Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide fulgte pressekonferansen med statsminister Erna Solberg og USAs president Donald Trump i Det hvite hus i Washington, 10. januar 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Etter å ha jobbet med amerikanere i snart førti år og bodd i USA i mange år, så er det ikke fritt for at amerikansk politikk og dagligliv interesserer en hjemvendt nordmann.  Vi er, enten vi liker det eller ikke, knyttet til USA med så mange bånd at det vil være adskillig vanskeligere å skille oss ad, enn hva f.eks kommunistene i partiene Rødt og SV tror og håper på.

annonse

Andre verdenskrig

Etter den andre verdenskrig oppstod det et sikkerhetspolitisk vakuum i Europa som det kommunistisk styrte Sovjet hadde ambisjoner om å fylle. Så lenge de forskjellige politiske fraksjonene hadde en felles fiende i nazismen fungerte samarbeidet noenlunde, men så snart freden senket seg ble det klart at seierherrene stod langt fra hverandre politisk. Den engelske statsministeren Winston Churchill var den første til å beskrive skillet mellom øst og vest som et jernteppe. Beskrivelsen skulle følge oss helt frem til 1991 da Sovjetunionen kollapset.

I det store og hele var det behovet for økonomisk hjelp til gjenoppbyggingen av Norge og resten av Europa som gjennom Marshallplanen gjorde at nasjonene til slutt «valgte den vestlige side» i valget av sikkerhetspolitisk og militær samarbeidspartner. Resultat ble som vi vet NATO.

Innvandring til USA

Nå er det slik at begge USA-haterne Bjørnar Moxnes (R) og Audun Lysbakken (SV), deres barn og sannsynligvis begges foreldre, har levd i fredsnasjonen Norge uten å ha opplevd verken invasjon eller krig. Årsaken til, og garantisten for dette er kort og godt USA, enten de liker det eller ei.

Under mine opphold i USA har det ofte undret meg hvordan det offisielle USA klarer å hanskes med så mange mennesker fra så mange forskjellige nasjonaliteter. I denne gedigne smeltedigelen av folk går hjulet faktisk rundt. Sakte, men det går rundt. Ingen annen nasjon har en så blandet befolkning som USA. Fortsatt fortsetter folk å strømme til landet. Bare siden 2009 og fram til 2015 har befolkningstallet steget med 21 millioner innbyggere. Tygg på tallet! Det er fler enn 4 ganger antallet norske innbyggere. På bare 6 år!

En må lure på hva det er disse hordene av nye amerikanere har sett som ikke herrene Moxnes og Lysbakken og deres like ser. De kan umulig hige etter det kommunistland har å tilby. I så fall er USA et dårlig valg.

Det er lett for oss andre å begripe at ingen vil bo i sentralstyrte kommunistiske diktaturer hvor det frie ord er forbudt, hvor folk dør pga mat- og medisinmangel. Et lysende eksempel på dette er Venezuela hvor Lysbakkens SV-politikk er testet ut i praksis. På under to tiår har kommunistpresidentene Chaves og Maduro kjørt et oljerikt demokratisk land rett i grøfta.

Norge og USA

Heldigvis er båndene mellom Norge og USA sterke. Det gjelder alt fra familiebånd til sikkerhetspolitikk. En skal ikke underslå det faktum at der bor omtrent like mange av etnisk norsk herkomst i USA som i Norge. Over 3,5 millioner amerikanere beskrev seg selv som norsk-amerikansk i første ledd og over 0,5 millioner i andre ledd under en såkalt census som amerikanske myndigheter nylig gjennomførte. Og det vi «norske» nordmenn skal vite er at disse norskamerikanerne vil virkelig sloss for Norges saker hvis og når der er uoverensstemmelser mellom det offisielle Norge og USA. Det har vi blant annet sett når norske sosialistadministrasjoner har blitt møtt med en kald skulder i Washington. Da har våre amerikanske familiemedlemmer vært gode å ha.

Norske USA-hatere

Det er ikke godt for alle å forstå hvorfor de norske kommunistsympatisørene har så mye imot USA. Det er lettere å forstå at en striglet og stilig kledd kommunistleder Moxnes har større appell til unge velgere enn den eldre Erling Folkvord som presenterer politikken sin i en makkolignende singlet på TV. Hvis en skal tro den siste tids meningsmålinger er det forunderlig at unge velgere, som har vokst opp i USA-garantert fred i tillegg til å ha gode utdanningsmuligheter og sosial trygghet, i naiv blindhet vil velge inn forkledde kommunister til å styre dem. Men som Winston Churchill så treffende sa; den som ikke tenker sosialistisk når en er ung, har ikke hjerte. Og den som ikke er konservativ som voksen, har ikke hjerne.

La oss håpe norske ungdommer viser Churchill annerledes!

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.