Foto: Christofer Owe/Resett
Del saken
  • 1
  •  
  •  

Dette innlegget handler om mine inntrykk av nettavisen Resett. Det er basert på lesning av det som har vært publisert her siden starten i 2017. Jeg har også noen konkrete utfordringer til Resett som jeg vil komme med

(Jeg bekjenner meg selv ikke til noen bestemt religion og jeg er ikke medlem i noe norsk politisk parti, for dem som eventuelt måtte lure på dette)

Jeg hadde ikke noen bestemte forventninger om hva slags medium Resett ville bli da det ble etablert i fjor. Jeg leste programerklæringen da den ble offentliggjort og de første offentlige reportasjene om det nye nettstedet. Siden har jeg lest her inne i hvert fall annen hver dag. Så jeg mener at jeg nå er såpass kjent med dette at jeg kan ha personlige meninger om det.

Det første som etter hvert slo meg var at Resett særlig ville markere seg i debatten om innvandring.  De ville være som et alternativ og et korrektiv til andre offentlige media i denne saken. Andre media var (og er) fremdeles stort sett ensporige, venstrevridde og ikke pålitelige som kilder her, ifølge dem. Disse forteller ikke den hele og fulle sannheten, de har også en «berøringsangst» for det mer krevende og de negative følgene med innvandring.

En slik målsetting er ambisiøs. Det var også tydelig at de ville plassere seg vel til høyre i det politiske landskapet. Dette kom frem allerede ved lanseringen og i deres programerklæring. Helge Lurås fremstod tydelig som den ledende i prosessen og ble fra starten som en skrivende redaktør. Uten å ha noen ren journalist eller pressebakgrunn med seg som ballast.

Etter hvert ble inntrykket at Resett lå til dels veldig godt ute på høyresiden. I tillegg var de faretruende nær ved å bli like et par andre media i det samme landskapet: Document.no og Rights.no Dette kom klart frem både i argumentasjonen i mange av artiklene. Det ble fulgt opp med diskusjoner i underliggende kommentarfelt som ikke stod tilbake for disse hverken i språkbruk eller i intensitet og kraft. Poenget og konklusjonen hos artikkelforfatterne og debattdeltakerne var at innvandring til Norge ville føre med seg stort sett problemer av forskjellige slag. Særlig med muslimer og religionen islam. Dette inntrykket har jeg ennå i dag.

Resett har i løpet av den tiden det har eksistert gått enda lenger til høyre som media. Debattnivået i kommentarfeltene er blitt mer usaklig og i mange tilfeller direkte hatefullt. Dette forundrer meg litt idet alle kommentarer blir moderert på forhånd før de blir publiserte her. Da forventes det at de som modererer skal være i stand til å luke ut eventuelle kommentarer som inneholder usaklige, hatefulle og rasistiske utsagn og påstander. Alt dette har dessverre forekommet i Resetts kommentarfelt.

Media skal ikke være bare totalt nøytrale. De skal ikke være som en «haremsvakt», som det av og til heter på godt norsk. Men de bør være BALANSERTE. Og de bør ha en respektfull tone som utgangspunkt. Dette er ikke umenneskelige krav. Når kommentarer forhåndsmodereres, kan ikke forklaringen at det ikke er tid til å gå i gjennom alt som kommer inn av dette brukes. Det blir i så fall bare en dårlig unnskyldning.

Hvis Resett ikke skal få et dårlig rykte på seg for å være et nettsted i samme kategori som Document.no og Rights.no, ligger det noen utfordringer her som de må forholde seg til. Om de selv vil det eller ikke. Ellers kan det risikere å bare få lesere og debattdeltakere fra den ene politiske siden i samfunnsdebatten. Da er det blitt et «ekkokammer», for å bruke et populært uttrykk for dette.

Jeg vil utfordre Resett på tre spesifikke ting:

* Resett bør ta inn innlegg som representerer ALLE sider i samfunnsdebatten. Det merker vi tendenser til nå, og det er prisverdig. Dette bør Resett fortsette med.

* Resett bør benytte seg av forfattere fra ulike politiske miljø. Da blir debattene mindre ensporet og gjentakende. Alle forfattere bør fremstå med sine fulle navn.

* Resett bør praktisere en streng håndhevelse av vanlig folkeskikk i kommentarfeltene. Debattdeltakere som gjentatte ganger bryter med dette skal automatisk ekskluderes herfra. Dette er helt vanlig praksis i offentlige debattgrupper med kommentarfelt og skulle ikke være mer vanskelig å gjennomføre her.

Klarer Resett å få orden på disse tre punktene vil det ikke tape på det. Enda flere vil lese det. Debattene vil også oppleves som mer siviliserte og fruktbare for de som er med på disse. Hvis dette ikke oppleves kan i aller verste fall enda mange flere mennesker velge å ikke delta i offentlige debatter. Og hvis det tilslutt bare er de mest høyrøstete og rabiate stemmene igjen i samfunnsdebatten har vi tapt. Vi har da fått et demokratisk problem i Norge.

 

Resett er en dugnad og trenger lesernes hjelp. Donasjoner fra dere holder hjulene i gang. Tusen takk!

kr
Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett fast” til 2474
SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett” til 2474
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
  • 1
  •  
  •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]