Henrik Syse har ledet utvalget som har sett på hvordan Høyre og Unge Høyre håndterer varsler om seksuell trakassering. Torsdag kom de med sin rapport. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
annonse

Utvalget som gransket varsler om seksuell trakassering i Høyre og Unge Høyre vil ha endringer i etisk regelverk og rutiner, uten å kritisere dagens håndtering.

Høyre nedsatte 19. januar et utvalg ledet av Henrik Syse, for å se på hvordan Høyre og Unge Høyre har håndtert varsler om seksuell trakassering. Utvalget fikk også i oppdrag å foreslå endringer i etisk regelverk og rutiner.

– Det er etter utvalgets mening ikke mangel på formelle systemer som har gjort at kritikkverdige forhold rundt seksuell trakassering ikke er blitt grepet fatt i tidligere i de sakene som nå er kommet opp, står det i rapporten som kom torsdag.

annonse

Tvert imot presiseres det at de fleste innad snakker om et godt miljø i Unge Høyre og Høyre.

– De negative opplevelsene er samtidig såpass mange – uten at dette utvalget har grunnlag for å tallfeste dem – at de må tas ordentlig på alvor og legges til grunn i det videre arbeidet i kampen mot trakassering, usunn alkoholkultur og manglende respekt i mellommenneskelige forhold, heter det videre.

Utvalgets inntrykk er at rutinene i hovedsak har vært gode, men at det har vært klare mangler i håndteringen av de betydelige bekymringene knyttet til nå avgåtte Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

annonse

– I denne rapporten prøver vi å være både ærlige og konstruktive. De overtrampene som har skjedd, handler ikke om for dårlige retningslinjer. Dette handler aller mest om holdninger og kultur, og det handler om bevissthet om hvor viktig det er å si ifra, og at det skal være lett og trygt å si ifra, sier Syse.

mette.bjorberg.estep@ntb.no

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse