Voss 20180210. To meter snø og vindstille i Holbygda fører til stort press på strømlinjer og trær. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Del saken
 • 196
 •  
 •  
 •  
 •  

Det var 10 minus grader ute, og flere meter med snø. Da mottok en uføretrygdet mann med et minismåbruk og hundehold som hobby denne sms-meldingen fra sin nettleverandør, Aktiv Skagerak Nett, formidlet via sitt «inkassobyrå» Sergel: «Viser til tidligere tilsendt varsel hvor betalingsfristen nå er utløpt. Kravet oversendes for stengning i dag».

En slik melding kan nok skremme vannet av del fleste: «stengning i dag», men heldigvis var det bare en advarsel. «Når en regning ikke er betalt og alle frister er gått ut vil kunden få en mail som den ovenfor siterte. Det betyr ikke at strømmen vil bli skrudd av umiddelbart, men er å betrakte som «en åpen stengningsordre», hvilket betyr et varsel om at strømmen kan bli stengt når forholdene ligger til rette for det,» sier Thomas Åtland Ellefsen i Skagerak Nett til Resett.no, og han legger til: «Vi stenger aldri strømmen i kuldeperioder, og forholder oss strengt til regelverket om å ta hensyn til liv, helse og vesentlig tingskade».

Like fullt ble strømmen stengt for den samme småbrukeren ved inngangen til vinteren og med minusgrader. Den uføretrygdede småbrukeren måtte gå til retten for å få en midlertidig forføyning, og vant. Da var det allerede skjedd skader, og dyr og hunder hadde fryst og lidd under kulden. Retten viser i sin beslutning til at en kanin allerede hadde dødt, at det var sprekker i rør, allerede på den korte ventetiden før saken kom opp for retten, og at det var i starten på vinteren og en kald periode. Det var minusgrader da strømmen ble tatt. Tingretten påla strømselskapet å gi tilbake strømmen umiddelbart.

Retten klandrer kunden for ikke å ha betalt regningene sine, og påpeker at han ikke kan regne med å ha fri strøm. Samtidig mener kunden at han har foreslått nedbetalingsordning uten å bli hørt.

Retten konkluderte likevel med at var fare for liv og helse eller betydelig tingskade dersom saksøkers strøm forble stenget., og la spesielt vekt på at saksøker, og dyra hans, ikke ville ha tilgang til varme og vann dersom han ikke har strøm.

«I denne vurderingen er det også lagt vekt på at man er på veg inn i den kalde årstiden, slik at midlertidige tiltak for å avhjelpe behovet for varme og vann er vanskeligere å iverksette enn i den varme årstiden,» heter det i rettens kjennelse.

Thomas Åtland Ellefsen kan ikke kommentere den konkrete saken, men mener fortsatt at hans selskap etterstreber å opptre korrekt i all kundebehandling og særlig hvor det er snakk om et inngripende tiltak som stenging faktisk er. At en sak har vært oppe i retten og det er innvilget en midlertidig forføyning medfører etter nettselskapets syn, at kunden er gitt ytterligere litt tid for å bringe sitt betalingsmislighold til opphør. Dersom dette ikke skjer etter rimelig tid mener selskapet at strømmen tilslutt vil kunne stenges. Men det er ikke aktuelt å stenge av strøm i en periode med kuldegrader. Dersom det er rimelige værforhold i perioden når strømmen stenges vil den ikke bli satt på om det noen uker senere skulle komme en kuldebølge.

«Det vil bli tatt hensyn til kulde og andre relevante forhold, og man forholder seg til standard nettleieavtale og naturligvis forbrukerkjøpsloven. Det forventes at kunden tar kontakt, og de innsigelsene kunden kommer med vil bli vurdert. Er kunden helt uten betalingsevne vil han bli anbefalt å kontakte NAV,» sier juridisk fagsjef i Skagerak Nett, Thomas Åtland Ellefsen.

Det gjorde kunden, etter først å ha fått avslag på et forslag om å betale ned gjelden til strømleverandøren i avdrag.  Hos NAV får Resett.no først beskjed om at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Litt senere ringer den ansvarlige saksbehandleren tilbake og sier at NAV har funnet en god løsning for denne personen: De vil ikke betale strømregningen på rundt 10 000 kroner, eller gi kunden lån til å kunne betale med. De aksepterer at strømmen vil bli skrudd av, og har derfor gitt et tilbud om å flytte på en hybel i en naboby, som raskt vil gi vesentlig større utgifter for det offentlige enn strømregningen.

De seks hundene og andre dyr mener NAV at ikke er deres ansvar. Det ansvaret ligger hos Mattilsynet. Mattilsynet ville i så fall kun hatt to alternativer: Enten plassere hundene i en kennel for omplassering, en svært dyr løsning. Mest sannsynlig i slike tilfeller er avliving. Men det brydde verken Skagerak Nett eller NAV seg om: Ikke deres problem.

Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH sier til Resett.no at det prinsipielt er viktig at dyrevernloven ikke brytes, og at dyrevernet blir tatt hensyn til. Dersom Mattilsynet må gripe inn i en slik sak er det viktig at dyrene kan bli omplassert og tatt vare på, og ikke avlivet. I dag kan dyrene omplasseres med eiers samtykke.

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 • 196
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]