European Union foreign policy chief Federica Mogherini, center right, speaks with Italian Defense Minister Roberta Pinotti, center left, during a meeting of EU defense ministers at the Europa building in Brussels on Tuesday, March 6, 2018. EU defense ministers met in Brussels on Tuesday to discuss shortfalls in the bloc's training missions in Africa, plans for new joint military projects and relations with NATO. At right is Greek Defense Minister Panos Kammenos. (AP Photo/Virginia Mayo)

EU strever med å komme til enighet om hvor åpent det nye forsvarssamarbeidet PESCO skal være for tredjeland som Norge.

annonse

Tirsdag holdt medlemmene i PESCO sitt første ministermøte etter at forsvarssamarbeidet formelt ble grunnlagt i desember.

– I fjor fødte vi denne babyen. Nå har vi et felles ansvar for å ta vare på babyen og gjennomføre de beslutningene som er tatt, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

PESCO er en klubb der EU-land som ønsker det, skal samarbeide tettere. Så langt har 25 av EUs medlemsland meldt seg inn – alle utenom Danmark, Malta og Storbritannia.

På ministermøtet vedtok medlemslandene et nytt veikart for utviklingen videre.

Samtidig banket de igjennom en liste med 17 konkrete prosjekter som nå skal settes i gang. Flere prosjekter er dessuten under planlegging.

Uenighet om vilkår

Det er disse prosjektene som skal fylle det nye forsvarssamarbeidet med innhold.

Medlemslandene har åpnet for at tredjeland som Norge skal kunne delta i enkeltprosjekter. Men det er ikke avklart nøyaktig hvor høy terskelen skal være for slik deltakelse.

– Det er fortsatt ikke enighet mellom medlemslandene om dette. Det må diskuteres videre, konstaterer en sentralt plassert EU-tjenestemann, som uttaler seg anonymt om saken.

En beslutning om nøyaktig hvilke vilkår som skal gjelde, kan ifølge det nye veikartet ventes innen året er omme.

Krav om tilleggsverdi

Det som foreløpig er bestemt, er at tredjeland bare «unntaksvis» skal kunne delta i enkeltprosjekter.

Forutsetningen er at tredjelandene bidrar med «betydelig tilleggsverdi» til prosjektene, at de bidrar til å styrke PESCO og forsvarssamarbeidet i EU mer generelt, og at de er i stand til å møte «mer krevende forpliktelser».

Tredjelandene får ikke delta i styringen av PESCO.

Norge har vist interesse for bli trukket inn, men har så langt ikke gått offentlig ut med hvilke enkeltprosjekter det kan være aktuelt å delta i.

Opprustningspakt

Det overordnede målet med PESCO er å styrke EUs militære slagkraft. Nye våpen skal utvikles i fellesskap, europeiske styrker skal øve og trene mer sammen, og EU skal settes i stand til å bidra mer til internasjonale operasjoner.

Bakteppet er en situasjon med voksende uro langs grensa til Russland i øst og i Europas nærområder i sør. Samtidig har Donald Trumps oppførsel som president i USA ført til økende krav om at Europa må gjøre seg mer uavhengig av amerikansk militær beskyttelse.

Det siste elementet har ført til enkelte gnisninger, men EU har stått fast på at den nye forsvarsklubben ikke skal være noen konkurrent til NATO.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har på sin side ønsket satsingen velkommen, men samtidig advart EU mot å stenge allierte ute fra det nye samarbeidet.

Øker forsvarsbudsjettene

Medlemmene i satsingen har forpliktet seg til en jevn økning av forsvarsbudsjettene.

Minst 20 prosent av pengene som brukes på forsvar, skal gå til investeringer. PESCO-landene lover også å øke bevilgningene til forskning og teknologiutvikling, i tillegg til at de skal bidra med mer penger til EUs felleskasse.

Hvert land skal utarbeide nasjonale planer som viser hva de gjør for å nå målene. Medlemmer som gjør for lite, kan bli kastet ut.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.