Illustrasjonsbilde. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Del saken
  •  
  •  
  •  

1.360 nye lærere må være på plass til skolestart for å oppfylle den nye lærernormen. Utdanningsforbundet frykter at mange kommuner er sent ute med å rekruttere.

annonse

Annonse

Idet skoleklokka ringer inn igjen i midten av august, trer også den nye minstenormen for lærertetthet i kraft. Det betyr at det maks skal være 16 elever per lærer fra .1-4. klasse og maks 21 elever per lærer fra 5.–10 klasse.

For å klare det må landets grunnskoler skaffe 1.360 nye lærerårsverk, ifølge en oversikt fra Kunnskapsdepartementet i mai. Når normen skjerpes ytterligere høsten 2019, må enda 1.000 lærere ansettes.

annonse

Annonse

Hvordan det går med rekrutteringen, snaue to måneder før skolestart, har imidlertid ingen sentrale instanser, som Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller KS, oversikt over, får NTB opplyst.

annonse

Annonse

Stikkprøver Utdanningsforbundet har gjort i et titall kommuner, viser imidlertid store variasjoner i hvor aktivt kommunene jobber med rekrutteringen, noe som bekymrer forbundet.

Sitter på gjerdet
– Noen kommuner kom i gang allerede i vinter og har nå greid å ansette det antall kvalifiserte lærere de trenger for å oppfylle normen, mens andre har ventet svært lenge, og det er fremdeles usikkert om de er kommet i gang. Her vil det nok bli svært krevende å skaffe seg kvalifiserte lærere, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NTB.

Totalt må 130 av landets 426 kommuner skaffe nye lærere for å oppfylle normen. Blant landets største kommuner melder blant annet Bergen, Drammen, Bærum og Asker at de har rekruttert nok lærere. I Oslo er det fremdeles 77 ubesatte undervisningsstillinger fra 1. august, men mange er «i prosess» og ventes å være landet innen skolestart, får NTB opplyst.

I en rekke andre kommuner sliter Utdanningsforbundets tillitsvalgte med å få ut informasjon om hvordan rekrutteringen går. Blant dem er Stavanger som må rekruttere 54,7 lærerårsverk.

annonse

Annonse

– Burde ha vært på plass
– Vi mener Stavanger har vært litt for sent ute med å rekruttere og dermed vil slite med å få tak i de beste lærerne. Vi synes dette burde ha vært på plass nå før ferien, sier leder for Utdanningsforbundet i Stavanger, Inger Grødem Haraldsen.

Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, skriver i en sms til NTB at ansettelser og bemanning er delegert til hver enkelt skole.

– Vi har ennå ikke innhentet oversikt over status per skole, og erfaringsmessig er dette noe skolene arbeider med fram til tett oppunder skoleferien. Vi er ikke seinere ute med disse prosessene enn tidligere år, skriver Pedersen.

Ber KS ta ansvar
Steffen Handal mener kommunenes interesseorganisasjon KS bør gå inn og være aktiv pådriver for kommunene som ligger dårlig an med rekrutteringen.

– Nå er det bestemt at vi skal ha en lærernorm og pengene er kommet. Regjeringen har levert. Nå må kommunene levere. Det er ingen grunn i verden til å vente og se, sier Handal.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, sier KS er en støttespiller på de områdene hvor det er enighet om at KS kan tilføre kommunene merverdi.

– Når Handal etterlyser KS i en slags «pådriver»-rolle for nyrekruttering i de områdene som har størst behov for flere nye lærere, kan man lett oppfatte at han er bekymret for at disse kommunene ikke vil gjøre jobben sin. For vår del er det ingen grunn til å tro at storkommunene har behov for noen pådrivere for å finne ut av sitt eget rekrutteringsbehov eller hvordan det skal fylles, sier Eide i en kommentar.

(©NTB)

[email protected]


Del saken
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
annonse

Les også: