Framgang for NSB i 2017

Konsernsjef i NSB Geir Isaksen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

NSB hadde både passasjervekst, økt omsetning og et godt driftsresultat i 2017, men er ikke fornøyd med punktligheten.

Driftsinntektene for NSB i 2017 endte på 14,99 milliarder kroner, mot 14,57 milliarder året før. NSB-konsernet fikk et driftsresultat på 773 millioner kroner, opp fra 638 millioner i2016. Resultatet etter skatt ble på 772 millioner kroner (mot 685 millioner i 2016).

– Jeg er fornøyd med at vi leverer gode resultater i et år preget av store omstillinger. I 2017 var det viktig å forberede oss på konkurranseutsettingen av persontog, sier GeiIsaksen, konsernsjef i NSB.

Antall togreiser i Norge økte med 6,3 prosent i 2017. Også Nettbuss–NSBs bussdivisjon -opplevde en vekst i fjor, med 2,5 prosent flere bussreiser.

Dårlig punktlighet

Isaksen er imidlertid misfornøyd med at NSB sliter med punktligheten. I fjor endte punktligheten på 88,4 prosent, som er på nivå med året før. Men januar i år har vært forferdelig, sier han, med en punktlighet på bare 81,3 prosent og med et bunnivå 16. januar på bare 52,3 prosent.

– Mange av våre kunder opplever at togene er forsinket eller innstilt. Dette er vi svært misfornøyd med, sier Isaksen, som peker på at hovedårsaken ikke ligger hos NSB, men skyldes problemer med skinnegang, strømforsyning eller signalanlegg. NSB ønsker å ta dette videre med Bane Nor og ønsker at de iverksetter tiltak for å få løst problemene.

Til tross for problemene med punktligheten kan Isaksen notere seg for at kundetilfredsheten med togtjenestene gikk opp fra 73 prosent i 2016 til 75 prosent i 2017.

NSB opplever også vekst på de mer turistpregede togstrekningene. Flåmsbanen satte i fjor passasjerrekord med 990.000 reisende, noe som tilsvarer 7 prosents vekst sammenlignet med året før.

ANNONSE:

Sliter med gods

På godsfronten er det verre stilt. CargoNet – som er heleid av NSB – sliter fortsatt med lønnsomheten og fikk et driftsresultat ifjor på minus 49 millioner kroner, dette til tross for økte driftsinntekter. Underskuddet i 2016 var på 2 millioner kroner.

– Konkurransen med trailere på vei og innad i godstogbransjen er knallhard. Godstog er bra for trafikksikkerheten på norske veier og bra for miljøet. Vi har et godt samarbeid med myndighetene om rammevilkår for godstog, som i dag ikke er gode nok for å oppnå målet om å få mer gods på vei over på skinner. Det ønsker både vi og regjeringen å få til, sier GeiIsaksen.


Publisert: feb 13, 2018 @ 2:54 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.