Oslo kveldstid sett fra Holmenkollen. Mye elektrisk strøm går med til lys i hovedstaden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Industripolitisk tenkning er mangelvare i Norge.  Vi aner konturene av det vi hadde i sin tid da strømforsyningen til Oslo ble bygget ut på 1950 og 1960 tallet, men etter det har det ikke skjedd mye, ikke i industripolitisk retning i det minste.

Oslo ble sett på som en industriby, ikke en administrasjonsby for Norge, men en by som måtte ha betydelige kraftressurser ut fra industriens behov.  Denne tenkningen ble forsøkt opprettholdt inn på slutten av 1970-tallet, da Aurland kraftverk ble besluttet utbygget av Oslo Energi, men etter det var det slutt.

Industrien i Oslo er lagt ned og strømressursene brukes i dag til å fø kontorer, hus og hjem, samt et stadig økende antall av elektriske biler.  Vi spiser av såkornet med andre ord.

Kollapsen i oljeprisen har gjort det klart for oss at vi ikke har en landbasert industri som kan ta over for den offshore baserte industri, og vi har heller ikke tilgjengelige strømressurser som kan allokeres til denne, om vi så har de økonomiske midlene til å investere i en slik industri.  Dette burde være et tankekors for våre toppolitikere, men det virker som om de ikke vil ta tak i denne utfordringen overhodet.

ACER-saken forsterker dette inntrykket.  Det snakkes fortsatt om eksport av kraft til EU for å «hjelpe dem med å oppfylle Paris-avtalen».  Det snakkes ikke om vårt eget behov for kraft til omstilling når oljealderen nå er på hell!

Dessverre stikker denne manglende innsikt over vår forsyningssituasjon svært dypt, enten det er regjeringspartiene eller hos opposisjonen. Ja, selv AP, kraftsosialismens skaper, får seg til å å velge eksport av kraft framfor satsing på egen industri i en tid hvor selv Støre har kritisert regjeringen for ikke gjøre nok for å få de ledige offshore-ingeniørene i arbeid igjen!

Det burde være åpenbart for Støre at han vil møte seg selv i døren hvis han kommer til å stemme for ACER-forslaget den 22. mars i Stortinget!

Men hvor er NHO, og spesielt deres største underorganisasjon, Norsk Industri?  Er de for eller imot ACER og eksport av mer strøm til EU?  Ja, og hvor er Hegnar, som tidligere har utmerket seg med sin harselering av jordbruksbyråkratiet!?!  I det minste sier SP nei til ACER og vil vinne stort på denne saken. Ja, de vil med å stemme nei til ACER kunne sikre sin dårlige jordbrukspolitikk for tiår fremover, uavhengig hvor godt Hegnar måtte skrive!

Det står så dårlig til i Oslo at det kan være like greit at byen og omegnen nå endelig opplever strømmangelen som tiltar år for år vinterstid.  Prisene vil bare fortsette å stige, og de vil stige sterkt spesielt etter 2022 ,når de sydsvenske reaktorene skal stenges.  Lykke til!

Norge vil kanskje ønske å gå ut av ACER da, men da er jeg redd EU vil nekte oss, og vi er igjen blitt en koloni under Danmark og EU!

Annonser

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]