LØRENSKOG 20090804: Østmarka. Oversiktsbilde med skog, vann, himmel og skyer. Tåkedotter over tretoppene. Trolsk stemning. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Naturen i Europa er i sterk tilbakegang, og én av tre arter er truet. Arealendring utgjør den største trusselen, viser en rapport.

annonse

Rapporten ble godkjent på toppmøtet i Naturpanelet i Medellin i Colombia fredag, ifølge Miljødirektoratet.

Ett av funnene er at 50 prosent av regionens våtmarksområder er blitt ødelagt siden 1960.

– Naturpanelets rapport vil være av uvurderlig betydning når verdenssamfunnet skal vedta nye mål for naturmangfold under FN-konvensjonen om biologisk mangfold i 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Norske forskere deltok

Til sammen 550 eksperter fra hele verden har gjennomgått 10.000 vitenskapelige kilder fra hundre land. Også norske forskere har deltatt.

annonse
annonse

Kunnskapen er sammenstilt i fire regionale rapporter, som dekker de mest alvorlige miljøutfordringene i alle verdens regioner.

Naturpanelet er bygd etter modell av FNs klimapanel. Det skal levere faglig kunnskapsgrunnlag til det internasjonale miljøsamarbeidet.

Et mer intensivt landbruk og skogbruk, spredning av urbane områder og utbygging av infrastruktur ligger til grunn for at naturmangfoldet er redusert og økosystemer svekket eller ødelagt.

Økt bruk av naturressurser, forurensning og inntog av fremmede arter har også bidratt. Og klimaendringer vil kunne forsterke disse konsekvensene betraktelig, skriver direktoratet.

Resultatet er at nesten én av tre arter i Europa er truet. Konsekvensene for naturmangfoldet og økosystemer vil være irreversible og langvarige, ifølge rapporten.

Tiltak hjelper lite

Det er blitt gjennomført målrettede tiltak for å ivareta økosystemer og naturmangfold. For eksempel gjennom å forbedre forvaltning, ivareta spesifikke arter og opprette nasjonalparker og verneområder.

– Dette har imidlertid kun vært et begrenset bidrag sett i forhold til den totale negative trenden, heter det i rapporten.

Økonomisk vekst, økt forbruk og økt handel ligger bak som en forklaring på tap av naturmangfold. I Europa forbruker vi mer fornybare ressurser enn vi produserer, og regionen er derfor avhengig av import for å opprettholde forbruket, ifølge Miljødirektoratet.

Det har ringvirkninger til store negative påvirkninger på natur og matsikkerhet i andre deler av verden, ifølge rapporten. I Vest-Europa har vi et økologisk fotavtrykk som viser at vi bruker over fem ganger mer ressurser enn naturens tåleevne. I Norge er tallet nesten sju.

– For å lykkes med å sikre naturmangfoldet må alle deler av samfunnet ta ansvar, sier klima- og miljøministeren.

(©NTB)

[email protected]

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.