Stortingsdirektøren går av etter byggeskandalen på Stortinget

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggeskandalen på Stortinget. I bakgrunnen på bildet står stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Bakgrunnen er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling. Hun får ikke etterlønn, ifølge stortingspresident Olemic Thommessen.

– Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen, og derfor trekker jeg meg fra min stilling, sier Børresen i en pressemelding.

Etter planen skulle Børresen slutte i stillingen ved åremålets utløp 30. april i år.

Årsaken til de store kostnadsoverskridelsene er ifølge Stortingets presidentskap mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Det betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenøren, er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, ifølge presidentskapet.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder.

NTB

ANNONSE:

andre.lorentsen@ntb.no


Publisert: feb 15, 2018 @ 9:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.