Oversiktsbildet over Drammen, mot Bragernes. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Et nytt sykehus til 8,2 milliarder kroner er planlagt bygget i Drammen. Ifølge Multiconsult skal tomta ved vannkanten på Brakerøya være godt egnet for bygget på 111 000 kvadratmeter. Men tomta ligger område med ustabil grunn.

De siste 100 årene har det gått 10 større skred i området, skriver Teknisk ukeblad i en artikkel. I 1974 utløste et undersjøisk skred ved Holmen en flodbølge som rammet hele jernbanestasjonen.

Multiconsult gjennomgår ikke skredene i en risiko- og sårbarhetanalyse de har foretatt, men det foreslås en rekke tiltak for å gjøre risikoen akseptabel, blant annet å bygge opp tomta med voller og å heve terrenget under sykehuset. I rapporten heter det at det ikke er påvist forhold som tilsier at planområdet ikke er egnet for bygging av sykehus.

annonse

Tidligere ingeniør Viggo Landaas er bekymret over forekomsten av kvikkleire i området, i tillegg til manglende beskrivelser av grunnforholdene i rapporten. Han har sammen med ingeniørkollegene Odd Edvardsen og Esben Jonsson forsøkt å dokumentere at grunnforholdene på Brakerøya ikke er tilfredsstillende. «Byggverk hvor konsekvensen av skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område» heter det i Byggteknisk forskrift.

– Når det gjelder et sykehus av den størrelsen skal risikoen for skred være mindre enn et skred per 5000 år. Risikoen skal altså være lik null, og det må dokumenteres. Det er den ikke på Brakerøya, sier Landaas til Teknisk ukeblad.

Ifølge artikkelen i TU anbefalte Norges vassdrags- og enerigdirektoratet (NVE) i et brev i 2016 at det skulle gjøres vurderinger knyttet til fare for skred på sjøbunnen og grunnundersøkelser i fjorden utenfor tomten. Prosjektet ble rådet til å få utført en uavhengig kontroll av de geotekniske vurderingene. Norges geotekniske institutt (NGI) påpekte senere blant annet at det ikke var foretatt tilstrekkelige undersøkelser av forekomst av kvikkleire på tomta, eller av grunnforholdene i fjorden utenfor Brakerøya.

annonse

Multiconsult utførte i etterkant av dette en kartlegging type løsmasser og kvikkleireforekomster. I den påfølgende rapporten beskrives grunnforholdene som svært varierende.

Det er Helse Sør-Øst som er ansvarlige for byggingen av det nye sykehuset. Prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg sier til TU at prosjektorganisasjonen er godt kjent med de utfordrende grunnforholdene i området. Han mener undersøkelsene utført av NGI og Multiconsult viser at det er trygt å bygge på tomten om man bygger riktig ifølge tiltakene foreslått i rapporten fra Multiconsult.

Byggestart er planlagt til september 2019, og sykehuset skal stå ferdig i løpet av 2024.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon