Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Ifølge en rapport fra Stockholm Center for Freedom driver tyrkiske myndigheter etterretningsvirksomhet i en rekke europeiske land, inkludert i Norge. Ifølge rapporten har regimet eskalert sin aktivitet her i landet, og bruker norske myndighetsinstitusjoner og NGOer, for å ramme kritikere av det tyrkiske regimet bosatte i Norge.

Særlig medlemmer av den sterkt regimekritiske Gülen-bevegelsen er utsatte. President Erdogan spesifiserte i 2016 at medlemmer av bevegelsen ikke vil være trygge i noe land, men lover også at alle regimekritikere i utlandet skal «jages til de får det de fortjener».

– Vi vil aldri la de som flyktet utenlands slippe unna. Vi vil jage dem til de blir straffet slik de fortjener. De som forrådte Tyrkia og den tyrkiske nasjon vil ikke være komfortable for resten av sine liv, hverken i Tyrkia eller utenlands, sa Erdogan i en tale i 2017.

SCF understreker at ingen i Norge er blitt utsatt for fysiske angrep som kan spores tilbake til tyrkisk intervensjon. Dette kan ha sammenheng med norske myndighetenes tydelige politikk på området, og klare støtte til den sårbare Erdogan-kritiske Gülen-bevegelsen.

Flere islamske organisasjoner i Norge, med forbindelses til den tyrkiske religiøse myndigheten Diyanet, er innblandede i ulovlig profilering av tyrkiske regimekritikere. Yusuf Yüksel, generalsekretæren i den Tyrkisk-Islamske Union i Oslo, har offentlig påkalt spionasje på Gülen-bevegelsens medlemmer. Flere eksempler listes i rapporten fra SCF.

Også våre naboland er rammede
Tyrkisk diplomati skal også være innblandet, og ambassade- og konsulatvesenet brukes over hele verden for å overvåke og kartlegge eksiltyrkere. Personalet ved Tyrkias ambassade i Oslo har ifølge rapporten fra SCF behandlet medlemmer av Gülen-bevegelsen som terrorister. Flere rapporter indikerer at det er blitt utført profilering, trakassering og trusler mot tyrkere i Norge som anses være kritiske til regimet i Ankara.

Svenske myndigheter ser imidlertid ikke ut til å anse trusselen fra Tyrkia som mer alvorlig enn trusselen fra for eksempel Russland.

Klas Friberg, som leder svenske Säkerhetspolisen har advart mot at tre land bedriver etterretningsvirksomhet i Sverige: Russland, Kina og Iran. I en artikkel i Ledarsidorna kritiseres imidlertid Friberg for å ignorere det mest åpenbare, nemlig Tyrkia og Erdogan-regimet.

Det danske sikkerhetspolitiet PET fikk opplysninger om at Tyrkia planla mord på opposisjonelle i Danmark. Fra før er det kjent at Tyrkias regjering har et nettverk av informanter i Tyskland, og resultatet er at mange med tyrkisk bakgrunn er redde for å gi uttrykk for sine meninger, av frykt for eventuelle konsekvenser, ikke minst for slektningene i hjemlandet.

Forbindelser til Al-Qaida
Ifølge Ledarsidorna bedriver Erdogan-regimet kartlegging av annerledestenkende i Sverige. Ni moskeer har imamer som er utsendte og betalte av den tyrkiske staten. En del av deres oppdrag er, som i Norge. å rapportere regimekritikere tilbake til Ankara. Regimet er det Muslimske Brorskapets fremste samarbeidspartner i Europa.

I det tyrkiske miljøet i Sverige finnes individer som står regimet svært nære. Blant dem er Ilhan Sentürk og Barbados Leylani. Sentürk leder den tyrkiske ekstremistorganisasjonen De grå ulvene i Sverige. Leylani skal ha kommet med truende uttalelser under en demonstrasjon i det sentrale Stockholm. «Død over de armenske hundene», uttalte han den gangen.

Den svenske sosialdemokraten Ulf Bjereld har også hatt en relasjon til en organisasjon kalt IHH. Det ble konstatert i 2006 at IHH opprettholdte kontakt med Al-Qaida, og de anses være forbundet med Hamas og det Muslimske Brorskapet.

Erdogans innflytelse merkes i svenske utenforskapsområder, ved hjelp av tyrkiske foreninger og moskeer. Dessuten benytter regimet seg av de strenge tyrkiske statsborgerskapslovene, og bruker dem for å presse eksiltyrkere med potensielle represalier for deres pårørende som befinner seg i Tyrkia. Ifølge Ledarsidorna har denne metoden fungert godt i Sverige.

Tyrkiskættede Mehmet Kaplan fra Miljöpartiet satt i perioden 2010 til 2014 i både justis- og utenrikskomitéene i den svenske Riksdagen, og bidro til å blokkere alle forsøk på å skjerpe terrorlovene, noe som blant andre hadde rammet det Muslimske Brorskapet.

Erdogans AKP og Brorskapet har bygget opp kapasitet i det svenske sivilsamfunnet, som har kunnet sette en stopper for lovgivning som kunne komme i konflikt med Erdogans eller Brorskapets agenda.

– Erdogan er maktsyk
Resett har snakket med en tyrker bosatt i Norge, som anonymiseres av hensyn til vedkommendes sikkerhet. Ifølge denne personen mangler Erdogan skrupler.

– Han er korrupt og maktsyk. Jeg er redd for at dette vil kunne resultere i mye konflikt mellom Vesten og Tyrkia.

Tyrkere bosatt utenlands kan i en del tilfeller ikke reise tilbake til Tyrkia, om de er kritiske til regimet eller har forbindelser til Gülen-bevegelsen eller det kurdisk-nasjonalistiske PKK.

– Dersom du er tyrker eller kurder og bor i utlandet, om du har gått på en norsk skole tilknyttet Gülen-nettverket, om du har vært aktiv og skrevet mot Erdogan enten du er medlem Gülen eller i PKK, så vil det få konsekvenser. Spesielt om du reiser til Tyrkia. Mange lar derfor være.

Resett har søkt PST for en kommentar, uten å lykkes foreløpig.