Illustrasjonsfoto: REUTERS/Bogdan Criste
annonse
annonse

Ved en barnehage i Østensjø bydel i Oslo ble det denne uken invitert til Pride-tog. I invitasjonen som ble sendt ut til foreldrene noen dager før het det:

«I år skal vi ha fokus på mangfold på sommerfesten, noe vi også kommer til å snakke med barna om i forkant av dette. Viktige temaer i den forbindelse er respekt, toleranse og likeverd. Vi skal gå i pride-tog, synge noen sanger for dere og det blir en markering (…).»

Dette avstedkom reaksjoner hos enkelte av foreldrene, og dagen før sommerfesten sendte barnehagen derfor ut det som ble kalt et «skriv ift Pride som vi skal ha på torsdag.»

annonse

Skrivet hadde tittelen «Mangfold i barnehagen».

Resett ønsker ikke å legge noen føringer på hvordan skrivet skal tolkes eller vurderes. Men vi mener skrivet har allmenn interesse fordi det gir en innføring i hvordan deler av pedagogisk stab ved norske barnehager tenker og hvilke føringer de gir til barna våre omkring spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og kjønnsroller.

I skrivet heter det eksplisitt at barnehagen ønsker å «utfordre normene i samfunnet».

annonse

Vi har snakket med styreren i barnehagen og også med avdelingsdirektør Nina Corneliussen i avdeling barn og kultur i Østensjø bydel. De sier de står helt inne for innholdet i skrivet som ble sendt til foreldrene, og de er innforstått med at Resett publiserer det. Skrivet er utarbeidet av en pedagogisk ansatt ved barnehagen.

Det hører med til historien at SV tidligere fikk med seg et enstemmig bydelsutvalg i Østensjø på et vedtak om at alle barnehageansatte skulle på kurs hos FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Dit har også personalet på denne barnehagen vært på kurs.

Resett har på eget initiativ valgt å ta bort informasjon som identifiserer hvilken barnehage i Østensjø bydel det er snakk om.

 

Mangfold i barnehagen

I forbindelse med at vi dette året har valgt å markere mangfold i barnehagen, og skal ha (Barnehagens navn)- Pride på torsdag har vi fått noen tilbakemeldinger. De fleste er positive, men vi har også fått spørsmål om begrunnelsen for dette. Og her kommer altså grunnen:

annonse

I Rammeplanen for barnehager står det: «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på».

Personalet i barnehagen var på en felles forelesning på planleggingsdagen hvor dette var tema. Det oppfordres på det sterkeste å begynne tidlig med temaer som dette, da samfunnet er i stadig forandring og utvikling.

Vi ønsker å konkretisere hvordan vi i barnehagen i samarbeid med dere skal jobbe med dette.

I dagens samfunn er det ikke lenger slik at alle lever i tradisjonelle familiekonstellasjoner med mor, far og barn. Barna kan ha to mammaer, to pappaer, de kan være adoptert, det kan være surrogati osv. I Rammeplanen står det: «Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen». Det er svært viktig at ingen barn føler seg annerledes fordi de har en familie som ikke kommer innenfor det «vanlige». Vi må snakke med barna om dette temaet, ufarliggjøre det og utfordre normene i samfunnet. Vi skal lese bøker, ha dette i samlinger og snakke med barna om dette i hverdagen. Vi har allerede en bok om Brillebjørn som har to mammaer, og skal skaffe enda mer litteratur om temaet. Vi må også tørre og snakke om hvordan et barn blir til, og at dette er annerledes i ulike familier. Hvordan snakker dere hjemme om andre familieformer eller ulike forelskelser?

Hvordan møter dere et familiemedlem som kommer hjem og har forelsket seg i en av samme kjønn? Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og femme nestekjærlighet.

Hva hadde dere gjort hvis sønnen deres kom hjem en dag og ønsket å kle seg i kjole? Eller ønsket å skifte kjønn?

I første omgang er det viktig at vi tilbyr kjønnsnøytrale leker, og alle kan leke med hva og hvordan de vil. Barna omtaler kanskje leker som «gutteleker» eller «jenteleker», eller farger som «guttefarger» og «jentefarger». Man må kunne velge det man vil uavhengig av kjønn.

Mange barn liker å kle seg ut, uten at det for dem er noe mer enn rollelek. Men for noen barn er det mer alvor. De er kanskje for små til å skjønne hva det er, men gjennom å ha hørt enkelte barn og voksne fortelle om dette, så er det i ganske tidlig barneskolealder at de skjønner at det er «noe». Hvis en gutt velger å komme i barnehagen i skjørt eller kjole er det viktig at vi på forhånd har snakket om at dette er helt greit, og at alle må gå med det de ønsker. Vi kan bl.a si: «Det kan hende man er født gutt, men at man inni seg føler seg litt som ei jente». I den forbindelse kan vi anbefale en musikkvideo som absolutt er verdt å se:

Mobbing er et sentralt tema i barnehagen, og å snakke om dette kan vi begynne tidlig med. Vi ser om enkeltbarn blir holdt utenfor, eller om det er flere i en gruppe som retter seg negativt mot noen. Dette er ofte mer synlig i skolealder, men vi kan allerede i barnehagen snakke om dette. Vi har også en Oslostandard og tiltak mot mobbing vi forholder oss til. «Homo» er et av de aller mest brukte skjellsordene i norsk skole. Ved å lære barna større forståelse for hverandre, at vi undrer oss sammen med dem over likheter og forskjeller og at alle føler seg sett og anerkjent for den de er, er vi forhåpentligvis med på å hindre at barna mobber eller erter hverandre.

Alt dette vi har nevnt her ønsker vi å synliggjøre for alle i barnehagen, både barna og dere foreldre. Derfor vil vi markere dette på sommerfesten gjennom en egen Pride-parade. Dette er noe vi står inne for, og som vi mener er veldig viktig i dag. Alle barn og familier skal føle seg inkludert, sett og verdsatt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og sosial tilhørighet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon