Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Strafferammen for å foreta en seksuell handling med et barn under 16 år er fengsel inntil tre år. Har gjerningspersonen forledet et barn til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, er strafferammen fengsel inntil ett år. Dette medfører at foreldelsesfristen for disse forhold er fem og to år. Straffansvaret for seksuell handling mot for eksempel barn i seks til ti-årsalderen, vil dermed foreldes allerede når fornærmede kommer i 11 til 15-årsalderen. Nå vil departementet endre loven. Og får støtte fra Landsforeningen for Voldsofre som helst ser at samtlige foreldelsesfrister fjernes for volds- og seksualforbrytelser.

Dersom fornærmede er mellom 14 og 16 år vil også de alvorlige seksuelle handlingene være foreldet etter fem år. Straffansvaret vil altså kunne være foreldet allerede få år etter at fornærmede fyller 18 år, slår Justisdepartementet fast i et høringsnotat.

Problemet med den lave foreldelsesfristen oppstod da den nye straffeloven ble vedtatt. For forbrytelser med strafferamme på fem år eller mindre er foreldelsesfristen på fem år. Strafferammen for den aktuelle paragrafen ble redusert fra seks år til fem år, fordi enkelte av de kriminelle handlingene som falt under denne paragrafen i den gamle loven ble overført til en ny paragraf.  Samtidig med at strafferammen ble satt ned fra seks år til fem år ble med andre ord også foreldelsesfristen automatisk redusert til fem år. Regjeringen ønsker nå å endre regelverket slik at foreldelsesfristen på fem år begynner å løpe først når et barn når myndighetsalderen på 18 år, slik at saken i eksempelet ovenfor  kan straffedømmes frem til offeret blir 23 år.

annonse

For politi og påtalemyndighet representerer den korte foreldelsesfristen i disse sakene en betydelig utfordring. Det er tale om handlinger som fornærmede ofte ser seg i stand til å fortelle om først etter at det har gått noe tid, hvilket medfører at forholdet vil kunne være foreldet før anmeldelse inngis. Til dette kommer at den typiske overtredelsen av straffeloven 2005 § 305 gjerne skjer ved at fornærmede forledes til å kle av seg foran et webkamera. En effektiv etterforsking av slike lovbrudd forutsetter gjennomgang av beslaglagte mobiltelefoner, datamaskiner og andre digitale lagringsmedier. En slik gjennomgang vil ofte være tid- og ressurskrevende, skriver departementet.

I dag er foreldelsesfristen helt fjernet for den som ufører «en kvalifisert seksuell handling» med et barn under 14 år, idet slike overtredelser nå regnes som voldtekt som er unntatt fra foreldelse. Slik bør det være for alle seksuelle overgrep, sier lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo til Resett. Hun minner om at foreldelsesfristene for å kunne søke om voldsoffererstatning er koblet sammen med de strafferettslige foreldelsesfristene. Fjernes foreldelsesfristene i straffeloven betyr det at tidsbegrensningene i voldsutsattes mulighet til å kreve voldsoffererstatning også fjernes.

«Dagens regler for tidsfrister for voldsoffererstatning er kompliserte og uklare. Man kan eksempelvis ikke forvente at et voldsoffer skal ha kunnskap om de ulike foreldelsesfristene som gjelder for brudd på ulike straffeparagrafer. Alle endringer som medfører forlenget foreldelsesfrist eller fjerning av foreldelsesfrister vil være til fordel for ofrene. Det øker muligheten for å finne og få dømt gjerningsmannen og det bidrar til å skape en følelse av rettferdighet som kan minske de psykiske smertene. Dette gjelder også for tilsynelatende mindre alvorlige handlinger. Det som kan virke som en bagatell for noen, kan være svært alvorlig for andre, og man vet aldri når senskadene kommer», sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon