Barn fra Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage besøkte Geitmyra matkultursenter og spiste reker og kamskjell. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Regjeringspartiene og KrF er enige om ny bemanningsnorm for barnehager. Kommunene må få til dette uten ekstra penger. – Handler om prioriteringer, ifølge Høyre.

– Kommunene har pengene, men må prioritere ressursene sine, sier første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen (H) til NTB.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Det er imidlertid ikke satt av penger i revidert statsbudsjett til å gjennomføre tiltakene. Kommunene som vil, får det til, mener Gudmundsen.

annonse

– Vi ser at flere kommuner allerede fyller kravene i bemanningsnormen fordi de har prioritert å satse på barnehage og skole. Og så ser vi kommuner som ikke oppfyller normen, og ønsker mer ressurser, men som går med flere millioner i overskudd, sier Gudmundsen.

Ikke satt av penger

Barnehageansatte og foreldre over hele landet har lenge ført et opprør mot regjeringens planlagte bemanningsnorm, og i forrige uke skrev over 100 ordførere fra Arbeiderparti-kommuner under på et opprop adressert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Der krever ordførerne fullfinansiering av den nye ordningen, og skriver at den truer målet om full barnehagedekning.

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem? spurte byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup i et intervju med Dagsavisen.

Gudmundsen mener imidlertid at endringene har vært varslet lenge, og sier finansieringen av normen er i tråd med hvordan lignende tiltak har blitt finansiert tidligere. Han sier bemanningsnormen tilsvarer det som ble foreslått i 2013 under Stoltenberg-regjeringen.

Overgangsperiode

Partiene har likevel forståelse for at det kan ta tid for barnehageeiere å tilpasse seg den nye loven. Loven trer i kraft 1. august 2018 slik som tidligere varslet, men med en overgangsperiode fram til 1. august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg de nye kravene.

Gudmundsen understreker at den nye normen er minimumsgrensen for bemanning og at den enkelte barnehageeier har ansvar for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden.

Barnehagene som ikke klarer å fylle kravene til bemanning, må i verste fall stenge driften.

– Men det finnes mulighet for unntak i særlige tilfeller, men hovedregelen er at bemanningen innføres fra 1. august 2019 sier Gudmundsen.

FAKTA:

* Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har fram til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.

* Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

* Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.

* Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.

* Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

* Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

(©NTB)

Annonser
  •  
  •  
  •  
   

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]