Washington D.C., USA 20180110. Statsminister Erna Solberg (th) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide spaserende i M Street i Georgetown i Washington før møtet med president Donald Trump i Det hvite hus. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Giftangrepet i Salisbury

Statsminister Theresa May og Boris Johnson har anklaget Russland, Putin og Putins nærmeste krets i Kreml for å stå bak giftattentatet i Salisbury UK. Russiske myndigheter benekter enhver befatning, og etterlyser bevis.

En oversikt over saken som startet 4. mars, samt en del utvalgte hendelser og utsagn fra ledere av ulike statsmakter og allianser sees her: To bevisstløse mennesker på en benk – og et Internasjonalt drama, Utvalgte hendelser i mars 2018.

annonse

Pressemelding fra Den norske regjeringen

I en pressemelding fra den norske regjeringen, publisert av Utenriksdepartementet 26.mars, har overskriften Norsk reaksjon på bruk av nervegass i Storbritannia.

Her heter det at;

– Bruken av nervegass i Salisbury er svært alvorlig. Dette er det første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser.  Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland.

annonse

På grunnlag av en bred vurdering – der også reaksjoner fra allierte og partnere har inngått – har vi i dag besluttet å anmode én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo om å forlate landet. Dette er blitt formidlet til Russlands ambassadør i Oslo. 

Med denne beslutningen viser Norge solidaritet med Storbritannia og står på linje med allierte og partnere i en felles reaksjon på Russlands rolle i denne hendelsen, sier Eriksen Søreide. – Vi har, i likhet med europeiske partnere og allierte, uttrykt solidaritet med og støtten til Storbritannia i denne saken. 

Jeg har også formidlet dette direkte i samtaler med utenriksminister Boris Johnson.

Søreide i et intervju med NRK

NRK har i et intervju med Søreide spurt om følgende:

annonse

Russiske myndigheter har jo benektet at de står bak dette angrepet – Hva slags bevis har britiske myndigheter som dere nå legger til grunn?

Søreide: – Jeg skal ikke gå inn i detaljene her, men norske myndigheter har i likhet med andre land fått omfattende redegjørelser for bevismaterialet. Vi legger den britiske etterforskningen og de konklusjoner de har trukket til grunn, og vi har også lagt merke til at Russland ikke har hatt noe ønske om å hverken opplyse saken eller bidra til å svare på de spørsmål som Storbritannia har.

Ine Eriksen Søreide i et intervju med NRK 26. mars

Erna Solberg har gitt et intervju til VG. Her sier hun blant annet;

– Vi legger til grunn hva britene har av informasjon og hva de mener om saken, og er veldig overbevist om de konklusjonene de har trukket er riktige, sier hun til VG. Hun legger til at russerne ikke har vært hjelpsomme i det hele tatt i etterforskningen av angrepet.

Hverken Solberg eller Søreide vil gå inn på bevisene. De har ikke gjort en uavhengig vurdering av saken før de har tatt stilling til skyldspørsmålet og aktivert en straffereaksjon. De stoler på britiske myndigheter og den britiske etterforskningen. Videre påstår de at Russiske myndigheter ikke har hatt noe ønske om å opplyse saken .

Russernes samarbeidsvilje  

Har ikke Russland hatt et ønske om å hverken opplyse saken, eller bidra til å svare på de spørsmål som Storbritannia har. Er det korrekt?

Russland har fra første dag saken ble kjent, sagt at de ønsker å bidra til oppklaring. 6. mars skrev Putins talsmann Dmitrij Peskov sa at Moskva hadde registrerer at en tragisk situasjon har oppstått, men ikke mottatt informasjon om årsaken.  Han sa at britiske myndigheter ikke har bedt om bistand i etterforskningen, og at Moskva var klar til å samarbeide dersom britene ønsket dette.

Theresa Mays ultimatum

I en tale i Underhuset 12. mars sa statsminister Theresa May;

– Vår kunnskap er at Russland tidligere har utviklet denne giften, og fremdeles er i stand til å gjøre det. Russland har en historisk praksis med å utføre statssponsede attentater, og vår vurdering er at Russland anser noen avhoppere som legitime mål for attentater.

Regjeringen har konkludert med at det er svært sannsynlig at Russland stod bak attentatet i Salisbury. Fra dette avgrenset hun mulighetene for forklaring på det som skjedde i Salisbury til å være kun to, enten russisk organisert angrep mot «vårt land», eller at den russiske regjeringen hadde mistet kontrollen over giften, og tillatt at den kom i hendene på andre

Hun gav, i ultimatums form, den russiske ambassadøren 24 timer på å svare på hvilke av disse to mulighetene det er, og at ambassadøren må gi full innsyn i Russlands Novichok program til OPCW. Dersom det ikke skulle komme noen troverdig respons fra Russland, ville den britiske regjeringen konkludere med at dette var ulovlig maktbruk av Russland mot UK.

Spørsmål;

Hvorfor avgrenset May etterforskningen til å kun gjelde to muligheter? Hvis giften som ble brukt var utviklet i Sovjetunionen for 20-30 år siden, og britene kunne identifisere giften etter noen få dager i laboratoriet, må jo britene har kjent den kjemiske formelen og dermed vært i stand til å produser stoffet?  Hvis britene kunne produsere et kjemisk substans som var utviklet for 30 år siden, må vel også mange andre ha vært i stand til å produsere det? Utover løse antagelser og påstander, hvilke konkrete holdepunkter har britene for at Russiske myndigheter står bak angepet?

 Russlands utsagn i Sikkerhetsrådet

14. mars: Russlands ambassadør Vassily A. Nebenzia sa i FNs Sikkerhetsråd (39: 48) at brevet til Storbritannia inneholdt trusler mot en suveren stat og et fast medlem av Sikkerhetsrådet, og at dette er brudd på internasjonal lov og på FNs charter. Han sa videre at britene ikke hadde fulgt internasjonale prosedyrer ved observert bruk av kjemiske våpen, og ikke involverte internasjonale eksperter i Haag i OPCW. Med andre ord syntes de å være redde for å ha en reell, profesjonell faglig diskusjon av de kjemiske funnene.

[…] brevet som UK hadde sendt til Sikkerhetsrådet, inneholdt komplett uansvarlige utsagn, som det var vanskelig å kommentere i med et diplomatisk språk. Det inneholdt trusler mot en suveren stat og et fast medlem av Sikkerhetsrådet, og at dette er brudd på internasjonal lov og på FNs charter. Han sa videre at britene ikke hadde fulgt internasjonale prosedyrer ved observert bruk av kjemiske våpen, og ikke involvert internasjonale eksperter i Haag, med andre ord syntes de å være redde for å ha en reell, profesjonell faglig diskusjon av de kjemiske funnene.

– Den russiske føderasjon anser det som komplett uakseptabelt at britene lanserer ubegrunnede anklager, slik de er formulert i brevet fra Theresa May 13. mars 2018 til Generalsekretæren i FN. Det hevdes i brevet om at Russland hadde noe å gjøre med giftangrepet i Salisbury, og de gir oss i ultimatums form 24 timer på å tilstå at vi begikk en forbrytelse, med andre ord tilstå.

– Vi snakker ikke i ultimatums språk, og vi tillater ikke andre å snakke til oss på den måten heller. Russland oversendte 13. mars et brev til den britiske regjeringen, hvor de uttrykte at de ikke hadde noe å gjøre med denne hendelsen, og ba om prøve på det giftstoffet som hadde blitt brukt, samt felles etterforskning. Denne forespørsel ble avvist. En hysterisk atmosfære blir etablert av London, som også er komplett ikke-transparent […]. Det synes som om London ikke er interessert i å finne sannheten om det som hadde skjedd, men bruker propaganda for å påvirke opinionen.

Den russiske ambassadøren i London

Den russiske ambassadøren til UK, Alexander Yakovenko etterlyste, under en pressekonferanse i London, offisiell informasjon fra britiske myndigheter. De har gjentatte ganger bedt om å få oversendt prøver på giftstoffet som ble brukt i angrepet, men ikke mottatt dette. Han sa at Skripal har dobbelt statsborgerskap. Ambassaden hadde rett til relevant informasjon om russiske statsborgere i henhold til Wien konvensjonen av 1963. Dette hadde ikke blitt gitt […]

13. mars hadde den russiske utenriksministeren sendt en uttalelse til britiske myndigheter om hendelsen i Salisbury, og protestert sterkt mot beskyldninger uten bevis, og provokasjoner

Yakovenko sa at russiske myndigheter ikke kan snakkes til ultimatums form, og at de ikke kan kommentere på kjemisk substans før de har mottatt prøver av stoffet, og forventer at UK retter seg etter konvensjonen om kjemiske våpen, som stipulerer samarbeid mellom stater. Britene skulle ha overlatt etterforskningene til uavhengige internasjonale eksperter i IPCW før de konkluderte. Deres handlemåte er et  brudd på internasjonale avtaler og konvensjoner.

Maria Zakharova og  Dmitrij Peskov

Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet sa samme dag i et russisk TV-program at Theresa May har absolutt ingen bevis på de påstandene som er fremsatt mot Russiske ledere. Og at anklagene er fremsatt av en britisk propagandamaskin. De har alle redskaper for å dele informasjon med Russland, men fremsetter kun anklager og påstander.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i intervju med RTs Sophie Shevarnadze sa at det ikke synes å være noen regler for de som ønsker å dra Russland ned  (fra 25 min).

Hvorfor skulle russiske myndigheter drepe en person som i mange år har sittet fengslet i Russland, og siden er benådet og gitt fritt leide til UK? Hvorfor skulle Putin likvidere ham like foran det russiske presidentvalget og fotball-VM? Det å påstå at en bestemt gift som britene påstår er utviklet i Russland for mange år siden nødvendigvis må medføre at det er russiske ledere som står bak angrepet, er vel omtrent like meningsfylt som å si at dersom en mann i Moskva blir påkjørt av en Rover, en bil som er utviklet av britene, må det være den britiske statsministeren som står bak. Det er galskap!

Johnson tom for argumenter?

DW’s Zhanna Nemtsova i intervju med Boris Johnson i utvalg:

Nemtsova: – Hvilke bevis har dere for å underbygge anklagene mot russerne?

Johnson: – Vi har ingen krangel med Russland. Jeg elsker Russland, jeg har russiske slektninger. Vårt anliggende er med Kreml og den russiske staten, slik den er nå.

Nemtsova: – Hvilke beviser har du for at Putin selv er ansvarlig for attentatet?

Johnson: – Han er ansvarlig for et bråkete tog – clattering train. Noen må være ansvarlig. Vi i UK tenker at bevisene peker mot den russiske staten.

Hva var det utenriksminister Johnson fortalte her?

Noen må være ansvarlig?

Vi i UK tenker at bevisene peker mot den russiske staten?

Hvilke bevis?

Highly likely – over overwhelming likely, reckless behaviour – ord, påstander.

Britene har per 28. mars ikke fremlagt bevis for at Russland, Putin, eller noen i hans krets står bak attentatet.

Solidaritet

Den norske regjeringen: – Vi har, i likhet med europeiske partnere og allierte, uttrykt solidaritet med og støtten til Storbritannia i denne saken.

Solidaritet, hva er det, dersom virkelighetsoppfatningen bygger på vrangforestillinger, usanne påstander eller rendyrkede løgner?

Det å jage i flokk, eller følge i flokk etter en leder –  det er det flere som har gjort før oss.

Er det å følge flokken – uten selvstendig vurdering – moralsk høyverdig? Nei!

Lederne i 20 vestlige land – en moralsk kraft, eller en mobb?

Nei, det er ikke moralsk høyverdighet å følge sine alliansepartnere – uansett hva en alliansepartner måtte hevde.

Rettsprinsipp

Uskyldig inntil det motsatte er bevist, eller;

Skyldig hvis man ikke innen 24 timer erkjenner skyld i tråd med anklager?

Konklusjon

Russland har ønsket å bidra i etterforskningen. Påstanden fra den norske Regjeringen om det motsatte fremstår som usann.  Russland har pekt på OPCW som fagorgan for å etterforske hendelsen.

Storbritannia har pt. ikke lagt frem bevis for påstanden om at Putin eller noen i hans nærmeste krets i Kreml står bak attentatet.

Legg frem bevis, eller gå av!

Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide må nå informere det norske folk hvilke bevis de har fått fra britene for å kunne klandret de russiske lederne for drapsforsøket i Salisbury.

Legg frem bevis, eller overlat taburettene til noen som kan tenke klart.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon