Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Antirasistisk Senter (ARS) har gjentatte ganger mistenkeliggjort og stemplet nordmenn som høyreekstreme og rasister. De offentlige midlene de får brukes også til å lønne folk som kommer med personangrep mot andre.

ARS har også et restriktivt syn på ytringsfriheten. Dets leder Rune Berglund Steen stempler empiriske belagte analyser som «hatefull og konspiratorisk retorikk», og har skrevet at navngitte nordmenn med offentlige profiler «ikke [utgjør] naturlige deler av et offentlig ordskifte, så mye som en trussel mot det.»

ARS er en organisasjon som stigmatiserer og stempler enkeltpersoner. NGOen lever bokstavelig talt av narrativet om utbredt «rasisme». De er en sentral del av det «humanitærpolitiske kompleks» som Terje Tvedt har skrevet om, og er av de mest aktive aktørene i å begrense ytringsfriheten og forfølger mennesker på grunn av deres politiske analyser. Deres arbeid handler om mistenkeliggjøring av motiver og å skremme folk med innvandringsrealistiske synspunkter til taushet.

annonse

Og Antirasistisk Senter har vært svært suksessfulle i dette gjennom en årrekke. Resett får mange henvendelser fra folk som ikke tør å stå frem med sine meninger. Å bli stemplet som «høyreekstrem» og «rasist» er noe av det verste du kan bli i Norge i dag.

Men ikke alle ser det på denne måten. I et skriftlig spørsmål torsdag 5. april til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, lurte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på følgende:

– Som følge av endringene i tildelingen av spillemidler står Antirasistisk Senter i fare for å miste en betydelig del av sin finansiering fra 2019. Antirasistisk Senter har gjennom mange år spilt en viktig rolle for arbeidet mot rasisme og ekstremisme og bortfallet av finansiering vil svekke dette arbeidet alvorlig. Dette er meget uheldig og bør unngås.

– Ser statsråden den særlige betydningen av Antirasistisk senters arbeid og vil statsråden sikre at dette viktige arbeidet kan videreføres?

(Støres spørsmål ble innsendt 22.03)

Statsråd Jan Tore Sanner svarer følgende 05.04:

annonse

– Antirasistisk senter (ARS) er en av 16 organisasjoner som mottar tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet i 2018. De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet. De skal være en kilde til alternativ kunnskap og formidle erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres. Tilskuddet bevilges direkte over statsbudsjettet. I 2018 fordeles i alt 28 mill. kr til nasjonale ressursmiljøer, hvorav i underkant av 2,2 mill. kr går til ARS. Disse midlene utgjør en av flere tilskuddskilder for ARS.

– ARS gjør etter min vurdering en viktig innsats for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge i samsvar med formålet med tilskuddet.

– Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet bevilges av Stortinget. Departementet vil komme tilbake til stortinget med forslag om tildelinger for 2019.

Kommentar

Resett stusser på Sanners vurdering av at ARS gjør «en viktig innsats», men vi ser også frem til å se regjeringens forslag om tildelinger for 2019. Med Listhaug-sirkuset friskt i minne: Ser Ap en nytte for sin egen del i den stigmatiseringen Antirasistisk Senter bedriver?

Her bør FrP engasjere seg. Offentlige midler har i en årrekke blitt kanalisert inn i organisasjoner med en tydelig politisk profil på venstresiden. Dette har Terje Tvedt dokumentert bedre enn de fleste. ARS har ingenting på statlige budsjetter å gjøre. De bruker skattebetalernes penger mot skattebetalerne selv og motarbeider viktige prinsipper som ytringsfrihet og demokrati. ARS bør – om noe – bli finansiert av frivillige donasjoner.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.