Illustrasjonsbilde. Foto: AFP PHOTO / Bay ISMOYO
annonse
annonse

Utdanningsdirektoratet har avvist 21 søknader om privatskoler, mens hele 14 skoler har fått positivt svar. Utdanningsdirektoratet kan opplyse at det fortsatt er én søknad til behandling, fra Stiftelsen Den muslimske Grunnskole.

Selv er jeg fan av privatskoler og hatt barn i internasjonal skole der hovedspråket var engelsk og mye av undervisningen gikk i fysikk, matte, naturfag, filosofi og humanisme. Der barna lærte å tenke selv, være miljøbevisste og tolerante for demokratiske verdier. Det var en virkelig god investering som gjenspeiler seg i holdningene og verdiene barnet mitt møter verden med. Dette er den type privatskole som følger de vanlige rutinene som utdanningsdirektoratet krever.

Det er derfor ikke ideen om privatskole som virker så avskrekkende på meg, men at det i det hele tatt trengs ekstra tenkningstid for å godkjenne en muslimsk grunnskole. Søknaden begrunnes med at det ønskes av religiøse grunner. Og det er nettopp problemet. En lukket religiøs skole har som ulempe at islam blir hovedfaget, og skillet mellom barna som går der og barna ellers i samfunnet vil bli betydelig. Jeg skal strekke meg så langt som å si at hele hensikten med slike skoler er å lage avstand mellom minoriteten og majoriteten. For å minske avstanden må muslimske barn omgås andre barn. Dersom de kun omgås likesinnede. vil fordommer øke i et allerede polarisert samfunn. De som kommer til å tape mest på dette er muslimske barn.

annonse

Mennesker som vil leve på kanten av samfunnet på denne måten er ikke interessert i å integreres dit de har kommet. De ønsker heller å leve i parallellsamfunn. Det kan virke som at land som England, Frankrike og Sverige gir etter for en slik utvikling, men vi trenger ikke kopiere andres feil. Det bør være ganske innlysende at dette hemmer integreringen på alle måter.

Å godkjenne denne søknaden vil også ha store konsekvenser for de barna som ufrivillig blir indoktrinert fra tidlig alder. Vi vet allerede at mange fra det somaliske miljøet sender sine barn hjem til koranskoler der de opplever forferdelig mishandling og grov vold. Pakistanere og irakere praktiserer dette også. Fellesnevneren her er at Vesten skal bankes ut av dem. Bokstavelig talt.

Der er vold en del av disiplinen og disse barna kommer tilbake med store psykiske traumer som vi ikke engang aner konsekvensen av ennå. Det ser heller ikke ut som at det er tatt hensyn til de store problemene vi allerede har med barnehijab og kjønnssegregering. Jeg regner med at det vil være uaktuelt å la jenter og gutter sitte tett på hverandre. Dette blir nemlig ikke praktisert i moskeene, og det er imot muslimsk levemåte.

annonse

Det ser heller ikke ut til at det er tatt hensyn til at vi nå i enda større grad vil oppleve mer religion i bybildet ved å muliggjøre religionsutøvelse som skiller seg fra de fleste religioner. Å se mange seksåringer i hijab er ikke noe vi bør trakte etter eller akseptere, enda verre å innføre mer islam på grunnskolen der både kvinneundertrykking i form av kleskode og forskjellsbehandling vil forekomme.

Vi ser en tendens til sharia lignende styre i skolene i Stockholm. Jentene er i kjent sharia stil nederst på rangeringslisten og må gå inn bakerst, mens guttene får gå inn foran. Dette er en form for segregering vi aldri bør akseptere. På koranskoler og moskeer i Norge ser du små gutter sitte foran i forsamlingen der hans mor og søster er plassert bakerst fordi han er ansett som mer verdt. Kvinnen er jo verdt halvparten av mannens verdi i mange muslimske land og dette ser vi bli praktisert på de mest udemokratiske måtene.

Koranen er koranen, og jeg vil ikke tro at det vil være noe annerledes på en muslimsk skole i Norge enn i Sverige. Men har vi kommet dit hen at vi er villige til å ofre jenters og kvinners frihet, rettigheter og likestilling kun for å tilfredsstille andres behov for å innføre mer av en religion som ikke er forenelig med vestlig demokrati, likeverd og likestilling? Der ukultur som omskjæring blir mye lettere å skjule da det ikke vil være mange varslere som «avslører» skolen. I kollektivistiske kulturer er det vanlig å holde ting innad i eget samfunn. Samfunnet utenfor blir en trussel mot de allerede aksepterte holdningene, og ukultur får vokse under radaren.

Jeg spør ikke meg selv hvorfor disse menneskene søker å åpne slike skoler. Svaret er åpenbart: de vil ha sine egne regler og skikker. De vil ha sine lover og kultur, fordi de syns at vestlig levemåte og lover er mindre verdt enn islamske lover. Mange av dem syns at vesten er umoralsk, og de forakter de vestlige verdiene.

Men jeg spør meg selv hvorfor det i det hele tatt er noe å tenke på, og hvorfor dette ikke blir avslått med umiddelbar virkning. Intuitivt forstår vi at slike skoler ikke er bra for Norge, men likevel klarer vi ikke å gjøre det rette. Smak på den: vi klarer ikke å gjøre det vi vet er det rette for Norge.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon