Gutt peker på Norgeskartet. FOTO: SCANPIX

Det har vært mye opphetet diskusjon om regjeringens forslag til å slå sammen Finnmark og Troms. Vestlendingene har heller ikke ventet med å høre fra seg. Østlendingene derimot, har hittil vært nokså treige med å komme med sine reaksjoner på forslaget om å inndele denne landsdelen i fire fylker. (Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold/Telemark).

annonse

Denne tausheten bør brytes. Her er noen reaksjoner: Forslaget om å slå sammen Hedmark og Oppland og kalle det nyet fylket for ”Innlandet”, virker historieløst. I Middelalderen var Upplandene navnet på det innenlandske Norge (Buskerud og til dels også Telemark inngår vel også i dag i det som kalles ”Innlandet” (Jeg har for øvrig aldri hørt noen kalle seg ”Innlending” , på linje med Nordlending, Sørlending og Vestlending og Trønder)

Det nye fylket burde heller kalles Oppland, med inndeling i distriktene Østoppland og Vestoppland og Mjøsdistriktet.  Krigskommissariat Oppland er administrativ inndelinger i distriktene ”Østoppland” (Elverum,),  og ”Vestoppland” (Hønefoss), men inkluderer ikke Drammensområdet. Distriktene rundt Drammen har inngått  i Krigskommissariat Buskerud.

I helsevesenet opereres det også på tvers av fylkesgrensene. Det nåværende Buskerud fylke er med andre ord ikke udelelig, og da må dette prinsippet også gjelde for andre fylker i regionen. Jeg tenker i den forbindelse ikke minst på Akershus. – Fra gammelt av ble ordet ”Upplandene” brukt om distriktene Romerike, Ringerike, Hedmark, Toten, Hadeland og dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen med Solør.

Senteret for et samlende fylke for innlandet kunne vært Eidsvoll. Eidsvoll ligger lagelig til og har sterke historiske røtter, ikke bare på grunn av det ´som skjedde i 1814, men også fordi Eidsvoll i både gammel og ny tid har gitt navn til Eidsivating lagdømme.

Drammensområdet burde la seg integreres med de nåværende fylkene Vestfold og Østfold og Follo i Akershus. Det nye fylket kunne hete Follo fylke. Asker og Bærum bør så avgjort inngå i Oslo fylke. Det kunne også gis flere grunner til at Telemark bør slås sammen med Agderfylkene.

Den største innvendingen mot forslaget om nye fylkesinndelingen for Østlandet, gjelder forslaget til en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud, kalt ”Viken”. Vi kunne spørre hva slags geografikunnskaper de har som har ment at Halden i Østfold og Hol i Hallingdalen hører naturlig sammen, – Hva er fellesnevneren for Halden, Høland, Hurdal, Høvik, Hurum, Heistadmoen, Hønefoss og Hallingdal, bortsett fra at de alle er stedsnavn på Østlandet med forbokstav H?

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.