Oslo 20170527. Mobiltelefon blir brukt mye om sommeren, helst med solbriller. Modellklarert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet avlyttet færre personer i 2017 enn året før. Antallet avlyttede falt fra 316 personer i 2016 til 253 i fjor.

annonse

Det kommer fram i årsmeldingen fra Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

De 253 personene fordelte seg på 160 saker, som er 25 saker flere enn året før. Til sammen ble 761 mobiltelefoner og 10 fasttelefoner avlyttet.

Begrepet kommunikasjonskontroll brukes i straffeprosessloven om avlytting og annen kontroll med kommunikasjonsanlegg. Et «kommunikasjonsanlegg» kan være for eksempel en fasttelefon, mobiltelefon eller en bredbåndsruter.

Politimestrene har innrapportert at bruk av kommunikasjonskontroll i drøyt 42 prosent av sakene i 2017 har gitt resultater i form av pågripelser, beslag og/eller informasjon av bevis- og/eller etterforskningsmessig verdi. Dette er på nivå med tidligere års rapportering, opplyser kontrollutvalget.

I tillegg ble det brukt romavlytting i 14 saker med totalt 24 mistenkte. Av de 761 mobiltelefonene som var underlagt kommunikasjonskontroll i 2017, ble det for 712 foretatt avlytting og for 49 innhentet trafikkdata og lokaliseringsdata.

Litt over halvparten av sakene gjaldt etterforskning av narkotikakriminalitet.

Kommunikasjonskontroll ble også benyttet i etterforskning av blant annet drap, drapsforsøk, avverging av drap, grov kroppsskade med dødsfølge, mishandling i nære relasjoner, brannstiftelser, grove ran, voldtekter, seksuell omgang med barn, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, menneskehandel, grov korrupsjon og grove tyverier som ledd i organisert kriminalitet.

(©NTB)

[email protected]

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.