A woman waves a flag depicting a symbol of feminism during a march to celebrate International Women's Day in Athens March 8, 2014. On March 8 activists around the globe celebrate International Women's Day, which dates back to the beginning of the 20th Century and has been observed by the United Nations since 1975. The UN writes that it is an occasion to commemorate achievements in women's rights and to call for further change. REUTERS/Alkis Konstantinidis (GREECE - Tags: CIVIL UNREST)

Dessverre slipper ikke stemmer som min ofte til i det såkalte offentlig rom, men vi finnes. Ingen skal få stoppe det feministiske engasjement, men det er det jeg skal til å gjøre fordi hele bevegelsen trenger en grundig vask.

annonse

Den sure debatten om hvem som eier kvinnebevegelsen er en stor bremsekloss i kampen for likestilling, som vi i praksis allerede har. Selvutnevnte grupperinger som bombastisk påstår å snakke alle kvinners sak har erklært seg selv for moralens voktere. I dag skal jeg og flere med meg bli hørt, fordi det er alle kvinners dag. Er det ikke?

Siden det ikke er flott å ha staten på soverommet, hvorfor da samtlige mener det er flott å ha den i lommeboka er for meg et mysterium. En type feminisme som forteller unge jenter at andre skylder dem noe er en bevegelse som er direkte skadelig for kvinner. Likhet i utfall innebærer samling rundt et minste felles multiplum og trykker derfor individet og dets særegenheter ned. Å signalisere at jenter må subsidieres med statsmakt for å kunne være likeverdig er i seg selv meget kvinnefiendtlig.

Plyndring av privat kapital er overgrep mot individet og når statlig inngrep i privatlivet er standarden for problemløsning ender det tradisjonelt med at overgriperen før eller siden vinner over lommetyvene. Det er noe som alltid har ført til at kvinners rettigheter blir omgjort til toalettpapir for fascister. Paradoksalt nok er det at de moralske voktere selv nekter å innse de totalitære sidene ved egen overbevisning.

8. mars-komiteen kunne likså gjerne blitt kalt for utjevningskomiteen, fordi den er drevet av sosialismens iboende kraft om lik deling av elendighet. Hele bevegelsen er janteloven utført i praksis hvor feil tenkemåte blir straffet med følelsesbasert utjevningshysteri og konsekvent praktisering av sinnelagsetikk. Støtte til noe slikt krever briller med så sterk rødfarge i glassene at man omtrent må være sveiseblind for å i det hele tatt orke og ha de på seg.

Liberalismen beskytter den minste minoriteten av dem alle, individet. Din rett til ditt eget liv, din eiendom og fri utfoldelse så lenge du ikke krenker andres rett til det samme. Dette er grunnlaget for det moderne samfunn. Den norske grunnloven er grunnlagt på disse idealer. Løsrivingen fra sentralisert makt, kongemakten, med en grunnlov der stat og religion er separert, samt hvor alle individer skulle være like for loven var veldig radikalt på den tiden. Radikalt liberalistisk vel og merke.

Norge ble et fritt vestlig land på grunn av ideer om individualitet og frie markeder. Ikke på grunn av sosialistiske idealer om kollektivisme og velferdsstat.

Det sies at den mest sjeldne lyden i verden er lyden av vestlige feminister som fordømmer islamsk mannssjåvinisme, men at lyden raskt ble overdøvet av brølene i form av islamofob og rasist og ble aldri hørt igjen. Har observert at de ordene er som kryptonitt for feminister, de kunne heller tenkt seg å få en zapp med en taser. Når de aner den komme, løper de den andre veien. Tramper ned kvinner og barn om nødvendig.

Det er få ting som er mer anti-feministisk enn sosialisme, bortsett fra kanskje den type fundamentalistisk religionsutøvelse som i praksis er konstruert for å sette gudsfrykt inn i menn og mannefrykt inn i kvinner.

Det er flott å se at 8. mars-komiteen endelig har innsett at på mange måter er store deler av verden på samme stadiet i utviklingen som Europa før liberalismens fremgang. Den gang kledde europeiske kvinner på seg av de samme grunnene kvinner i andre deler av verden gjør i dag. Gud og stat var en, samfunnet brutalt, sadistiske avstraffelser moralsk, undertrykking av kvinner var livets gang og ingen leet ett øyelokk.

Det er på tide at de også innser at liberalisme er feminisme og at det er reformen som trengs. Grunnleggende prinsipper om selveierskap og eiendomsrettigheter for alle lar seg lett integrere i hvilket som helst ideologi. Det trenger ikke bety verken anti-islam eller anti-sosialisme. Det betyr at det må være frivillig, selvvalgt og at du har ingen rett til å tvinge din overbevisning på andre noe som også innebær at du ikke kan påtvinge finansieringen av det heller. Vil du gjøre noe riktig så gjør det selv.

Den tidlige kvinnefrigjøringsbevegelsen hadde mange av de rette ideene, de visste hvorfor de sloss, de visste at full frihet var veien de måtte å gå. Ingen stat eller individ kan bestemme hva som er best for en kvinne. Det var fri markedskonkurranse som det burde være og det ble sagt at: «Det er ingen frykt for at kvinner vil ta ut av menns hender ethvert arbeid som menn utfører bedre enn de».

Disse prinsippene er nå glemt av dagens feminister.

Det er godt å bli påminnet.

Ønsker ikke en feministkultur av sveklinger!

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.