Oslo 20150416. FM-nettet slukkes i 2017. Neste generasjon radio bruker DAB-teknologi, som denne fra produsenten Tivoli. Digitale signaler skal gi bedre lydkvalitet og rom for flere radiostasjoner. Tivoli Audio - digital radio Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse
annonse

Nå er DAB-radio i Norge en realitet. Med innføring av denne teknologien har radio-Norge mistet sitt markedsgrep og mye av sin betydning som informasjonskanal.

Radio har lenge vært et presset medium. Ny teknologi og nye mediekanaler har presset seg på, og total radiolytting (% lyttere av totalbefolkningen) hadde ved DAB-innføringen falt med ca 20% fra 1990, og enda mer hvis vi sammenligner med tiden før TV tok over som ledende medium – den gang radio var et helt kritisk og nesten enerådende sanntidsmedium i Norge. Etter TV kom internett, og radio fikk da faktisk et lite oppsving via nettradio. Riktignok med et etter hvert svært fragmentert og tilnærmet globalt kanaltilbud.

Hva har DAB og tilhørende slukking av FM-nettet gitt oss? Så vidt jeg kan se, er det dessverre ikke mye positivt:

annonse
  • At langt færre baserer seg på radio – i hvert fall på DAB, til daglig informasjon og underholdning.
  • Norsk livsviktig radioberedskap forsvant brått. Utbredelsen av DAB, og ikke minst dekningen, er for dårlig. «Viktig melding, lytt på radio» er dødt!
  • Konkurransen i det norske radiomarkedet er kraftig redusert. Flere aktører er parkert som en følge av DAB.
  • NRK selv har mistet en relativt stor del av sine lyttere, men ikke så mange som en del av deres konkurrenter.
  • Det norske samfunnet er påført en kostnad på rundt 30 milliarder, når utskifting av radioer, plunder og heft, og diverse andre kostnadsposter medregnes.
  • Nordmenn som reiser med bil i utlandet, vil ikke kunne lytte på radio, da de landene de reiser i, inkludert Sverige, har valgt bort DAB.
  • Med DAB vedtok man også en miljøbombe bestående av mange millioner radioapparater (Noen antyder hele 23 millioner) som må kastes. Det tilsvarer minst 10.000 tonn radio. Samtidig skal noen tusen tonn nye radioer produseres, sannsynligvis med kort levetid, i lys av teknologiske utviklingen.

Det er, som leserne sikkert skjønner, svært vanskelig å skjønne begrunnelsene for å innføre DAB. Teknologien er allerede på hell. Man fristes til å tro at motivasjonen har vært å styrke NRKs stilling i radiomarkedet på bekostning av konkurrentene og lytterne, samt å gjøre en kule på salg av DAB-radioer (ja – det er en link der også). Mange opplysninger peker i den retning. Det er i så fall svært betenkelig at NRK og annen «ekspertise» forleder våre politikere til å vedta DAB-innføringen, og med det påføre samfunnet en kostnad på rundt 30 milliarder kr, samt delvis tap av en viktig mediekanal, uten at denne kostnaden har vært tema, eller på noen måte viser seg i NRK’s regnskap.

Omstendighetene rundt DAB-innføringen er faktisk så suspekte, at Stortinget forsømmer seg kraftig hvis ikke det blir vedtatt og gjennomført en grundig gransking. Innføringen har skjedd på bakgrunn av feilaktige strategiske vurderinger, mangelfullt beslutningsgrunnlag, gale forutsetninger om effektene i markedet, norske borgere, dvs både markedet og NRKs eiere, er ikke blitt rådspurt, men er blitt påført endringen med tvang. Denne Sovjetpregede markedsforakten er helt uakseptabel. I dag viser undersøkelser at det kun er ca 20% av befolkningen som sier seg mer eller mindre fornøyd med DAB. Det har vært utvist en ekstrem inkompetanse og arroganse fra NRKs ledelse, både før, under og etter innføringen, og det kan synes som om NRK har vært mest opptatt av å sementere DAB-kuppet ved å slukke det norske FM-nettet og destruere senderutstyret fortest mulig.

Dette må få konsekvenser. Skjer ikke det, vil Stortinget fremstå som enda mer latterlig enn det allerede gjør. Vi vil vite de egentlige motivene for å innføre DAB i Norge. Uten filter, enten det skyldes inkompetanse, NRK-medarbeideres egennyttige innstilling, korrupsjon, politiske motiver eller andre ting. Rasjonelt eller korrekt har det i hvert fall ikke vært.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon