Finansminister Siv Jensen (Frp) flankert av finansråd Hans Henrik Scheel (t.v.) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høringen om SSB-saken torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse
annonse

De mye omtalte dokumentene i SSB-saken ble ikke endret for å gi et annet inntrykk av innholdet, fastslo finansminister Siv Jensen (Frp) i høringen om saken.

Håndskrevne merknader på dokumentene fra embetsverkets side ble i etterkant gjort for å hjelpe leseren til å se hva som var unøyaktig og feil, fremholdt Jensen.

– Dokumentene er ikke endret, understreket Jensen i den åpne delen av høringen om SSB-saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

annonse

Hun understreket at dokumentene ble unntatt fordi de var interne, og at de ikke er å betrakte som saksdokumenter.

– De er skrevet av saksbehandlere i økonomiavdelingen til bruk i videre arbeid. De var aldri skrevet for å sendes ut av departementet, og de har derfor en annen form og en annen status enn formelle referater, sa hun.

Ulike versjoner

Sentralt i torsdagens høring sto notater fra møter mellom den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen.

annonse

Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

– Sivilombudsmannen har sett notatene med og uten de håndskrevne påføringene og har ikke hatt merknader til dette, sa Jensen.

Spørsmålet er om innholdet i de interne notatene styrker Jensens versjon av saken, nemlig at hun helt ifra januar i fjor kom med advarsler mot Meyer i forbindelse med omorganiseringen av SSB. Jensens kritikere mener hun først senere kom med slike advarsler.

– Ble endret

Flere av kontrollkomiteens medlemmer lot seg imidlertid ikke overbevise av Jensens forklaring.

I en pause mellom den åpne og lukkede høringen sa komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) at han ikke er i tvil om at påtegnelsene fra embetsverket har endret meningsinnholdet i dokumentene.

Heller ikke SVs Torgeir Knag Fylkesnes fester lit til Jensens forklaring. Han har flere ganger åpnet for mistillit mot finansministeren.

– Man har skrevet i margen på disse dokumentene mange måneder etter at de har vært arkivert. Det er åpenbart at man har manipulert dokumentene og forsøkt å gi et annet inntrykk av hva som er meningsinnholdet, sier han til NTB.

Kontrollsaker kan ende med kritikk av den ansvarlige statsråd eller det kan i ytterste konsekvens blir fremmet mistillitsforslag.

annonse
Får ikke innsyn

Avgått SSB-sjef Christine Meyer får ikke innsyn i de hemmeligholdte notatene, selv om hun var til stede på de tre møtene som notatene er knyttet til.

Ifølge Dagens Næringsliv vil hun klage på avgjørelsen. Hennes advokat Dag Steinfeldt mener hun er å regne som part i saken, ettersom konflikten med Jensen endte med at Meyer fratrådte stillingen som SSB-sjef.

Notatene er sentrale, ikke minst fordi Jensen og Meyer har ulike forklaringer på hvordan møtene forløp. Finansminister Siv Jensen (Frp) har forklart at hun advarte Meyer mot å fortsette med omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå. Advarslene skal ha blitt framsatt på to møter i januar og ett i september i fjor, men dette er noe Meyer bestrider.

NTB-Kristian Skårdalsmo
(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon