Oslo 20120326. Domsavsigelse i straffesaken mot Mullah Krekar i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Krekar - hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad - står tiltalt for å ha oppfordret til terrorisme, blant annet gjennom selvmordsangrep i Irak og mot amerikanske interesser og personell. Påtalemyndigheten mener dessuten at uttalelsene Krekar kom med da han under et pressemøte ble spurt om utvisningssaken mot seg, var ulovlige trusler mot Stortinget, norske myndigheter og Høyre-leder Erna Solberg. Mulla Krekar ble dømt til fem års fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
annonse
annonse

Resett.no skrev nylig om den danske regjeringens ønske om å endre Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen eller fortolkningen av den, slik at det blir enklere å sende kriminelle utlendinger ut av landet. Hittil har en fortolkning av forbudet mot dødsstraff som er nedfelt i konvensjonen gått ut på at medlemslandene i Europarådet ikke kan sende ut kriminelle til land som har dødsstraff. Det har den danske statsministeren ønsket å endre.

Men det vil ikke de norske delegatene til Europarådets parlamentariske forsamling. Heller ikke Fremskrittspartiets medlem, Morten Wold.

«For Fremskrittspartiet er det ønskelig at kriminelle utlendinger skal utvises – og vårt ønske om å få mulla Krekar ut av landet er godt kjent. Således forstår jeg intensjonen bak det danske forslaget. Men heller ikke Fremskrittspartiet vil stille seg bak et forslag om å sende folk til et land der de risikerer dødsstraff. Her er hele det norske politiske miljøet enig. Ved utvisninger må mottakerlandet garantere for at dødsstraff ikke fullbyrdes. At prosessen med utvisning forenkles, er jeg positiv til, men vi kan altså ikke sende folk til et land der de risikerer dødsstraff,» sier han.

annonse

Den danske statsministeren presenterte sitt forslag om å endre fortolkningen av denne paragrafen under møtet i forsamlingen torsdag, men får altså liten støtte fra den norske delegasjonen som enstemmig er imot en slik endring

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon