordmenn da, at det allerede har gjort stor skade spiller heller ingen rolle, rasismen og hykleriet fortsetter med full styrke.
  Trist 🙁

 • tomnico

  Har SSB en politisk agenda for sin forskning? Hvorfor gjelder ikke SSBs etiske regelvek de som er uføretrygdede, de som er syke stigmatiseres og henges ut som ‘latsabber og døgenikter som ikke kommer seg opp om morran’ iflg tidl. helseminister for AP B H Hansen?

 • K_MD

  Skal de etiske retningslinjene følges kan man like godt legge ned SSB fordi Norge består av millioner enkeltpersoner og grupper, samt at noen alltid vil måtte lide selv ved at en gruppe enkeltpersoner får mer (da må andre grupoer av enkeltpersoner betale/lide mer).

  Håpløst formulerte etiske retningslinjer, men de forutsetter vel at dear ansatte skal «lese mellom linjene» og gjøre det som er politisk korrekt: verne utlendinger og la nordmenn lide.

 • FerdinandLinthoeNaeshagen

  Flott arbeide av Resett!!!

  Nok en gang en fulltreffer der Resett viser hvordan det norske folket blir manipulert av samvittighetsløse individer..

  • heimevernet

   Strengt tatt følger disse individene sin moral. De er globalister som innbiller seg at man kan oppnå en John Lennonsk verden uten grenser og uten religion. Deres konflikt blir da med dem som ikke tror på John Lennon, også kalt nasjonalister. Så deres inn-grupper ser annerledes ut enn nasjonalistenes. Så de er ikke samvittighetsløse, men de bare fremstår slik fra en nasjonalists ståsted.

   For meg er det dypt umoralsk å hjelpe afrikanere og arabere til Vesten når vi har mange fattige her. Men for dem er dette det eneste riktige. For deres prosjekt er å gjøre verden bedre, ikke Norge, og de tror at verden blir bedre ved å bringe folk sammen og ha felles lederskap.

   • CMS

    Hvorfor er ikke en konspirasjon mulig i dine øyne, du som har skjønt så mye?
    Tenk på dette:
    -En psykopat eier ikke empati og vil tråkke over lik for å få det som han (for enkelhets skyld) vil
    – Han ser på absolutt alt som et spill, og er en mester i å manipulere. Faktisk så god at han see tvers igjennom forsøk fra «vanlige»folk
    – Mange psykopater har noe ekstremt med penger
    – Mange av disse igjen har også voldsomt med makt og/eller innflytelse
    – Det er vanskelig å forutse hva et menneske vil gjøre. I flokk derimot er det lett (les: massepsykologi) Er det så utrolig at noen som kan få igjen noe enormt på å utnytte dette faktisk gjør det?
    – De aller fleste tror ikke på «konspirasjonsteorier», noe som gjør det nærmest risikofritt, for selv om noen varsler vil de ikke bli trodd

    Med tanke på bare dette ene og lille utvalget, hvorfor er det så utenkelig…?

 • Vandre_Falk

  Kan vi stole på Siv Jensen?