Illustrasjonsfoto: Shutterstock/ Janossy Gergely

Med undertittelen «Søkelys på norsk fremmedpolitikk» forfattet Kaare Ruud oss allerede i 1987 et 30 siders innbundet hefte til opplysning og advarsel. En leser med kontakt med «Folkebevegelsen mot innvandring» sendte meg dette, og takk for det. Våre politikere har i mellomtiden kjørt helt upåaktet på, i en slags mer en 30 års transe av pretendert godhet. Med riksmediene på lag har de underkjent Ruuds tidsriktige analyse og relevante argumenter; det ser vi nå med all tydelighet. Og ingen av dem skammer seg heller…

annonse

Forfatteren hadde lang erfaring med multietniske samfunn fra sitt arbeid for flere FN-organisasjoner. Han presenterte Norges etniske fremtid som et klart nasjonalt valg – ikke en uungåelig multikulturell ublid skjebne… «Folkevandringenes tid må være forbi» sa han, og tilføyde, «dette i hele menneskehetens og naturens interesse» samt,og min tilføyelse: for vår gamle egalitære norskhets skyld.

Som siste nytt, før heftet innholdsmessig ble avsluttet 15/3/87, uttalte direktøren for Statens flyktningesekretariat at antall asylsøkere og kvoteflyktninger var antatt å nå 9/11,000 det året, noe som sammen med ordinær kollektiv innvandring tilsa et folkevandrings–overskudd som klart oversteg vårt fødeselsoverskudd. Den ubønnhørlige demografiske «trusselen» må ha ligget Ruud sterkt på hjertet, for han avsluttet seg slik: «Nå haster det som aldri før å gjøre noe». Men etter utrolige 30 år er vi stadig i utforbakke….

Heftet viser at kollektiv innvandring (folkeinnvandring, av mange nå benevnt som invasjon, min tilføyelse) begynte for alvor på 1970 tallet. Siden har det bare blitt mer prekært og Norge er nå i ferd med å miste selve seg selv. Som nasjonalstat er vi i oppløsning, en villet EU politikk.  Erna Solberg er slik utilgivelig forfeilet, på lag med globalistene (fordelsfolkene) samt sosialistene. I denne sammenheng mangler hun folkelig legitimitet og mister velger-troverdighet ved ikke tydelig å ville forklare seg. Hvem arbeider hun egentlig for? Ikke det norske folkeflertallet.

De langsiktige konsekvensene av Aps og nå Ernas neglisjerende politikk er begynt å vise seg, om enn ikke like langt kommet som i Sverige. Høyre ligner stadig mer på sistnevntes daffe Moderatarne. Alt mens riksmediene både der og her forsøker å legge lokk på sannheten, av redsel mest for å bli gjennomskuet. Den sosiale kvaliteten som Skandinavia tradisjonelt har vært kjent for er alvorlig svekket, bortsett fra i utkantstrøkene hvor de arbeids-uvillige nyankomne knapt vil bo. De klumper seg sammen og vil ikke bli integrerte, selve forutsetningen for Støres «norske» gjestfrihet. Hans store lykkelige nye Vi er ren utopi og var mest for å skaffe venstresiden nye velgere, en kynisk politikk fortsatt helt fra Gro Harlem Brundtlands tid. Våre tradisjonelle lavtlønnede arbeidere er taperne. Når LOs ledere ikke vil se det er det fordi også de kun tenker på seg selv.

Nei, reis dere alle gode nordmenn, all innvandring må bom stoppes; vi vil ha politikere som arbeider for oss, ikke egen eller andres skjulte makt. Vi vil ha et reelt folkedemokrati etter modellen Sveits med bindende folkeavstemninger mht alle nasjonalt viktige spørsmål. Det er folket som i sum skal bestemme, ikke omvendt – oss underlagt arrogante karriere – og makt–politikere som tilsidesetter oss for egen agenda. At riksmediene er på lag med Erna i innvandringsspørsmålet bare beviser henne feil. Hun synes uforklarlig å etterape Angela Merkels uforstandighet. EU er forøvrig tyskernes ny–kaprede  lebensraumn, et hjemmemarked for deres mektige eksport industrier.

Den norske befolkningen er sterkt indoktrinert og den skjulte utenomparlamentariske makten gjør all forandring vanskelig uten masse-mønstring, dvs en ny folkebevegelse. Til høsten tror jeg at det er mulig etter at Angela Merkel og det tysk-dirigerte EU er raknet, og etter at Sverige har fått nok av innvandringens nedside, dvs dens stadig økende kriminalitet, gjennom ustyrlige gjenger som plyndrer og voldtar – alt annet enn arbeidssom, lovlydig oppførsel. Det er virkelig mye verre enn du tror, når feige konforme nordmenn knapt tør melde fra…De nye «nordmenn» tillates å snylte grovt på staten, og derved på oss andre. Demografisk går det «åt helvete med folk-hemmet» som de sier på svensk. Hvor enfoldige kan vi bli?

Det nesten merkeligste er kirkens ledere. Jeg hørte biskopenes «teori» var, med islams ankomst ville det generelt bli mer fokus på religion, og slik «dryppe på klokkeren». Nei, glem det, bare mer islam. Fordi, i den store sammenheng, er dialog–linjen naiv og nytteløs. Tenk om biskopene heller kunne holdt seg til forkynnelse og evangeliet og reddet sine sognebarn samt annet som reddes kan. Med skitten politikk overlatt til andre. Biskopene synes uten respekt hverken foross selv, vår etterslekt eller vårt dyrebare fedreland. Slik fortsetter de Aps avkristnings-ferd og mer til.

Med riksmediene er det verste, at de savner respekt for fakta. Det ser vi på begge sider av Atlanteren. Fake News kaller Trump det; og for det meste har han rett. Men akkurat det får venstresiden til å gå ennå mer opp i rabiat fistel. Men jo mer de bråker dess hardere faller de i sin uregjerlige fanatisme. Det påståtte farlige ytterste høyre er kun  selvforsvar, når vi andre sloss for fedrelandet, og oss ikke underlagt et udemokratisk EU og fremmede. Kampen står nå mellom de nasjonal–konservative og de utopiske globalistene, sistnevnte benevnt også som anti–nasjonalister, uten tanke på etterslekten, egoistisk kun seg selv.

Dette politisk totalt uansvarlig kan ikke fortsette. Med ledere som Erna og Jonas, begge like globalstiske, representerer de en grov og evig tilsidesettelse av det norske folkets interesser.

 

 

 

 

 

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.