Kontantstøtten ble sikret sikret flertall på Stortinget tirsdag, og forhandlerne i regjeringspartiene kan puste lettet ut. De fem partiene som går inn for kontantstøtte (Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre) har med avtalen forpliktet seg til å stemme imot forslag om å oppheve kontantstøtten i denne stortingsperioden. Scan-foto: Berit Roald
annonse
annonse

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til norske småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998.

Fram til og med 2016 er det utbetalt like i underkant av 47,5 milliarder kroner, viser regjeringens egne tall. Summene er omregnet til 2016-kroner.

Fjoråret er ikke del av oversikten fordi de endelige regnskapstallene ennå ikke foreligger, men i 2016 alene ble det utbetalt drøyt 1,5 milliarder kroner i kontantstøtte til norske familier. Dersom omfanget av ordningen var på et tilsvarende nivå i 2017 vil ordningen totalt sett ha kostet staten tett opptil 50 milliarder siden starten.

annonse

– Det er viktig å understreke at kontantstøtteordningen har bidratt til at behovet for barnehageplasser har vært mindre enn det ellers ville vært, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i sitt svar på et skriftlig spørsmål om saken fra Arbeiderpartiets Kristian Torve.

Kunnskapsdepartementet anslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 at en avvikling av kontantstøtten nå ville øke etterspørselen etter barnehageplasser med nærmere 4.400.

– Dersom man skulle dekket denne etterspørselen, ville det gitt merutgifter på i overkant av 980 millioner kroner i året, framholder Helleland.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon