Inngangspartiet til Sametinget i Karasjok. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I 2017 var antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i Oslo, Tromsø, Alta, Bodø, Trondheim og Bergen til sammen på 4193 personer. Dette er 42 % mer enn antallet innmeldte i Karasjok og Kautokeino kommune til sammen. Det er også flere innmeldte i dette manntallet i Tromsø kommune enn i Karasjok kommune.

annonse

En av stifterne av Norske Samers Riksforbund (NSR), Odd Mathis Hætta, som også var med i NSR-styret i en årrekke og leder av NSR i en periode, skriver i boka «Samer og samiske forhold i navn og tall» om Sametingets valgmanntall. Han skriver blant annet at «det er ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod».(s.118)

Tre professorer oppsummerer i fellesskap i boka «Den samiske medborgeren», resultatet av en undersøkelse gjort i 2009, om forskjeller og likheter mellom de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, i byene og i forvaltningsområdet for samisk språk. Det gjør de på denne måten: «Forskjellen mellom de registrerte samene i byene og de registrerte samene i forvaltningsområdet er veldig stor.» (s.245) Altså ikke bare stor, men «veldig stor».

Alt dette illustrerer det absurde ved Sametingssystemet og ved norsk samepolitikk.

Av uforståelige grunner signaliserer nå ledelsen i Høyre at de ønsker å tildele ennå større politisk og forvaltningsmessig makt og innflytelse over samfunnsutviklingen nordpå til disse bymenneskene som er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Mennesker som ikke på noen som helst måte skiller seg ut i fra den øvrige befolkningen i byene når det gjelder slikt som levesett, livssituasjon, språk og kultur.

Når jeg skriver uforståelig, er det fordi ledelsen i Høyre aldri har gitt noen politisk begrunnelse for hvorfor de ønsker å tildele de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall stadig større politisk og forvaltningsmessig makt og innflytelse over samfunnsutviklingen i nord.

Det er nå på tide at ledelsen i Høyre forteller sine egne medlemmer, sine velgere og befolkningen for øvrig, hvorfor de ønsker en slik utvikling.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.