Stereotypiske, maskuline verdier og oppførsel må til for å forsvare vårt gode samfunn, skriver kommentator Maria Zähler. Bildet viser norske soldater i uniform og med våpen på øvningsfeltet ved Rena militærleir. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Balansen mellom feminine og maskuline verdier i samfunnet, har for lengst gått for langt i retning av det feminine. Resultatet er et voksende mannsoverskudd, en oppsvulmet offentlig sektor, økende offentlig og privat forbruk, gjeld og mer kriminalitet, samt et overdrevent fokus på krenkelser og relativt trivielle saker som SMSer og netthets.

Det er sikkert noen som vil ha et problem med dette skillet mellom feminine og maskuline verdier, og mene at kvinner i denne kommentaren blir fremstilt på en stereotypisk måte. Det som er med stereotyper er at det alltid finnes et snev av sannhet i dem, selv om det finnes individer som ikke passer inn. Vi ser det generelle skillet i forskjellen på hvordan kvinner og menn stemmer. Kvinner velger partier som gjerne øker skattene for å finansiere mer velferd. De stemmer oftere for åpne grenser og stiller seg mer positive til multikulturalismen. Menn stemmer i større grad for en restriktiv innvandringspolitikk, lov og orden, satsninger på infrastruktur og et sterkere forsvar.

Kvinner er i mye større grad i kontakt med følelsene sine, og er generelt mer åpne for å “tenke med hjertet”. Dette kan absolutt være en god egenskap å ha, og kommer godt med når man skal oppdra barn, men det er muligens ikke alltid den beste egenskap å ha som leder, når man må ta rasjonelle beslutninger om hva som er tryggest og best for flertallet av dine landsmenn, også når det ikke føles bra. Det finnes åpenbart kvinner med logisk sans, vi snakker selvsagt i generelle termer. Man må ikke ta slike fakta personlig.

annonse

Feministene forakter ironisk nok visse feminine dyder som er til kvinners egen fordel. De liker å fremstille kvinnelig sensualitet som om det kun handler om en ren tilfredsstillelse av mannens ego. Dette på tross av at kvinner har faktisk har en del makt over menn i form av sin seksualitet, og har alle muligheter i dagens samfunn til å forme sin skjebne. Samtidig har feminister i lang tid også demonisert maskulin oppførsel, og har stemplet menn som aggressive undertrykkere som tar for mye plass, og sier for mye.

Et samfunn der maskuline verdier dominerer, som for eksempel Russland, er samfunn det jevnt over ikke er særlig trivelig å leve i. Et samfunn der feminine verdier har hegemoni står i fare for å være ute av stand til å beskytte seg selv. Konsekvensen av politikk fullstendig basert på stereotypisk kvinnelige prioriteringer som empati og altruisme er at kvinner blir mer utsatte for overgrep og trakassering i offentligheten. I ytterste konsekvens kan den patologiske altruismen Vesten lider av lede til at kvinner mister viktige friheter i fremtiden. Balansen mellom feminine og maskuline verdier er derfor helt avgjørende for samfunnets velbefinnende.

En av årsakene til at menn generelt sett har mistet noe av det som gjorde dem til menn, er at menn i alt økende grad er fraværende i deler av barns oppvekst. Flere vokser nå opp i fedreløse hjem. Dette har, jevnt over, store konsekvenser for menn, senere i livet. Gutter som vokser opp i farløse familier viser gjennomgående negative utviklingstrekk. De har høyere risiko for å utvikle helseplager, havne i fattigdom, og bli avhengige av rus. Dette gjelder selvsagt ikke alle, men generelt er det slik.

annonse

Også skolene er blitt et kvinnevelde. Noen skoler er nærmest blottet for mannlige lærere. Gutter trenger også mannlige forbilder og innflytelse for å lære seg hvordan man er en mann. I stedet blir maskulinitet, konkurranseinnstinkt og typisk gutteaktig rastløshet i skolen avskrevet som konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet eller ADHD.

Skal norske menn være i stand til å stå opp for og forsvare sitt samfunn med alle de godene kvinnene har vært med på å bygge opp, må maskuliniteten friskmeldes. Det er ikke nødvendigvis slik at kvinner ikke bør ha plass i militæret, men alle vet at når det virkelig gjelder er det ingen tvil om hvem det er som kommer til å beskytte oss. Det er stort sett menn. Den libertarianske feministen Camille Paglia forteller om en scene hun observerte, da det i Philadelphia var et problem med kloakken som forårsaket store problemer, med kloakk flytende i gatene. Paglia gjør et viktig poeng av at menneskene som så begav seg ut i de forferdelige forholdene for å rydde opp, var menn. Det er stort sett menn som tar hånd om vår infrastruktur, som opererer kraner og bygger hus. De håndterer elektrisitet og asfalterer veier.

Det er fordi de innehar noen særegenheter som generelt gjør menn bedre egnet for fysiske konfrontasjoner og løft. Disse særegenhetene må vedlikeholdes, de må oppmuntres og styrkes, ikke undertrykkes, om våre menn skal være i stand til å forsvare nasjonen og bygge den videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon