Norge peker dobbeltmoralistisk nese til USA – det er neppe lurt

Illustrasjonsbilde. Foto: REUTERS/Thierry Roge

USA bruker mye penger på å forsvare Europa, men de fleste av NATO-landene bruker ikke 2% av BNP på forsvar, som vedtatt av NATO. I tillegg til dette straffer mange NATO-land amerikanske firmaer som lager våpen, som USA skal bruke til å forsvare Europa.

Mellom 2005 og 2013 de-investerte Norges oljefond i firmaer som Boeing, Honeywell, Lockheed Martin, og Northrop Grumman fordi de blant annet er involverte i produksjon i tilknytning til atomvåpen.  NATOs Avskrekking- og forsvarsprinsipper fra 2012 beskriver USAs atomvåpen som den viktigste garanti for NATO-medlemsstatenes sikkerhet. På den annen side åpnet Norge i 2016 for å kjøpe iranske statsobligasjoner selv om Iran har sponset terrorisme, truer Israel med angrep, og støtter Assad i Syria.

I tillegg har Norge, og mange andre NATO-land, forbudt, og gjort det ulovlig for firmaer å være med på produksjon av våpen som napalm, klasebomber og landminer. Disse våpnene er anti-personell og er ment å bruke mot angripende hærstyrker. Selv om det kan tenkes at slike våpen er en trussel mot sivilbefolkningen etter en krig, er de helt vesentlige for å stoppe et angrep. Ved å forby slike våpen, noe vi ikke har noen garanti for at fienden vil respektere, vil egne styrker utsettes for mye høyere tapstall og et angrep vil kanskje ikke kunne stoppes.

Norge og andre NATO-land har ikke gått med på å forby atomvåpen, men likevel gjennomført mange tiltak som hindrer og vanskeliggjør produksjon og oppdatering av disse. Disse amerikanske firmaene har ansatt hundretusenvis av arbeidere, og når Norge rammer slike bedrifter, koster det amerikanske skattebetalere dyrt. 

Europeiske land trekker sine investeringer ut av amerikanske firmaer som produserer forsvarsmateriell som skal beskytte oss. Dette begynner å gå opp for den jevne amerikaner, politikere og journalister, og vi skal ikke tro at det bare er Trump som synes dette ikke er så greit. Det er en risikabel dobbeltmoral å kreve USAs beskyttelsesgaranti mot aggresjon fra Russland og samtidig sabotere produksjon og bruk av de våpnene som gjør dette mulig.

Norge skryter av å være verdens rikeste land pr. innbygger. Det har også USA og resten av Europa fått med seg. Er det virkelig troverdig at andre vil komme oss til unnsetning når vi ikke har vilje til å ha et troverdig forsvar og motarbeider det landet som med sine atomvåpen og andre våpen er vår eneste virkelige garantist mot fremmed aggresjon?


Publisert: feb 13, 2018 @ 10:28 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Dag Myhre

Studieleder Oslo FrP. Kaptein fra Luftforsvaret og SAS. Medlem Oslo Forsvarsforening og Oslo Militære Samfund.