https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otto_von_Bismarck_portrait_1873.jpg#/media/File:Otto_von_Bismarck_portrait_1873.jpg

Fred i Europa, ja vel, men hadde noen lest europeisk historie på sin måte da Den europeiske kull-og stålunion ble stiftet i Paris i 1951? De gamle krigernasjonene Frankrike, England og Tyskland eksploderte i 1914 og 1939. Det moderne prosjekt lå igjen på slagmarkene. Ungt blod hadde flommet ned i for tidlige graver. En bekreftelse på Otto von Bismarcks berømte utsagn om at «tidenes store spørsmål avgjøres ikke gjennom taler og flertallsbeslutninger – det var feilen i 1848 og 1849 – men gjennom blod og jern.» (Årstallene tidfester revolusjoner i Europa og Frankfurtparlamentets forsøk på å skape et liberalt Tyskland).

annonse

Vi kommer frem til den Den lilletyske samling i årene 1866-1870/71. Preussen hadde beseiret Østerrike, et oppbrudd fra århundrers statlig organisering i Det Tysk-Romerske riket og senere Det Tyske Forbund. Avslutningen på den tyske krig i 1866 hadde tredelt Tyskland. Tretti millioner tyskere befant seg i to og tjue stater innenfor Preussens dominerende statsdannelse, Det Nordtyske Forbund. Åtte millioner var undersåtter i det østerrikske-ungarske dobbeltmonarki.

Det største problemet var imidlertid at ni millioner bodde i de uavhengige tyske statene, kongerikene Bayern og Wurtemberg og storhertugdømmene Baden og Hessen-Darmstadt syd for Maine-elven, kalt Det tredje Tyskland. Dette område inngikk som en helt nødvendig del i Bismarcks forestilling om en tysk nasjonalstat; politisk og økonomisk.

Hva gjorde så en maktpolitiker av bismarckformat? Jo, nittifem prosent av all sydtysk handel ble avviklet nordover. Bismarck opprettet derfor Det tyske tollforbund fra før det stortyske nederlaget i 1866. Kravet var entydig: Enten slutte man seg til det Nordtyske Forbund eller fikk problemer med markedstilgang. Utfordringen var et være eller ikke være for sydtyskernes økonomi. Det gikk ingen vei utenom. Ville man ikke, så skulle man.

Tollmuren kunne man ikke komme utenom. Den fredelige økonomiske og forfatningsmessige integrasjon av nord og syd ble et avgjørende bidrag i samlingsprosessen; et av Bismarcks geniale sjakktrekk. De sydtyske armeer kom dessuten godt med under preussisk kontroll. Etter den fransk-tyske krig ydmyket keiser Wilhelm I franskmennene den 18. januar 1871 ved å la seg krone i Versailles under uniformerte tyske fyrsters sabelhilsen.

Hadde noen lært av Bismarcks metode? Hundre år senere ble det reist tollmurer omkring et felles marked. Markedsbehov, markedstilgang og markedstvang bygger i økende tempo et supermarked for 485 millioner mennesker. Målet om å kontrollere Europa så ut til å være nådd. Så kom de økonomiske og politiske problemene…

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.