Etterforskningen av Lime-kjeden startet i 2014. Dommen faller fredag 22. juni 2018. Her fra en stengt Lime-butikk på Tøyen i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse
annonse

I 2014 rullet politiet opp omfattende kriminalitet rundt butikkjeden Lime. Over fire år etter blir dommen forkynt i Oslo tingrett fredag 22. juni.

Det har gått halvannet år siden påstandene ble lagt ned, og to et halvt år siden rettssaken startet i tingretten.

Saken er en av de mest omfattende norsk politi og skattemyndigheter noen gang har etterforsket. Den er også ganske unik, både i omfang og innhold. Bare tiltalen mot de 13 som får sin dom fredag, er på nær 60 sider.

annonse

Ifølge tiltalen går forholdene som nå skal pådømmes, helt tilbake til 2010, men det var altså først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Saken omhandler menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Ti pakistanere ble hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks ansatte arbeidet ifølge tiltalen skyhøyt over grensen for overtid som er lovlig i Norge.

Enormt sakskompleks

Hele fredagen er satt av til tingrettsdommer Yngvild Thues opplesning av dommen som det altså har tatt halvannet år å skrive.

Lime-saken er omtalt som norgeshistoriens største menneskehandel-sak, men er også blitt kjent for å ha strukket svært langt ut i tid, noe både aktorat og rett er blitt kritisert for. Aktor, statsadvokat Geir Evanger, har forsvart tidsbruken.

annonse

– Samlet tidsbruk fram til dom i tingretten er tre år og 10 måneder. Det kan forsvares i en så stor, kompleks og alvorlig sak, sier Evanger til NTB.

Ifølge bistandsadvokat Else McClimans har tidsbruken avdekket flere andre straffesaker.

– Lime-saken er en viktig del av et større kompleks av saker som er blitt pådømt i retten de siste tre årene. Det er avdekket sammenhenger mellom arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet på en måte som vi ikke tidligere har sett i Norge, sier hun til NTB.

For omfattende

Advokatfirmaet Elden forsvarer fire av de tiltalte i saken. I etterkant av prosessen i tingretten håper advokat John Christian Elden selv at det ikke blir flere saker som er så omfattende som Lime-saken.

– Jeg tror og håper at både påtalemyndigheten og domstolene har lært noe av dette, og ikke forsøker å presse gjennom så sammensatte saker mot så mange tiltalte i samme hovedforhandling en gang til, sier Elden til NTB.

annonse

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch har stilt spørsmål ved omfanget.

– Lime-saken synes å være i ytterkant av hva som er praktisk mulig, med 13 tiltalte, 26 forsvarere, samt bistandsadvokater og aktorat. 50 tjenestemenn etterforsket saken i ett år, sa Busch i forbindelse med et møte i Advokatforeningen i mai ifølge Rett24.

– Vi kan ikke ha saker som tar ett år i retten og halvannet år til domsskriving. Da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe om hvor vi står både som rettsstat og kulturnasjon, sa riksadvokaten.

Fakta om Lime-saken:

* Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

* Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandel-sak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere.

* 13 personer er tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016.

* Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.

annonse

* Ti pakistanere er hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte skal ifølge tiltalen ha arbeidet 3.016 overtidstimer i året. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.

* Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (41). De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten har bedt om 13 års fengsel for Hussain.

* Saken skulle vært avsluttet innen sommerferien 2016, men ble av flere årsaker seks måneder forsinket. Først 21. november samme år ble påstander lagt ned. Siden da har tingrettsdommer Yngvild Thue skrevet på dommen.

* Dom faller fredag 22. juni i Oslo tingrett. Hele dagen er satt av til opplesning av dommen.

(©NTB)

[email protected]

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon