Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Den verste tørkesommeren siden 1947 har rammet bønder over hele Sør-Norge. Tørken har blant annet ført til fôrmangel, særlig for storfebøndene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) åpner for å reforhandle jordbruksoppgjøret, men bare dersom det kommer et felles initiativ fra hele jordbruket.

Foreløpig er det kun Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har kommet med et slikt initiativ, sier statsråden til NTB.

– Jeg er skeptisk til å reforhandle jordbruksoppgjøret, men jeg skal ikke stenge døra helt hvis et samlet jordbruk tar til orde for det, sier Dale.

annonse

Han understreker at rammen i jordbruksoppgjøret i så fall ligger fast.

– En reforhandling vil medføre at vi må omprioritere på en måte som kan gi noe større uforutsigbarhet for landbruket. Vi må hente penger fra et område for å gi til et annet, sier landbruksministeren.

Bondelaget avventer

Bondelaget stiller seg foreløpig avventende til å be om reforhandling av jordbruksoppgjøret.

annonse

– Mange bønder står nå i en tøff situasjon, og må ta vanskelige beslutninger. Vi må ha en mer avklart situasjon før vi tar stilling til en reforhandling, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Avtalen er vedtatt av Stortinget, og legger føringer for virkemidlene i jordbruket. Reforhandlinger er sjelden, men det skjedde i 2009 grunnet høye internasjonale gjødselpriser.

– Det er for tidlig til å ta stilling til spørsmål om reforhandling av jordbruksavtalen 2018. Jordbruket er tjent med å gi seg selv tid til å se hvordan tørken i Sør-Norge utvikler seg, og samle informasjon. Per nå er det ikke aktuelt å åpne jordbruksavtalen for ny forhandling, sier Bartnes.

– Lite gjennomtenkt

Den verste tørkesommeren siden 1947 har rammet bønder over hele Sør-Norge. Tørken har ført til fôrmangel, særlig for storfebøndene, og flere dyr leveres til slakt.

Bonde- og Småbrukarlagets leder Merete Furuberg sa mandag til Dagsavisen at det kunne bli aktuelt å reforhandle deler av jordbruksoppgjøret som følge av krisen, uten å gå nærmere inn på hvilken del av det hun mener må diskuteres. Samtidig foreslo hun full stans i importen av kjøtt en periode.

Dale fnyser av forslaget, og sier det er fullstendig uaktuelt med full importstans.

– Det er et håpløst forslag. Det er handelen med omverdenen som nå gjør at tørkens konsekvenser for norske bønder ikke blir større enn de er. Det å skulle svare på en slik situasjon med å stenge handelspartnerne våre ute virker lite gjennomtenkt. Det kan ramme norske bønder knallhardt, sier statsråden.

Åpen dør

Landbruksdepartementet har allerede innført nulltoll på import av høy og halm for å bøte på fôrkrisen. I tillegg har de bedt Landbruksdirektoratet gi beskjed til fylkesmenn og kommuner rundt om i landet om at erstatningssøknader etter klimabetinget avlingsskade skal prioriteres.

annonse

– Det viktigste er at bønder som nå må høste kornavlinga, ikke taper økonomisk på det. Så er vi hele tiden åpne for å vurdere andre tiltak hvis ting skulle endre seg ytterligere til det verre, sier Dale.

– Men det foreligger foreløpig ingen konkrete forslag fra et samlet jordbruk nå som vil endre på den faktiske situasjonen vi er i. Det er bare regn som kan få i gang veksten, så må vi bare prøve å få størst mulig avling og høste der vi kan, sier landbruksministeren.

NTB-Andreas Løf
(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon