Muslimske kirurger bør ikke operere mens de faster, mener AfD. Foto: REUTERS/Michael Buholzer

Forrige måned ble den muslimske fastemåneden Ramadan avsluttet. Får det tyske partiet Alternativ for Tyskland viljen sin blir dette det siste året muslimske leger opererer pasienter mens de faster, og siste året muslimske yrkessjåfører kjører biler i fastemåneden. Ramadan er en god tid for muslimske arbeidere til å ta ut årets ferie, mener partiets riksdagsmedlem Matin Sichert. Han krever et forbud mot aktiviteter for muslimske leger og sjåfører, hvis de faster under Ramadan.

Arbeidsgivere som ikke har mulighet til å dele muslimer i natt- og morgenskift i løpet av den islamske fasten, bør få muligheten til å «sende dem til en del av deres årlige ferie i løpet av Ramadan», sier Sichert til Rheinische Post. Han er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen i riksdagen, den tyske nasjonalforsamlingen, og representerer Bayern. «Hvorfor skal kollegaer av muslimer lide fordi deres ytelse i Ramadan er begrenset, og hvilke pasienter ønsker å bli operert av en kirurg som ikke har drukket vann på rundt tolv timer», spør han.

Venstrepartiet nestleder i Riksdagen, der Linken, Susanne Ferschl, har avvist Sicherts krav. Hun hevder at forslaget bygger på islamofobiske stereotyper og at Alternativ for Tyskland krever et rasistisk lovverk. Hun mener det er et billig forsøk på å dele arbeidsstyrker, som ikke vil fungere, skriver Rheinische Post.