Taperforeningen fyller 25 år – over 3000 har fått hjelp og 400 millioner har blitt gitt i oppreisning

Illustrasjonsbilde. Foto : Sara Johannessen / Scanpix

Stiftelsen Rettferd for taperne også kalt Taperforeningen har i løpet av årene bistått over 3000 tapere i kampen for rettferdighet. De har vært stemmen for de som aldri blir hørt. Baksiden av velferdsstatens medalje: mobbeofre, barnehjemsbarn og de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. De holder til på Dokka og har 4 ansatte, men nå skal de også åpne et kontor i Oslo.

Stiftelsen Rettferd for taperne akter ikke å gi seg i kampen for de som aldri blir hørt.

Det sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug til Resett og tilføyer:

– Vi vil fortsatt kjempe for bedre og mer rettferdige oppreisningsordninger i Norge.

Hovedfokusområder per i dag er å sørge for at grupper som Kysthospitalbarna og Internatbarna i Finnmark blir inkludert i offentlige oppreisningsordninger. Videre har vi vært og vil fortsatt være pådrivere for at det kommer på plass en god oppreisningsordning for personer som har opplevd alvorlig mobbing. Per i dag gis det i utgangspunktet ikke oppreisning for mobbing.

Hovedkontoret ligger på Dokka i Oppland. Men de har nylig signert en kontrakt om et kontor i Oslo. Det er av praktiske hensyn ikke bare for brukere, men også for at stiftelsen gjøres mer tilgjengelig for potensielle nye brukere. Til nå har de pleid å leie etter behov, men har funnet ut at det er mer økonomisk å ha noe permanent. Kontoret vil bli å finne på Holbergs plass 4 i Oslo sentrum. Planen er fast kontortid, det har ikke kommet på plass enda, men det kommer i løpet av året.

– Vi har per i dag fire årsverk. Disse er per nå fordelt på fire personer, men vil fra mars/april bli fordelt på fem ettersom vår kontorsekretær har ønsket å gå ned i stillingsprosent ettersom hun nærmer seg pensjonsalder. Vi finansieres gjennom offentlig støtte, samt et gebyr brukerne betaler (250 kr per person så lenge saken pågår), sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Stiftelsen Rettferd for taperne jobber for at personer som føler seg som tapere skal få en bedret livssituasjon. De jobber også for at forholdene blir lagt til rette for å forhindre at flere skal bli tapere. Målet er å hjelpe ulike grupper som opplever seg som tapere, og som har vært utsatt for: Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, seksuelle overgrep, manglende inngripen fra barnevernet, mangelfull skolegang og mobbing. De hjelper også brukere med å innhente dokumenter og skrive søknad om oppreisning/erstatning.

ANNONSE:

– I år har Stiftelsen Rettferd for taperne 25-årsjubileum. I løpet av disse årene har stiftelsen bistått over 3000 personer med å søke oppreisning fra det offentlige. Til sammen har søknader via Stiftelsen Rettferd for taperne resultert i over 400 millioner kroner i oppreisning – et tall vi er stolte over, sier Slaathaug.


Publisert: feb 5, 2018 @ 10:55 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.