Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (MIDTEN) møtte Pakistansk kulturforening i Skedsmo, 3. april 2018. Foreningen presenterte tiltak rettet mot familier med pakistansk bakgrunn. Blant temaene var hverdagsintegrering, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Alle ansatte på skoler, helsetjenester, barne- og familievern, samt NAV-kontorer har fått et fem sider langt brev underskrevet kunnskapsminister Sanner og barne- og likestillingsminister Helleland, der de ber ansatte være med på å arbeide mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Særlig nå før sommerferien. Det understrekes at det er lite Norge kan gjøre om barnet er reist ut av landet.

Er det ikke andre tiltak som ville ha vært mer effektive? Som for eksempel å nekte minoritetsgrupper innreise til land man har flyktet fra? Særlig om man tar med seg et barn dit. Og om barn alene blir sendt «hjem», burde de ikke blitt nektet å reise ut av Norge? Eller hva med lovpålagte helsesjekker, der fengsel er konsekvensen om du lemlester barnet ditt? Skulle du finne på å sende barnet ditt til et land du flyktet fra, for å gifte det bort, så foreslår jeg «hjemsendelse» av resten av den voksne familien også.

Dette er slik politikere bør jobbe. Ikke bare legge enda mer dårlig samvittighet på fotsoldater som risikerer å bli kalt rasister om man ikke har dokumenterte bevis på mistanken. Har man bevis, eller et barn som nekter å gå hjem igjen, da reagerer man selvsagt prompte. Men hva skal man gjøre ved mistanke uten bevis?

annonse

Joda, det blir gitt en mal. Det finnes minoritetsrådgivere ved 26 utvalgte skoler. Og man kan kontakte kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Men teamet gir bare råd om hvordan den unge kan kartlegges, vurdering av risiko og praktisk håndtering av saken. Vel og greit hvis du er bombesikker. Det finnes vel knapt noen som kunne hvilt med en slik sak på jobben.

Det understrekes at opplysningsplikten går foran taushetsplikten. «Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan true menneskers liv eller helse. Meldeplikten og avvergingsplikten kan dermed være utløst. Hvis personen er under 18 år skal barnevernstjenesten kontaktes. Hvis personen er over 18 skal politiet kontaktes på telefonnummer 02800, eller på nødnummer 112. Politi og barnevern kan også kontaktes for å drøfte saker anonymt.»

Meldeplikten kan være utløst, står det. Hvis hva? Uansett om en fotsoldat velger den forsiktige varianten med å drøfte saken anonymt, så vil det ikke kunne føre til noe uten at et større apparat settes i gang. Nei, man får håpe på at jentene fikk rasket med seg en teskje på vei til flyet.

Barnet kan ikke vinne i en slik situasjon. Enten mister det foreldrene og familien sin, ellers så blir det påtvunget vold, lemlestelse og tvang for livet. Et liv er ødelagt, eller i beste fall kan det starte på nytt fra ruinene. Her burde det vært satt inn enorme ressurser for barn som har «mistet» familien sin fordi de lemlestet og torturerte det. Men slik tenker ikke Norge. Man skal ha respekt for en annen kultur. Større respekt for den enn Norges eget lovverk og moralen man har i benmargen. Derfor er det nesten ingen som sitter i fengsel i Norge for å ha lemlestet barna sine. Man gjør ikke nok for å finne ut av det. Og det får ikke konsekvenser om det har skjedd.

annonse

Negativ sosial kontroll ofte er usynlig for dem som ikke har opplevd det selv. Og kanskje vet ikke barnet selv hva som venter det på reisen til «hjemlandet». Politikerne må våge å vedta tiltak som setter en stopper for torturen. De må bruke ressursene der det nytter mest. Personer som jobber med barn og unge har alltid vært lydhøre for signaler. Jeg tror ikke skrivet fra regjeringen vil gjøre noe særlig fra eller til, selv om det separat sett er et ok tiltak.

Det skrivet viser er at Norge er forandret, og at regjeringen aksepterer det på bakrommet. Det hører med til sjeldenhetene at såpass store innrømmelser av problemer i rettsstaten blir sendt rundt til alle ansatte i så mange sektorer. Men uten å være spesifikk på hva som er den egentlige kjernen til problemene som unge, særlig jenter, kan møte i sommer: Islam. Riktignok blir det henvist til at utenrikstjenesten kan gi bistand i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi, der de har spisskompetanse på sosial kontroll. Ja, hvorfor i disse byene?

Regjeringen skryter mot slutten av skrivet over flere foreslåtte tiltak for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll. Det hele koker ned til en nettside og 13 nye minoritetsrådgivere. Problemet løses ikke ved å passivt være tilstede på nett og kontor. Det er aktive tiltak som må iverksettes. Og det er ikke lærere og andre fotsoldater som skal gå rundt med byrden. Politikerne må gi politiet makt til å redde så mange skjebner som mulig.

Helst noen allerede i sommer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon