Oslo 20170408. Politiet har sperret av et område på Grønland i Oslo og en mann pågrepet etter funn av bombeliknende gjenstand lørdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Mannen som ble pågrepet etter at det ble funnet en improvisert sprengladning på Grønland i fjor, er i Borgarting lagmannsrett dømt til ett års fengsel.

annonse

Ved straffeutmålingen kom dommerflertallet i Borgarting lagmannsrett til at straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år, grunnet tiltaltes unge alder da handlingen fant sted.

18-åringen, som er russisk statsborger, var 17 år da han ble pågrepet og siktet i april i fjor, etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland. Sprengladningen var en hjemmelaget bombe av lightergass og splinter fra et nettinggjerde tapet sammen i en pose.

Sees i forhold til trusselsituasjonen

Mannen ble dømt til fengsel i ni måneder i Oslo tingrett i fjor. Både tiltalte og påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Påtalemyndigheten anket også over lovanvendelsen og straffutmålingen.

– Lovanvendelsen vi har tatt ut tiltale på, er en straffeskjerpelse som har utspring fra terrorlovgivningen, sa statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet til Nettavisen i fjor.

18-åringen var tiltalt etter straffelovens paragraf 191 og 188, om ulovlig befatning og uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. I grunnlaget er det presisert at bomben var egnet til å volde fare for andres helse og ville vært særlig samfunnsskadelig med tanke på den rådende trusselsituasjon i samfunnet.

Paragraf 191 har en strafferamme på ti år. Aktor la ned påstand om to års fengsel, hvorav åtte måneder ble ansett som ubetinget avsonet grunnet utholdt varetekt.

Knyttes til IS og islamisme

18-åringen har bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. I 2016 flyttet inn hos sin eldre bror i Oslo. I dommen legges det vekt på funn på mannens mobiltelefon og skole-PC viser at han i tiden før hendelsen aktivt oppsøkte informasjon som kan knyttes til IS og islamisme.

Flertallet i dommen er enig med påtalemyndigheten i at det dreier seg om en terrorlignende handling og bedømmer denne som særlig samfunnsskadelig. Det legges avgjørende vekt på at handlingen var egnet til å skape alvorlig frykt i befolkningen om den hadde blitt gjennomført. I dommen står det:

«Handlingen var motivert av voldelig islamistisk tankegods, og må forstås på bakgrunn av de nylige terroraksjonene i St. Petersburg og Stockholm.»

I formildende retning framheves det at tiltalte samarbeidet med politiet og lettet deres etterforskning.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.