Halden 20150417. Rådyr går løs på hageblomstene når våren kommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Det er funnet bakterier som er resistente mot antibiotika i norske blåskjell, villrein og rådyr, ifølge en ny kartlegging.

Miljødirektoratet har kartlagt antibiotikaresistens i viltlevende arter spredt over hele landet.

– Vi har foreløpig for lite kunnskap til å vite sikkert at funnene som nå er gjort, ikke er naturlige forekomster. Vi kan heller ikke fastslå i hvor stor grad disse tilfellene vil utgjøre en forhøyet risiko for spredning av slike bakterier, sier Ellen Hambro, Miljødirektoratets direktør.

annonse

33 prosent av bakterier funnet i blåskjell langs norskekysten, var multiresistente. Det er også funnet lave forekomster av multiresistente bakterier i en studie av villrein og rådyr.

I et rådyr ble det funnet en resistent bakterie av typen ESBL. Disse er resistente mot noen av de viktigste antibiotikatypene vi har, og helsemyndighetene er spesielt bekymret for spredning av denne bakterien. Den er tidligere funnet hos rødrev og settes i sammenheng med menneskelig kontakt.

Miljøet kan drive fram utvikling

Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag. Det er derfor omfattende arbeid både nasjonalt og internasjonalt for å redusere bruk av antibiotika både hos mennesker og i husdyrhold.

annonse

I tillegg kan miljøet ha potensial til å drive fram utviklingen og spre resistente bakterier. Det kan skje ved at andre arter bidrar til økt spredning, eller at miljøforhold påvirker dannelsen av resistens, ifølge Miljødirektoratet.

Nybrottsarbeid

Siden 2016 har direktoratet hatt i oppdrag å skaffe mer kunnskap om disse mekanismene og kartlegge resistente bakterier i norsk natur.

– Dette er nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Det er interesse for hvordan kartlegging blant viltlevende arter kan gi informasjon om miljøets rolle som i spredning av antibiotikaresistens, sier Hambro.

Hun mener det er viktig med videre undersøkelser for å få økt kunnskap. Det gjelder blant annet hvorvidt antibiotikaresistens forårsaket av menneskelig aktivitet påvirker naturlig miljø og i hvilken grad resistens overføreres fra viltlevende dyr til husdyr og mennesker.

(©NTB)

[email protected]

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon