Kokkvold er en hyklersk yppersteprest

Per Edgar Kokkvold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Man kan mene hva man vil om Resetts artikler om Trine Skei Grandes opptreden på et bryllup i Trøndelag. Men når tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold krever at Presseforbundet må granske Resett for brudd på god presseskikk, kaster han sten i glasshus.

Kokkvold, som prøver å opptre som en slags presseetikkens yppersteprest, har selv et heller frynsete forhold til nettopp presseetikk. Da Kringkastingsrådet i november 2016 gransket NRKs dekning av det amerikanske presidentvalget, uttalte Kokkvold følgende: ”Jeg har personlig ingen kritiske synspunkter på dekningen av Trump. NRK skal være politisk nøytral, men ikke nøytral hva gjelder rett og galt, sannhet og løgn, anstendighet og uanstendighet. Det er ikke tilfeldig at alle, både de to presidentene Bush, Mitt Romney og John McCain nektet å støtte Trump.”

Kokkvold sier altså at NRK – som er tvangsfinansiert av befolkningen – ikke bare skal fortelle om og prøve å forklare det som skjer i verden, men at statskringkasteren også skal fortelle folk hva som er rett og galt, sannhet og løgn, anstendig og uanstendig. Og hva som er rett og galt, sannhet og løgn, anstendig og uanstendig vil det i praksis selvsagt være opp til den venstreliberale eliten som dominerer på Marienlyst, altså personer som trolig har de samme verdiene som Kokkvold selv, å bestemme.

Å tilta seg retten til å påtvinge andre mennesker sine egne oppfatninger om rett og galt, sannhet og løgn, anstendig og uanstendig og samtidig å spytte dem i ansiktet ved å tvinge dem til å betale for det hele gjennom kringkastingsavgiften (som snart skal avløses av en tvangsskatt også for folk som ikke har tv), det er tilsynelatende god presseetikk i Kokkvolds øyne!


Publisert: jan 21, 2018 @ 3:19 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie