Illustrasjonsbilde. Foto: Jerry Lampen/ REUTERS
annonse
annonse

Fransk politi har nylig arrestert ti personer for terrorplaner mot muslimer. Selv om dette angrepet ble avverget, er det ikke lenge siden at en anti-muslimsk terrorist lyktes med et angrep i London. Det finnes videre flere nylige eksempler på individer eller grupper som har utført terror, eller som har blitt arrestert for å planlegge terror mot muslimer i Europa. Flere og flere på ytre høyre snakker nå også åpenlyst om en kommende krig mot islam. Vestens politikere er sjokkerte over utviklingen.

En slik utvikling burde dog ikke komme som noen overraskelse for noen som helst. Fremveksten av reaksjonær høyreekstremistisk terror og ytterliggående grupper som ønsker borgerkrig har ligget i kortene i mange år – som en motreaksjon mot økende oppslutning rundt islamistisk ideologi og intensifieringen av islamistisk terror i vesten. Alt tyder på at disse strømningene i samfunnet kommer til å bli sterkere i tiden fremover.

Over hele Vest-Europa har islamist-miljøene vokst seg enorme bare i løpet av det siste tiåret. Kontinentet huser titusenvis av potensielt voldelige radikaliserte islamister, inkludert rundt 25000 i Storbritannia, i hvert fall 17000 i Frankrike og minst 2000 i Sverige. En slik utvikling skaper naturligvis store bekymringer blant Europas borgere, og det er per dags dato ingen etablerte europeiske politikere som har noen konkrete løsninger på hvordan tallene kan reduseres på sikt.

annonse

I takt med at jihadist-miljøene styrker seg, blir høyreekstreme ideologier og tankegods mer attraktive. Mer spesifikt, høyreekstreme miljøer som er villige til å bruke vold for å oppnå sine politiske mål vokser stadig som følge av en rask økende oppslutning rundt islamistisk ideologi og veksten av jihad-relatert terrorisme. Den onde sirkelen blir deretter komplett: Mer høyreekstrem terror mot uskyldige muslimer gjør det lettere for islamistiske miljøer å rettferdiggjøre fortsettelsen av sin terror-jihad mot Vesten.

På denne måten vil hvert eneste terrorangrep – islamistisk eller høyreekstremt – gjøre motpartens argument sterkere og samfunnet mer polarisert. En ekte ond sirkel som det vil bli ekstremt vanskelig å bryte. En slik utvikling er naturligvis urovekkende og kan på sikt komme til å få enorme konsekvenser for Europas liberale og åpne samfunn.

Gitt at islamistisk og høyreekstrem ideologi i takt vokser seg sterkere, må myndighetene ta grep ikke bare for å avverge flere terrorangrep, men også for å hindre ekstrem polarisering i europeiske samfunn. Den letteste politiske gjennomførbare løsningen vil være å styrke sikkerhetstjenestene – både i form av operasjonell kapasitet og større fullmakter. Således vil resultatet bli en mye mer intens overvåkning av Europas befolkninger for å avverge fremtidige terrorangrep.

annonse

Siden mange av disse potensielle terroristene har dukket opp fra ingenting helt under radaren til europeiske sikkerhetstjenester, vil dette i prinsippet bety at listen for å overvåke den generelle befolkningen på sikt må senkes kraftig for å oppnå ønsket resultat. En slik overvåkningsmaskin kan senere bli misbrukt til andre politiske formål enn å bekjempe terrorisme. Er dette virkelig noe Europas liberale og åpne samfunn ønsker?

For å motvirke denne trenden og beskytte det liberale samfunn mot intoleransens fremvekst, må to ting gjøres. Den jevne tilstrømningen til Europa av anti-vestlige, intolerante og hatefulle islamister må reduseres kraftig for å hindre at disse miljøene vokser seg sterkere ved hjelp av eksterne (utenlandske) kilder. Europas asyl- og innvandringslover må derfor per definisjon reformeres.

Europas stater har allerede nok med sine egne interne islamister. For å bekjempe denne gruppen, kan ikke Europas ledere lenger godta at hatefull og ekstremistisk islamistisk intoleranse mot ikke-islamske levemåter og (liberale) holdninger prekes åpenlyst i moskéer kontinentet rundt. Det finnes allerede hatlover i våre lovverk som kan anvendes for å straffe slik adferd – det handler bare om politisk vilje til å håndheve loven.

For tilhengere av det liberale samfunn er tiden knapp og innsatsene høye. Kampen mot intoleransen må tas før det er for sent og det liberale samfunn kollapser under sin egen vekt. Noen ganger behøves det faktisk illiberale løsninger for å beskytte liberale tankegods og det åpne (tolerante) samfunn. Den legendariske britisk-østerrikske filosofen og vitenskapsteoretikeren, Karl Popper, forklarer det best:

«Ubegrenset toleranse vil lede til at toleransen forsvinner. Dersom vi er uinnskrenket tolerante, selv mot dem som er intolerante, dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem.»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon