200706 Hjerte tegnet med kritt på asfalten. Forelskelse. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
annonse
annonse

Det som splitter oss i dag er ikke Listhaugs retorikk. Det som splitter er ideologien multikultur – den nye ukrenkelige religionen.

Ideen om at alle mennesker er like verdige er vår mest dyrebare verdi. Derimot, ideen om at alle kulturer er like verdige er en feilslutning – en feilslutning som truer humanisme og individets rettigheter. En slik relativisme er sentral for ideologien multikultur, og har åpnet veien for ikke-vestlig masseinnvandring og etablering av  inhumane parallellsamfunn.

Venstresiden har nedlagt mye prestisje i denne ideologien. Emosjonelt, men ikke rasjonelt. Ingen risikovurdering er ønsket, ingen analyse av mulige konflikter. Ingen vilje til å studere historiske eksempler, ei heller vilje til å se empirien som tårner opp. Vi  trenger ikke hodet når ideen fyller hjertet.

annonse

Multikultur ser vakker ut – når empiri utelates. Barn av regnbuen. Der alle kulturer er humane på bunnen. Der Vesten har gjort så mye galt. De vil nok trives her. Om vi tilrettelegger nok – og tilpasser oss. Vi røres av vår egen godhet. Sinnelag er alt og kritikk er splittende, farlig og uttrykker hat. Når “en ny verden”  skal bygges må motstand knekkes. Ingen dissidenter i våre gater. Vi synger Lillebjørns viser og hitler de vantro som ikke deler vår sannhet.

Venstresiden overrasker derfor ikke når de bruker sinne, affekt og stråmenn for å ta Listhaug. Krenkelse og andres tårer er legitime argumenter. Og referanser til rasisme og det tredje riket kommer tett. Hun er en kjetter. Hun tør åpent å kritisere multikultur – den nye ukrenkelige religionen. Blasfemi må straffes. Og flere synes at akkurat den ideen er god.

Vi kan si ja til et fargerikt fellesskap. Men vi skal si nei til relative verdier. Vi skal respektere mennesket, men ikke nødvendigvis dets idéer eller religion. Vi kan hente mye fra andre kulturer. Men ingen idé, tradisjon eller profet er ukrenkelig. Heller ingen ære. Ukrenkelig er bare menneskelivet. Dette må påvirke omfanget av innvandring, og hvilke kulturer den kommer fra. Vi har empirien. Til våre grunnleggende verdier må vi  stille krav om assimilering. Integrering er ikke nok.

Ideologien multikultur er en vanskapning. Alle kulturer er ikke like gode.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon