annonse
annonse

Kronologisk oversikt over noen utvalgte hendelser i perioden 4. mars – 27.mars

4. mars

BBC meldte at Sergei Skripal (66) og hans datter Yulia (33) hadde blitt funnet bevistløse på en benk i Salisbury UK.

annonse

6. mars

BBC rapporterer om funnet av Sergei Skripal og en kvinne. Det fremkommer at Skripal er en tidligere russisk militær etterretningsoffiser som ble utlevert til Storbritannia i 2010 i en spionutveksling.

Skripal har tidligere sittet fengslet i Russland. Han ble i 2006 dømt av en Russisk militærdomstol til 13 års fengsel for å ha spionert til fordel for Storbritannia, og for å ha gitt lysninger til MI6 om identiteten til russiske agenter i Europa. Skripal hadde, ifølge russiske myndigheter, mottatt $100 000 for denne informasjonen. I 2010, etter fire års soning, ble han løslatt i en spionutveksling, og senere fløyet til Storbritannia.

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson antydet to dager etter hendelsen i Salisbury at det kunne stå en statsmakt bak. Han pekte i retning av Moskva. Han indikerte også straffetiltak dersom antagelsene skulle vise seg å stemme.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa at Moskva hadde registrerer at en tragisk situasjon har oppstått, men ikke mottatt informasjon om årsaken.  Han sa at britiske myndigheter ikke har bedt om bistand i etterforskningen, og at Moskva var klar til å samarbeide dersom britene ønsket dette.

7. mars

annonse

Britiske politi meldte at Skripal ble forgiftet med en nervegift. På pressekonferansen kom det frem at en politimann også er blitt kritisk syk. Politimannen var den første som kom til stedet, og skal ha fått noe av nervegiften i seg. Theresa May var disse dagene opptatt med besøk fra Saudi-Arabia. Kronprins Mohammed Bin Salman var i London for å drøfte investeringsmuligheter og samarbeid i Midt-Østen

12. mars

I en tale i Underhuset sa Theresa May blant annet at hun delte Husets ønsket om å bringe de ansvarlige for retten […]

– For en nasjon som tro på justis og lov, er det viktig å gå frem på den rette måten, og ikke ledes av spekulasjoner, men av bevis. Derfor har vi gitt politiet rom og tid til å etterforske skikkelig. Etterforskningen fortsetter, og vi må gi politiet mulighet til å fortsette arbeidet […]

– Det er nå klart at Sergei Skripal og datteren ble forgiftet av en «military grade nerve agent» (militært utviklet nervegift), av en type utviklet av Russland. Dette er en del av en grupper nervegifter under betegnelsen Novichok.

annonse

Tekniske analyser hadde blitt utført av verdens ledende eksperter ved det britiske forsvars- og vitenskapslaboratoriet Porton Down i London.

– Vår kunnskap er at Russland tidligere har utviklet denne giften, og fremdeles er i stand til å gjøre det. Russland har en historisk prakis med å utføre statssponsede attentater, og vår vurdering er at Russland anser noen avhoppere som legitime mål for attentater.

Regjeringen har konkludert med at det er svært sannsynlig at Russland stod bak attentaten i Salisbury. Fra dette avgrenset hun mulighetene for forklaring på det som skjedde i Salisbury til å være kun to, enten russisk organsiert angrep mot «vårt land», eller at den russiske regjeringen hadde mistet kontrollen over giften, og tillatt at den kom i hendene på andre.

Hun gav, i ultimatums form, den russiske ambassadøren 24 timer på å svare på hvilke av disse to mulighetene det er, og at ambassadøren må gi full innsyn i Russlands Novichok program til OPCW. Dersom det ikke skulle komme noen troverdig respons fra Russland, ville den britiske regjeringen konkludere med at dette var ulovlig maktbruk av Russland mot UK

14. mars

annonse

Theresa May gikk til Underhuset med en pakke tiltak mot Russland. Hun meldte at pga. manglende svar fra Russland konkluderte hun med at Russland stod bak attentatforsøket, og som følge av dette utviste Storbritannia 23 russiske diplomater. En invitasjon til den russiske utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake. Den britiske kongefamilien eller britiske ministre vil besøke Russland under fotball-VM. Storbritannia hadde videre sendt et brev til Generalsekretæren i FN om saken og anmodet om at det blir innkalt til hastemøte om saken.

Etter anmodning fra Storbritannia, ble saken behandlet i FNs Sikkerhetsråd (UNSC). Den nederlandske Presidenten gav ordet til Storbritannias ambassadør Jonathan Allen, som oppsummerte den britiske regjeringens syn. Han anklaget Russland i samme ordelag som Theresa May og Borris Johnson tidligere hadde gjort, og han sa dette var et mønster i Russlands oppførsel som hadde blitt en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

USAs representant Nikki Haley gav uforbeholden støtte til Storbritannia.

Deretter fikk alle de andre lands representanter i rådet uttale seg. Flere vektla behovet for samarbeid mellom partene, en uavhengig etterforskning av internasjonale eksperter, og god tid å analysere saken innenfor relevante fora – særlig med vekt på OPCW – Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

Først helt til slutt fikk Russlands ambassadør Vassily A. Nebenzia ordet. Nebenzia sa innledningsvis at UK hadde bedt om lukkede høringer, men at Russland hadde anmodet om at formatet ble endret til åpne høringer, slik at alle skulle kunne se hva som ble fremført.  Nebenzia sa at brevet som UK hadde sendt til Sikkerhetsrådet, inneholdt komplett uansvarlige utsagn som det var vanskelig å kommentere i med et diplomatisk språk. Det inneholdt trusler mot en suveren stat og et fast medlem av Sikkerhetsrådet, og dette er brudd på internasjonal lov og på FNs charter. Han sa videre at britene ikke hadde fulgt internasjonale prosedyrer ved observert bruk av kjemiske våpen, og ikke involverte internasjonale eksperter i Haag. Med andre ord syntes de å være redde for å ha en reell, profesjonell faglig diskusjon av de kjemiske funnene.

Ambasadør Nebenzia sa:

annonse

– Den russiske føderasjon anser det som komplett uakseptabelt at britene lanserer ubegrunnede anklager, slik de er formulert i brevet fra Theresa May 13. mars 2018 til Generalsekretæren i FN. Det hevdes i brevet om at Russland hadde noe å gjøre med giftangrepet i Salisbury, og de gir oss i ultimatums form 24 timer på å tilstå at vi begikk en forbrytelse, med andre ord tilstå.

– Vi snakker ikke i ultimatums språk, og vi tillater ikke andre å snakke til oss på den måten heller. Russland oversendte 13. mars et brev til den britiske regjeringen, hvor de uttrykte at de ikke hadde noe å gjøre med denne hendelsen, og hadde bedt om en prøve på det giftstoffet som hadde blitt brukt, samt felles etterforskning. Denne forespørsel ble avvist. En hysterisk atmosfære blir etablert av London, som også er komplett ikke-transparent […]. Det synes som om London ikke er interessert i å finne sannheten om det som hadde skjedd, men bruker propaganda for å påvirke opinionen.

Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet sa samme dag i et russisk TV-program at Theresa May har absolutt ingen bevis på de påstandene som er fremsatt mot Russiske ledere. Og at anklagene er fremsatt av en britisk propagandamaskin. De har alle redskaper for å dele informasjon med Russland, men fremsetter kun anklager og påstander.

Her en rapport fra FN Nyheter 14. mars.

15. mars

annonse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mottok utenriksminister Boris Johnson på NATOs hovedkvarter. Stoltenberg gav uforbeholden støttet til Storbritannia, og ikke bare støttet opp under påstandene om at Putin og Kreml svært sannsynlig skal ha beordret drapsforsøket på Sergei Skripal, Han fremsatte flere nedsettende anklager og karakteristikker mot russiske myndigheter, med henvisning til flere andre tidligere hendelser. Stoltenberg brukte blant annet ord som; “reckless behaviour” og “disregard for international peace and security”, ord som også britiske myndigheter foregående dager hadde brukt.

16. mars

Utenriksminister Boris Johnson hevdet at det er overveldende sannsynlig at Putin selv og hans nærmeste krets i Kreml stått bak attentatet.

I et intervju med den russiske ambassadøren til UK Alexander Yakovenko avviser han at Russland har noe med attentatet å gjøre, og sier at det ikke er fremlagt bevis fra britene, og at den britiske etterforskningen er fullstendig ikke-transparent. Han ønsker å se fakta og bevis som understøttet den britiske statsministerens utsagn.

18. mars

Maria Zakharova sa blant annet at det aldri har eksistert en gift med navnet Novisjok i sovjetiske forskningsprogrammer.

Det russiske valget av president ble gjennomført denne dagen. Vladimir Putin ble gjenvalgt med 77% av stemmene.

19. mars

DW’s Zhanna Nemtsova i intervju med Boris Johnson, i utvalg:

Nemtsova: – Hvilke bevis har dere for å underbygge anklagene mot russerne?

Johnson: – Vi har ingen krangel med Russland. Jeg elsker Russland, jeg har russiske slektninger. Vårt anliggende er med Kreml og den russiske staten, slik den er nå.

Nemtsova: – Hvilke beviser har du for at Putin selv er ansvarlig for attentatet?

Johnson: – Han er ansvarlig for et bråkete tog – clattering train. Noen må være ansvarlig. Vi i UK tenker at bevisene peker mot den russiske staten.

21. mars

Et medlem av den britiske utenrikskomiteen i det britiske Underhuset sa at Russland kommer til å bruke årets fotball-VM på samme måte som Adolf Hitler brukte OL i Berlin i 1936. Utenriksminister Boris Johnson bekreftet at denne sammenligningen var relevant. Samtidige krevde han garantier fra Moskva om sikkerheten til 24.000 britiske billettkjøperne til kommende fotball-VM i Russland.

22. mars

Den britiske regjeringssjefen Theresa May fikk støtte fra flere sentrale statsledere. EUs president Donald Tusk skal ha uttalte at det er «meget sannsynlig at Russland stod bak giftangrepet», og kalte hjem EUs ambassadør til Russland.

Den russiske ambassadøren til UK, Alexander Yakovenko etterlyste, under en pressekonferanse i London, offisiell informasjon fra britiske myndigheter. De har gjentatte ganger bedt om å få oversendt prøver på giftstoffet som ble brukt i angrepet, men ikke mottatt dette. Han sa at Skripal har dobbelt statsborgerskap. Ambassaden hadde rett til relevant informasjon om russiske statsborgere i henhold til Wien konvensjonen av 1963. Dette hadde ikke blitt gitt […]

13. mars hadde den russiske utenriksministeren sendt en uttalelse til britiske myndigheter om hendelsen i Salisbury, og protestert sterkt mot beskyldninger uten bevis, og provokasjoner.

Yakovenko sa at russiske myndigheter ikke kan snakkes til ultimatums form, og at de ikke kan kommentere på kjemisk substans før de har mottatt prøver av stoffet, og forventer at UK retter seg etter konvensjonen om kjemiske våpen, som stipulerer samarbeid mellom stater. Britene skulle ha overlatt etterforskningene til uavhengige internasjonale eksperter i IPCW før de konkluderte. Deres handlemåte er et  brudd på internasjonale avtaler og konvensjoner.

Den britiske regjeringssjefen Theresa May fikk torsdag 22. mars støtte fra flere sentrale statsledere. EUs president Donald Tusk skal ha uttalte at det er «meget sannsynlig at Russland stod bak giftangrepet», og kalte hjem EUs ambassadør til Russland.

23. mars

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i intervju med RTs Sophie Shevarnadze sa at det ikke synes å være noen regler for de som ønsker å dra Russland ned (fra 25 min).

Hvorfor skulle russiske myndigheter drepe en person som i mange år har sittet fengslet i Russland, og siden er benådet og gitt fritt leide til UK? Hvorfor skulle Putin likvidere ham like foran det russiske president valget og fotball VM? Det å påstå at en bestemt gift som britene påstår er utviklet i Russland for mange år siden nødvendigvis må medføre at det er russiske ledere som står bak angrepet, er vel omtrent like meningsfylt som å si at dersom en mann i Moskva blir påkjørt av en Rover, en bil som er utviklet av britene, må det være den britiske statsministeren som står bak. Det er galskap!

25. mars

64 mennesker er bekreftet døde etter en voldsom brann i kinosalen i et kjøpesenter i Russland. Mange av de døde er barn.

Dette stanset ikke at følgende skjedde dagen etter:

26. mars

I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det – uten forbehold – at Russland står bak attentatforsøket i Salisbury. USA utviser 48 russiske diplomater, samt 12 russiske ansatte ved FN for «misbruk av privilegiene ved å bo i USA»

Pressemelding fra Det hvite hus

15 EU land utviser russiske diplomater.

Norge utviser en russisk diplomat

Ine Eriksen Søreide i et intervju med NRK 26. mars

NATO utviser 7 russiske diplomater

Mer enn 20 vestlige land utviser russiske diplomater

11 EU land utviser ikke Russiske diplomater.

A small “coalition of the unwilling” inside the EU had indicated to the UK Foreign Office that they were not prepared to expel any Russian diplomats in solidarity with the UK. The eight countries were Portugal, Austria, Bulgaria, Cyprus, Malta, Slovakia, Slovenia and Luxembourg. Belgium and Ireland made no announcements but have indicated action will be taken after cabinet meetings.

[…] – Det foreligger ikke noe bevis for at noen av dem er involvert i spionaktiviteter, sa en talskvinne for det luxembourgske utenriksdepartementet til nettavisen EUobserver.

27. mars

Russland vil speile utvisningen fra vestlige land, og utvise like mange vestlige diplomater.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon