Trondheim 20041014 Bibelen (gr. biblia, bøker), deles i Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT); ordet testamente betyr pakt. — GT er skrevet på hebraisk og består av 39 bøker, som alle stammer fra tiden før Kristi fødsel. Bøkene har forskjellig alder og opprinnelse og gjenspeiler det jødiske folkets liv og historie gjennom mer enn 1000 år. De er kanoniske (autoritative) i jødisk og kristen religion, men i jødedommen er det Loven (de 5 Mosebøkene) som har størst autoritet. Lavere status har Profetene (som også omfatter historiske bøker) og Skriftene (historiske bøker og poetisk litteratur). Historisk og litterært kan GT inndeles i flere mindre skriftsamlinger. 1—4 Mos utgjør Prestenes historieverk. 5 Mos, Josva, Dommerne, 1—2 Samuel og 1—2 Kongebok utgjør Det deuteronomistiske historieverket, mens Krønikebøkene, Esra og Nehemia utgjør Det kronistiske historieverket. I tillegg kommer de "store" og "små" profetene (Amos, Jesaia, Jeremia m.fl.), den poetiske litteraturen (Salmene, Høysangen, Job, Ordspråksboken, Klagesangene m.fl.) og novellene (Jona, Ruth, Esther). Bøkene er skrevet ned 400—200 f.Kr., men bygger på eldre kilder og muntlige tradisjoner. Forfatterne er ukjente. Tekstene kjenner vi bare gjennom mer og mindre pålitelige avskrifter. Den eldste komplette versjon av GT stammer fra 1009 (Codex Leningradensis). — NT er skrevet på gresk, er kanonisk bare i kristendommen og består av 27 skrifter: 4 evangelier, Apostlenes gjerninger, 21 brev og Johannes Åpenbaring. Alle er blitt til innenfor en forholdsvis kort periode etter Jesu død (ca. år 50—150) og gjenspeiler de første kristnes tro på ham som den oppstandne herre og frelser. — Bibelen som helhet er resultat av en lengre samlings- og avgrensningsprosess i jødedommen og kristendommen. De jødiske lederne fastsatte omfanget av den jødiske b. (GT) i år 90, men ikke alle kristne aksepterte det. Selv i dag anerkjenner Den romersk-katolske kirke flere gammeltestamentlig Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Seks av de ti mest populære guttenavnene i 2017 var navn fra Bibelen, men stadig færre barn blir døpt, viser statistikk fra SSB.

– Navnestatistikken for gutter i 2017 toppes av de bibelske guttenavnene Jakob og Lukas, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken i  Statistisk sentralbyrå.

Navnene Filip, Noah, Elias og Isak er også å finne på lista over de ti mest populære guttenavnene i fjor.

Den høye andelen bibelske navn de siste årene skyldes imidlertid ikke at nordmenn er blitt mer religiøse. Kirkestatistikken viser at andelen døpte har sunket betraktelig. I 2006 ble 73,9 prosent norske barn døpt, mot 55,3 prosent i 2016.

Kirken har dessuten fått både færre besøkende og færre medlemmer. På begynnelsen på 1990-tallet var gudstjenestebesøket på nær 7,5 millioner årlig. I 2016 var dette tallet nede på rundt 5,7 millioner deltakere.

I 1970 var 94 prosent av befolkningen medlemmer av kirken. Det tilsvarer 3,6 millioner personer. I 2016, hvor folketallet har økt betraktelig, var medlemstallet på 3,8 millioner, mens 350.000 sto registrert som medlemmer av andre kristne trossamfunn. Til sammen tilsvarer dette 79 prosent av befolkningen.

Bibelske navn er ikke like populære for jenter som for gutter, men også på jentenes topp-ti-liste finnes et par eksempler. Sara ligger på en fjerdeplass, mens Maja (fra Maria) ligger på sjuendeplass. Lea eller Leah havner på 11. plass, akkurat utenfor lista.

(©NTB)

Annonser

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]