Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Del saken
 • 231
 •  
 •  

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.

annonse

Annonse

– Jeg er veldig glad for at komiteen kommer med flere klare anbefalinger knyttet til barn med fluktbakgrunn. Dette er en av gruppene med barn i Norge som er mest utsatt, sier barneombud Anne Lindboe.

Rapporten trekker blant annet fram bruk av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, forsvinninger fra asylmottak og barns levekår i mottak. Barnekomiteen anbefaler at barn bare skal bo i asylmottak kortest mulig tid og at myndighetene må gjøre mer for å finne barn som forsvinner fra mottak.

annonse

Annonse

Norske myndigheters behandling av enslige, mindreårige asylsøkere har vært kritisert en rekke ganger av FNs barnekomité. I rapporten som kom onsdag, gjentas kritikken.

annonse

Annonse

– Jeg vil si at utviklingen går i feil retning. Rettighetene til disse barna har blitt svekket, sier Lindboe.

Ifølge Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, forsvant det i fjor 206 barn fra norske asylmottak.

Utfordrer regjeringen

Redd Barna mener regjeringen og barneminister Linda Hofstad Helleland (H) nå må lytte til kritikken.

– Dette er tredje gangen bare i løpet av dette halvåret at Norge får kritikk av et FN-organ for sin behandling av barn som har flyktet alene til Norge. Som Menneskerettighetskomiteen og Torturkomiteen, er også Barnekomiteen bekymret for at Norge gir enslige mindreårige over 15 år et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

annonse

Annonse

Norge får også kritikk for å fengsle barn på flukt, og komiteen ber Norge sikre at barn på flukt ikke fengsles.

Alarmtelefon

Rapporten er også kritisk til hvordan barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep blir fulgt opp.

– Det er for store hull i systemet som skal beskytte og hjelpe barna som trenger det mest. Det er gjort mye godt i opptrappingsplanen mot vold mot barn, men vi er langt fra i mål sier barneombud Anne Lindboe.

Blant annet trekker rapporten fram at alarmtelefonen for barn og unge må være tilgjengelig hele døgnet for barn som trenger det.

Barnefattigdom blir også belyst i rapporten, og komiteen foreslår blant annet at barnetrygden bør økes.

FNs barnekomité består av barnerettighetseksperter fra hele verden. Ekspertene gir råd om hvordan Norge kan oppfylle FNs barnekonvensjon.

(©NTB)


Del saken
 • 231
 •  
 •  
 •  
  231
  Shares
 • 231
 •  
 •  
annonse

Les også: