(FILES) This file photo taken on November 20, 2014 shows an aerial view of the Great Barrier Reef off the coast of the Whitsunday Islands, along the central coast of Queensland. Australia's Great Barrier Reef is in peril from climate change and widespread bleaching, but scientists said on November 28, 2017 a small portion may be resilient enough to keep much of the rest alive. About three percent of the World Heritage site -- home to the planet's largest collection of coral reefs with 3,800 in all -- has so far emerged relatively unscathed from a host of threats, from warming waters to pollution to bleaching and disease, said the report in the journal PLOS Biology. / AFP PHOTO / SARAH LAI
annonse
annonse

Professor Peter Ridd har fått problemer med sin arbeidsgiver etter at han har reist tvil om at det står så dårlig til med med verdens største korallrev – The Great Barrier Reef – som mange påstår. Ridd er professor i fysikk og har slått alarm om det han mener er uetisk, uvitenskapelig og uansvarlig forskning.

Korallrevet ligger i havet utenfor Queensland i Australia, og har et komplekst økosystem. Ifølge mange forskere er dette økosystemet i ferd med å ødelegges blant annet på grunn av klimaendringer, forurensning fra jordbruk, skipstrafikk og annet.

Nå har professoren fått et ultimatum fra sin arbeidsgiver universitetet James Cook i Queensland: Hold munn eller mist jobben!

annonse

– Vi lever i en tid med farlig gruppetenking innenfor forskning og vitenskap, og akademisk frihet og integritet i forskning og vitenskap er derfor under stadig oftere angrep, mener Ridd.

Han står nå overfor alvorlige konsekvenser for å støtte vitenskapelig integritet, forteller han i en innsamlingsaksjon han har startet på GoFundMe, en side der man kan samle inn penger til spesielle formål ved hjelp av såkalt «crowdfunding», eller folkefinansiering på godt norsk. «Peter Ridd Legal Fund Action» samler inn penger som skal gå til advokathjelp. Professor Ridd ønsker å kjøre en prinsipiell sak om forskeres akademiske frihet.

– Det er ikke første gangen min ærlighet og søken etter sannhet har provosert folk med makt, sier han, men denne gangen er det alvor.

annonse

Bakgrunn for saken

Det hele startet i august forrige år, da Ridd ble invitert til Sky News for å snakke med Alan Jones om et kapittel han har skrevet i «The Institute of public affairs’ climate change the facts 2017». Han kom med følgende kommentar:

– Det grunnleggende problemet er at vi ikke lenger kan stole på de vitenskapelige organisasjonene som for eksempel «The Australian institute of Marine Science», eller «ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies». Mye av det som kommer ut, vitenskapen som kommer ut, er ikke skikkelig sjekket, testet eller replikert og dette er en stor skam, for vi trenger virkelig å kunne stole på våre vitenskapelige institusjoner, og det er et faktum at jeg ikke lenger tror at vi kan det.

– Jeg tror at de fleste av forskerne som sender ut denne type forskningsmateriale virkelig tror at det er problemer med korallrevene, men jeg tror ikke at de er tilstrekkelig objektive i forhold til forskningen de bedriver. Jeg tror at de er følelsesmessig bundet til subjektene, og det er ikke rart, revene er virkelig vakre.

Som følge av denne uttalelsen ble jeg anklaget for å ikke fremstå på en kollegial måte, sier Peter Ridd.

– Jeg er geofysiker og har gjennomført omfattende og til tider kontroversiell forskning om kyst-oseanografi og korallrevets helse. Jeg har funnet ut at korallvekst som tilsynelatende har bremset dramatisk siden 1990, har økt, at den ikke er halvert siden 60-tallet, og at sediment- og næringsforurensningen er ubetydelig.

– Mine uttalelser på Sky News var basert på mitt bestemte kompetanseområde, mine funn og bekymringer, som mange i det akademiske samfunn deler, angående kvalitetssikringsprosesser i vitenskapen. Jeg har nylig skissert mine tvil når det gjelder kvalitetskontroll i miljøpolitikkvitenskap i en fagfellevurdert artikkel. Ikke på noe tidspunkt i intervjuet på Sky News nevnte jeg universitetet jeg jobber for, eller noen av mine kolleger. Heller ikke kom jeg med noen uttalelser som er usanne.

Mitt poeng handlet om akademisk integritet og vitenskapelig forskning, som jeg har rett til å uttale meg om ifølge bestemmelsene om intellektuell frihet nedfelt i ansettelsesavtalen, som gir meg eksplisitt rett til å delta i offentlig debatt og uttrykke meninger om emner og ideer relatert til mitt respektive kompetanseområde.

annonse

Professor Ridd sier at hans arbeidsgiver, universitetet James Cook, har gitt ham en endelig advarsel og instruks om å ikke uttale seg på den måten han gjorde på Sky News, noe Ridd finner totalt uakseptabelt.

– Det strider mot mine prinsipper om sannhet og ærlighet, og handler om min akademiske frihet, sier Ridd.

Nå tar han saken til retten for å slå fast prinsippet om at akademikere skal være frie til å uttrykke sine meninger på sitt fagfelt, uten frykt for represalier. Han understreker at det vil bli kostbart, og at han neppe kan klare å dekke utgifter til advokater uten hjelp fra allmennheten. Han understreker at det trengs en dugnad, en crowdfunding for å sikre en nøytral forskning i fremtiden:

– Hvis de slipper unna med den måten de har behandlet meg på, så vil det ha en effekt på framtidig forskning og vitenskapelig diskusjon og debatt. Jeg setter meg selv i skuddlinjen, dette vil koste meg mye i form av både tid og omdømme, men jeg har brukt hele livet til å sloss for sannhet i vitenskap og forskning og jeg har ingen intensjon om å stoppe nå, slår han fast.

For flere detaljer, les her: Great Barrier Reef Science Commentary

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon