Oslo 20130801. Illustrasjon. Penger. Mynter. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
annonse
annonse

Det pågår en voldsom PR kampanje fra Innovasjon Norge. Daglig leder er under press, og vi blir via en naiv MSM fortalt «fakta» som de er blitt foret fra Innovasjon Norge. Hva med å se på tallene før man trekker en konklusjon?

Innovasjon Norge driver på den ene side en bank som finansieres 100% med skattemidler fra statens side. Her tjener man en rentemargin som etter tap sendes tilbake til staten i form av utbytte. I tillegg driver man «innovasjon», primært som rådgivere. Innovasjon Norge mottar årlig litt over en milliard kroner hvor 70% går til lønninger og resten pluss 150 millioner i brukerbetalinger går til å dekke diverse løpende utgifter. Utgiftene overstiger inntektene med nesten 200 millioner.

På slutten av dagen sitter man igjen med et foretagende som mottar skattemidler, bruker disse og leverer noe tilbake i form av utbytte til staten. Hva har man oppnådd i denne prosessen? Er det mulig å skape innovasjon via et statsselskap som deler ut midler? Blir det fremskritt av slikt?

annonse

Innovasjon Norges utfordring er å overbevise skattebetalerne og politikerne om at dette er en fornuftig modell. I sin bestrebet etter å dokumentere resultater så beveger man seg ut på tynn is. I samarbeid med SSB har man laget en modell som skal måle (hos klientene) mervekst i salgsinntekter, verdiskapning og produktivitet. Men er dette en vitenskapelig metode som holder vann? Er resultatene statistisk signifikante bare fordi man benytter en kontrollgruppe? Er dette fleip eller fakta?

Ifølge Innovasjon Norge er årlig mervekst i salgsinntekter rundt 12% poeng og verdiskapning på rundt 6% poeng, uten at verdiskapning er definert. Mervekst produktivitet er rundt 2% poeng. Så har du et kundeforhold til Innovasjon Norge så går det meget bedre enn for konkurrentene. Det er kanskje enkelt å forstå at får man utdelt skattemidler så er det å foretrekke fremfor å betale inn skatt.

Det er på tide å ta en grundig titt på Innovasjon Norge som jobber knallhardt for å spre sin propaganda om at innovasjon best skjer i statlig regi og at resultatene er forbilledlige. Dette er et pengesluk som vi burde stenge. Ren resirkulasjon av skattemidler som sysselsetter 700 personer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon