Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) deltok i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

SV utfordrer Frp på om partiet og regjeringen vil stå opp mot EU og tørre å ta nasjonale grep for å hindre sosial dumping på norske veier.

annonse

SVs Arne Nævra viste til at Frp-leder Siv Jensen selv tok opp saken i sin tale på partiets landsmøte sist helg. I Stortingets muntlige spørretime onsdag viste SV-representanten til at EU-kommisjonen har lagt fram en revidering av regelverket for utenlandske transportører.

– Det vil i praksis bety et totalt frislipp og forverring av dagens system, både med hensyn til konkurransesituasjonen for norske sjåfører, kontrollutfordringer og sikkerhet. Det sier regjeringen og Frp at de er imot, sa Nævra.

– Kan statsråden love at Norge bruker reservasjonsretten dersom det endelige regelverket fra EU innebærer en liberalisering av dagens kabotasje-regelverk, og hvilke grep vil regjeringen gjøre nasjonalt for å stanse sosial dumping på veien våre?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viste til at han er imot endringer i kabotasje-regelverket og nå arbeider sammen med åtte-ni EU-land for å påvirke prosessen.

– Jeg har planer om å reise ned på det neste møtet i løpet av kommende måned for å sikre at det ikke blir en liberalisering av kabotasjeregelverket, sa han.

Solvik-Olsen ville derimot ikke garantere at han vil sette ned foten hvis EUs regler ikke blir endret i retning av det Norge ønsker. Han varslet at man må se på totaliteten og summen av endringene.

Kabotasje er transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser.

(©NTB)

[email protected]

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.