Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Her er en samling av utsagn fra Ciceros «kurs» med kommentarer. Bedøm selv!

Utsagn 1: «CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker og har økt med over 40 prosent siden førindustriell tid. Økningen skyldes i hovedsak forbrenning av fossilt brennstoff (olje, kull og gass).»

Det er ikke belegg for påstanden at økningen i hovedsak skyldes forbrenning av fossilt brensel. Bare en brøkdel av menneskenes CO2 utslipp går ut i atmosfæren. Oppvarming øker avgangen av CO2 fra havene. Først oppvarming, deretter mer CO2! Det er også andre kilder til utslipp, for eksempel vulkaner over og under havene.  Ifølge Verdensbanken er menneskenes samlede utslipp i relasjon til atmosfærens mengde 0,0007 % per år. Kun en liten andel av dette går ut i atmosfæren.

annonse

Utsagn 2: «Atmosfæren stenger ute de mest energiintense strålene fra sola. Ozonlaget høyt oppe i atmosfæren beskytter oss mot skadelig UV-stråling fra sola.»

Noe farlig UV stråling slipper igjennom atmosfæren! Jfr. gode råd om soling!

Utsagn 3: «Det er de såkalte drivhusgassene i atmosfæren (i hovedsak vanndamp og CO2) og skyene som hindrer varmetapet fra jordoverflaten og fører til levelige temperaturer på jorda.»

annonse

Det er ikke vitenskapelig belegg for påstanden! Atmosfæren som helhet styrer avgangen av energi og sørger for levelige temperaturer på jorden! Skyene hindrer innstråling, hvilket fører til avkjøling. Det må sies å være en bra balanse når den målte globale gjennomsnittstemperaturen bare øker 0,0191 grader per år (jfr. RSS).

Utsagn 4: «Mesteparten av tørr luft består av oksygen (O2) og nitrogen (N2), henholdsvis 21 og 78 prosent. Disse gassene absorberer ikke varmestråling

Det er vel ikke helt riktig, alle gasser absorberer varmestråling, bare ikke like mye! Og, de absorberer energi også på andre måter enn gjennom stråling.! Konduksjon/konveksjon! Fønvind har vel alle hørt om og erfart. Varm luft! Bestående av alle gassene i atmosfæren i kjent blandingsforhold. Varmere enn luften der du befinner deg når fønvinden strømmer inn over landskapet og treffer deg!

Utsagn 5: «Mengden av CO2 i atmosfæren på 400 ppm eller 0.04 prosent høres derfor veldig lite ut. Men tar vi all CO2 i atmosfæren og flytter det ned til jordoverflaten, vil laget av CO2-gass være ca. 3 meter tykt. Varmestråling fra jorda vil derfor stort sett treffe CO2-molekyler i atmosfæren på sin vei ut mot verdensrommet.»

All CO2 er ikke samlet ved jordoverflaten i et 3 meter tykt lag. Den luften vi puster inn inneholder 0,04 % CO2. CO2 er distribuert i atmosfæren som helhet. Utsagnet er dobbelt feil. Strålingen treffer ikke stort sett CO2. Energien avgis ikke bare gjennom stråling!

Utsagn 6: «Siden varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft vil økt temperatur på grunn av økt CO2 også gi mer vanndamp.»

«På grunn av økt CO2» er en påstand som det ikke er ført vitenskapelige bevis for. Ellers er utsagnet riktig. En annen sak er, hva blir effekten av det?

Utsagn 7: «Vanndamp er den viktigste drivhusgassen i atmosfæren, så det vil gi en ytterligere oppvarming.»

annonse

Vanndamp finner man i skyene, og skyene hindrer inn-stråling fra solen, og det blir kaldere! Dvs. det er mer komplekst enn som så. Spesielt når det dreier seg om noe mer enn bare stråling som måten energi overføres på i det dynamiske systemet!

Utsagn 8: «Men så lenge vi fortsetter å slippe ut CO2, og mengden CO2 i atmosfæren ikke går ned, vil temperaturen øke.»

Igjen, påstanden om at økende CO2 alene driver opp temperaturen er ikke korrekt. At CO2 skal ha en ekstraordinær effekt i sammenhengen er det heller ikke vitenskapelig belegg for.

Atmosfæren som helhet styrer avgangen av energi fra det komplekse og dynamiske klimasystemet, jorden, havene og atmosfæren. Energien forflyttes ikke bare gjennom IR stråling men også gjennom konduksjon og konveksjon. Fysikken i det hele er termodynamikk.

Betegnelsen veksthuseffekt er misvisende. Glassveggen i drivhuset hindrer konveksjon, det gjør ikke atmosfæren! Glassveggen er av fast materiale, det er ikke atmosfæren. Energien fra glassveggen avgis termodynamisk. Energien avgis fra atmosfæren ut i rommet i form av stråling alene.

Ciceros «kurs» holder ikke mål!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon